Brun og blid-sjefen ba ansatte om å jobbe ekstra timer gratis under pandemien

Ifølge e-poster E24 har fått tilgang til, ba Thorbjørn Frantzen ansatte om å jobbe ekstra under pandemien, uten å få ekstra lønn. Franchisetakere innen Brun og blid-systemet tar avstand fra Frantzens personalbehandling.

Arbeidstilsynet har undersøkt to av Brun og blid-sjefens virksomheter siden oktober 2020. De har funnet grove brudd på Arbeidsmiljøloven.
Publisert:

I februar skrev E24 om Brun og blid-sjef Thorbjørn Frantzens e-poster til ansatte, hvor han blant annet ville at ansatte skulle finne ting på en kollega som «er kvalifisert til advarsler», og sendte liste over hvem som er «nestemann ut».

Nå har E24 også fått tilgang til e-poster hvor Brun og blid-sjefen spør ansatte om de kan jobbe gratis eller forteller andre at han ber egne ansatte om å jobbe ekstra, uten ekstra lønn.

Til en franchisetaker i Brun og blid-systemet skriver Frantzen at det er «litt dumt du ikke kan ha åpent hver dag» og at han på egne sentre «ber dem å jobbe 1 time extra i ukedagene», uten at lønnen øker.

Frantzen skriver videre at alle må «bidra under denne krisen - for å redde sin egen arbeidsplass».

Se e-posten nedenfor.

Brun og blid-sjefen skriver til en franchisetaker at han på egne sentre under corona ber ansatte om å jobbe ekstra, uten at lønnen øker.

I en annen e-post til den samme franchisetakeren skriver Frantzen: «Men MÅ ikke stenge / sende kunder hjem på disse tidene».

Videre skriver han at «dere trenger all omsetning dere kan få».

Se e-posten nedenfor.

Thorbjørn Frantzen skriver at man ikke må «stenge / sende kunder hjem på disse tidene» til en franchisetaker under Brun og blid-systemet.

Frantzen har blitt forelagt innholdet i denne artikkelen, og skriver at han ikke har bedt noen om å jobbe gratis.

– Jeg har ikke bedt om noe som helst, jeg har derimot SPURT noen om de ville jobbe 1 time ekstra uten ekstra betaling, for ellers kunne vi ikke gjenåpne så mange sentre. Dette var kun i en kort periode. Mange sentre kunne vi ikke gjenåpne, skriver Frantzen til E24.

– Var sikkert feil å spørre - men det var for å kunne vite hvor vi kunne reåpne, skriver han videre.

Les også

Brun og blid-sjefen om ansatt: «Selv om jeg mangler god nok dokumentasjon (...), så sparker jeg henne likevel»

– Har krav på lønn

– I tidligere saker om dugnadsarbeid har Arbeidstilsynet slått fast at dugnadsarbeiderne, uansett nasjonalitet, har krav på lønn, oversiktlige timelister og arbeidsavtaler. Da må reglene i arbeidslivet også gjelde for dugnadsarbeidet, som i det tilfellet her, sier seksjonsleder Johs Lægland i Arbeidstilsynet til E24.

Siden oktober 2020 har Arbeidstilsynet ført tilsyn med to av Brun og blid-sjefens virksomheter, og funnet grove brudd på lover og forskrifter, blant annet knyttet til renhold, arbeidsforhold og internkontroll.

– Det å pålegge ansatte å utføre arbeid uten lønn på dugnad, kan ikke annet enn å oppfattes som konkurransevridende, sier Lægland.

Seksjonsleder Johs B. Lægland i Arbeidstilsynet ser alvorlig på lovbruddene som er begått under Brun og blid-sjef Thorbjørn Frantzen.

Frantzen skriver til E24 at det ikke er «noen grove brudd» og at Arbeidstilsynets beskyldninger om at et av hans selskaper driver ulovlig renhold ikke stemmer.

– Arbeidsforholdene er gode - det var kontraktene som ikke holdt mål i henhold til dagens standard, skriver Frantzen.

– Internkontroll har også alltid vært god, men vi har ikke drevet og sjekket hvert skritt de ansatte har gjort. Vi har heldigvis dyktige ansatte som ikke trenger å bli sjekket nonstop. De har hatt stor frihet – den blir jo mindre nå. De ansatte er ikke særlig happy, skriver han videre.

Denne saken gjelder kun Frantzen og hans selskaper, ikke andre franchisetakere under Brun og blid-systemet.

Franchisetakere tar avstand

Daglig leder Asle Eikeland i Solsenterdrift AS driver 19 solsentre innen Brun og blid-systemet og mener at Frantzens personalbehandling urettmessig rammer hele kjeden. Han kommenterer dette på bakgrunn av innholdet som kom frem i den første saken.

Daglig leder Asle Eikeland i Solsenterdrift AS tar avstand fra personalbehandlingen til Thorbjørn Frantzen.

Eikeland forteller at de fleste franchisetakerne innen Brun og blid-systemet er organisert i noe som heter Blidforeningen, der hvor Eikeland selv er leder.

– Foreningens medlemmer tar sterkt avstand fra tidligere personalbehandling i Frantzens selskaper hvis det er riktig slik det fremstilles. Frantzen styrer ikke de enkelte franchisetakers personalpolitikk, sier han til E24.

– Franchisetakerne har som målsetning at kundeopplevelsen skal være best mulig og at ansatte skal være stolt av den jobben de gjør, sier Eikeland.

E24 har fremlagt kritikken fra Eikeland til Frantzen. Han ikke har kommentert den.

E24 har kontaktet to andre franchisetakere, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Les også

Støre vil innføre varslerombud etter Brun og blid-sak

Brun og blid Bogstadveien i Oslo er et av solsentrene som Arbeidstilsynet har ført tilsyn med siden oktober.

«Sosial dumping er sammenlignbart»

I februar truet Arbeidstilsynet med å stenge 23 solsentre som Thorbjørn Frantzen eier, på grunn av manglende dokumentasjon på smittevern. Tilsynet endte opp med ikke å gå inn for stans etter å ha fått dokumentasjonen de etterlyste.

Frantzen har totalt blitt pålagt tvangsmulkt på 100.000 kroner av Arbeidstilsynet. Pålegg som fortsatt ikke anses som oppfylt gjelder arbeidsavtaler, registrering av arbeidstid, og godtgjørelse av overtidstillegg.

I en rapport fra desember skriver Arbeidstilsynet at timelønnen for renholdere er «vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva andre arbeidstakere får for tilsvarende jobb».

«Det at det i all hovedsak er utenlandske arbeidstakere som utfører arbeidet, gjør at begrepet som omtaler sosial dumping er sammenlignbart», skriver tilsynet videre.

Det avvises blankt av Brun og blid-sjefen.

– Vi driver ikke sosial dumping! Alle våre renholder har høyere lønn enn hva som er standard lønn for renholdere, skriver Frantzen til E24.

– Vi har ikke mange utenlandske ansatte for å utnytte dem. De har lik lønn som norske, men noen jobber vil ikke nordmenn ha. Renhold er en av dem – som mange andre bransjer i Norge. Så kunne vi ikke drevet med samme aktivitet uten utenlandske ansatte, skriver Frantzen.

Frantzen mener deres svar ikke blir lest av Arbeidstilsynet, som han hevder kommer med de samme påstandene gang etter gang.

– De har hengt seg opp i noen gamle kontrakter som ikke gjenspeiler virkeligheten. Greit at vi burde oppdatert kontraktene, men når vi har dokumentert dette en rekke ganger, så bør det holde, skriver han.

Publisert:
Gå til e24.no