Kommunalministeren ber utleiere vise tilbakeholdenhet

Leiemarkedet i de norske storbyene er utfordrende, særlig for studenter. Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ber utleiere vise tilbakeholdenhet med å øke prisene for mye.

HOLD IGJEN: Kommunalministeren ber utleierne være tilbakeholdne med å øke prisene for mye.
Publisert:

Den siste tiden har det vært utfordringer på leiemarkedet i de store byene med få bosteder og høye priser.

Fredag morgen møtte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ulike aktører i utleiemarkedet for å diskutere situasjonen med få boliger og høye priser.

På møtet deltok blant annet leieboerforeningen, Huseierne, Norsk Eiendom, Forbrukerrådet og Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Jeg opplever at de aller fleste utleiere er ansvarsfulle folk som bidrar til trygge og gode boforhold. Også er jeg veldig opptatt av at utleiere skal vise tilbakeholdenhet med å øke prisene for mye. De har et regelverk som sier at det ikke er lov til å ta urimelig høy husleie i forhold til det som er markedsleien i det området for den type leiligheter, sier Gjelsvik til VG.

Vil ha EU-kontroll på utleiemarkedet

Norsk studentorganisasjon vil ha EU-kontroll på utleiemarkedet, sier leder Maika Marie Godal Dam.

– Vi vet at det er mange studenter i dag som opplever dårlig boforhold. Én av fem studenter melder til oss i vår undersøkelse at de opplever råte, fuktskader, skadedyr, mangel på rømningsveier, sier hun til VG.

STUDENTLEDER: Leder for Norsk studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam.

– Dette er farlige forhold. Vi trenger en nøytral tredjepart som kan bidra til og sørge for at studenter kan si ifra om slike forhold og at det blir tatt tak ifra utleier sin side, sier hun.

Forslaget om EU-kontroll på utleiemarkedet vil innebære en obligatorisk kontroll av boliger – slik som vi i dag gjør med biler – for å sikre at de er trygge og i henhold til satte standarder.

Huseierne Morten Andreas Meyer i Huseirene var også tilstede på møtet.

– Det er uten tvil en utfordring både knyttet til utilstrekkelig tilgang på utleiebolig og en vekst som er utfordrende for mange leietakere, sier han.

Han mener at husleieøkningen skyldes at det blir dyrere å leie og eie bolig.

– Myndighetene må bidra til at veksten i bokostnadene begrenses, mener han.

– Vi underslår ikke at det finnes utleiere som ikke opptrer skikkelig, men det er viktig å si at i de aller fleste leieforholdene så er det et godt forhold mellom utleier og leietaker, sier han.

Særlig de som leier privat, altså en sokkelleilighet eller en sekundærbolig, hevder Meyer.

– Budrunder for å få tak i en leie-leilighet

Inger Lise Blyverket, sjef i Forbrukerrådet, er tydelig på at boligmarkedet slik det er i dag ikke fungerer. Hun sier at leiemarkedet er krevende å være i.

– For meg er det helt tydelig at vi må gjøre noe med måten vi regulerer dette leiemarkedet på. Vi trenger mer stabile forhold. Det tror jeg statsråden lyttet til og merket seg.

TYDELIG: Inger Lise Blyverket, sjef i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet ønsker en ny husleielov, som i større grad skiller på den private utleieren av egen bolig og de profesjonelle utleieselskapene.

Blyverket sier at det er vanskelig å få tak i utleiebolig. Ifølge Forbrukerrådet er det ikke utleiere som konkurrerer om leietagere, men omvendt.

– Og da ser vi ganske perverse utslag av det gjennom både budrunder for å få tak i en leie-leilighet og at man må gjøre mange andre tiltak som å passe barn, rydde i hagen og ikke minst også nå eksempler på at man må pleie eldre for å faktisk kunne få en bolig eller et hjem.

Leiepris økte med 2000 kroner i år

Boligvisningene rennes ned, og prisene har gjort et kjempehopp rett før studiestart. Gjennomsnittsprisen for å leie en leilighet i Oslo har økt med over 2000 kroner siden januar.

Det er vanlig at prisene er noe høyere i sommerhalvåret enn i resten av året, men gjennomsnittsprisen ser ut til å ha gjort et byks i løpet av det siste halvåret, ifølge Jørgen Hellestveit i FINN Eiendom.

SAMLET: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møtte representanter i utleiemarkedet.

Leiligheter er dyrest

Det er i Oslo økningen på leie av leilighet, hybel og rom i kollektiv er høyest, men prisene øker også i andre byer. I Bergen viser tallene fra FINN at prisene har økt med rundt 1.800 kroner fra fjoråret.

Tabellen viser gjennomsnittsprisene for å leie leilighet i juli 2021 og juli 2022. Tallene er hentet fra FINN.no:

I Bergen kostet det i juli 2021 i gjennomsnitt 11.995 kroner for å leie en leilighet i måneden, mens prisene i samme måned i år ligger på 13.472 kroner. Forskjellene for april, mai og juni i fjor og i år er på rundt en tusenlapp.

Omtrent det samme gjelder i Trondheim. På et år har gjennomsnittsprisen på å leie leilighet økt med cirka 1500 kroner, ifølge FINNs statistikk. I Stavanger har prisen gått opp med rundt 600 kroner i samme tidsrom.

Leieprisstatistikken til Hybel.no viser også en prisutvikling:

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken ble tabellen «Gjennomsnittspris leie Oslo» kreditert Finn.no. Dette er feil, tallene er hentet fra Hybel.no. Dette ble endret 15. august kl 09.40.

Les også

Kraftig økning i leiepriser: – Må ut med 1500–2000 mer per måned

Publisert:
Gå til e24.no