Reagerer på «ny dato» for eierskapsregister – frykter det kan skjule russiske oligarker

Registeret for reelle rettighetshavere er ventet å komme neste år, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget forrige uke. Regjeringen mener dette ikke innebærer en forsinkelse.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) ba forrige uke om svar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum på hvordan register for reelle rettighetshavere ligger an.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Men beskjeden kom både overraskende og skuffende på SVs Kari Elisabeth Kaski, som mener registeret dermed er utsatt nesten ett år.

Under Stortingets spørretime forrige onsdag, etter brannalarmen gikk og før Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til forsamlingen, gikk Kaski på talerstolen med flere spørsmål til Vedum.

Les også

Full krangel om eierskapsregister: – Går rett imot det vi vedtok

– De pågående økonomiske sanksjonene mot russiske oligarker har aktualisert behovet for et eierskapsregister i Norge som gir oversikt over hvem som eier hvilke selskaper, innledet Kaski spørsmålet.

Det ble stilt under Stortingets spørretime forrige uke.

– Urovekkende

I dag kan oligarker på sanksjonslisten være reelle eiere av selskaper i Norge, uten at norske myndigheter er kjent med det, har Kaski tidligere uttrykt bekymring for overfor E24.

– Når kommer eierskapsregisteret på plass funksjonelt, og vil regjeringen senke terskelen for registrering av reelle rettighetshavere, og gjøre andre endringer i tråd med føringene fra innstilling 143 L (2018-2019), som Stortinget vedtok, spurte Kaski.

Vedums svar imponerte ikke stortingsrepresentanten.

– Register for reelle rettighetshavere er under utvikling i Brønnøysundregistrene, og per nå planlegges det for oppstart av registeret tidlig i 2023. Forutsetningene av føringene i registeret ligger fast, og det er ikke planer om å gjøre endringer i prosjektet nå, som vil kunne forsinke utviklingen, sa Vedum.

Les også

Kronikk: «Egentlige» eiere – egentlig så vanskelig?

Kaski viste i tur til at registeret har vært diskutert på Stortinget i lang tid, siden det første vedtaket ble fattet i 2015.

– Derfor er det urovekkende å høre at registeret så til de grader er forsinket. Den seneste informasjonen vi fikk var at det skulle være på plass 30. april, riktig nok med begrenset funksjonalitet, sa Kaski.

På spørsmål om hva som var bakgrunnen for forsinkelsen, gjentok Vedum bare at oppstarten nå er planlagt for tidlig i 2023.

Overrasket

Overfor E24 forklarer Kaski at hun tok initiativ til spørrerunden med finansministeren fordi registeret ennå ikke er på plass, og at kommunikasjonen fra regjeringen har «vært litt ulik».

– Jeg ville utfordre på fremdrift, i lys av de økonomiske sanksjonene mot Russland. Vi ser jo at det at vi ikke har et sånt register oppe og står, gir en risiko for at russiske oligarker på sanksjonslisten, har eierskap i Norge som vi ikke har oversikt over.

– Så er Vedum sin overraskende beskjed i spørrerunden at registeret ikke kommer på plass før i 2023. Det er mye senere enn tidligere anslått, det siste vi var kjent med var slutten av april 2022, sier hun.

Les også

Frykter Norge er frihavn for oligarker

– Er det vanlig at informasjon om en slik utsettelse kommer i spørrerunden?

– Nei, det er ikke vanlig. Det er jo korrekt at Stortinget blir orientert, og det blir vi jo i en sånn spørrerunde, men det er betenkelig at det skjer først etter at jeg utfordrer på det, og ikke på eget initiativ fra regjeringen.

Vil ha lavere terskelverdi

Samtidig har det pågått en diskusjon om terskelen for å måtte registreres skal være et eierskap på 25 prosent eller mindre.

Stortinget vedtok for et par år siden at den burde ligge lavere. Vedum var da en del av komiteen som vedtok dette.

– Der igjen argumenterer de med at man ikke kan gjøre sånne endringer fordi det vil utsette registeret ytterligere. Det skal ikke ha noe å si for implementeringen av registeret. Samtidig trekker [Vedum] frem andre ting de vurderer å ta inn. Det gir ikke mening, og jeg tror det skyldes den politiske uenigheten knyttet til hva terskelverdien skal være.

– Hvorfor tror du Vedum har endret standpunkt her?

– Det er det det er vanskelig å få gode svar på. Jeg tror det nok har vært et lobbypress for 25 prosent. Det finnes jo de som har jobbet mot fem prosents terskel, sier Kaski.

Les også

Advarer mot fersk forskrift: – Tvunget til å bli lovbrytere

Hevder det ikke er forsinket

Seniorrådgiver Cecilie Skjennald i kommunikasjonsenheten ved Finansdepartementet skriver at de er usikre på hvor Kaski har fått datoen 30. april fra.

– At vi nå har opplyst at det planlegges for oppstart tidlig i 2023, innebærer ikke en utsettelse, skriver Skjennald i en e-post.

– Det er per nå ingen planer om å gjøre justeringer i registeret eller i forskriften, fortsetter hun, og viser ellers til Vedums svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen (R).

For øvrig gjentar Skjennald Vedums budskap om at «en terskel på 25 prosent er veletablert».

– [Det har] ved innføringen blitt sett hen til hva andre land har innført, hva som følger av internasjonale standarder på området, og hva EUs hvitvaskingsdirektiv krever.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Stortinget
 2. Kari Elisabeth Kaski
 3. Trygve Slagsvold Vedum
 4. Russland

Flere artikler

 1. Frykter Norge er frihavn for oligarker

 2. Norge gjør versting-hopp på skatteparadisindeks: – Skremmende

 3. Vedum frykter høyere renter: Vil ikke kutte drivstoffavgifter

 4. Vedum vil gi deg bedre fastpris på strøm

 5. Betalt innhold

  Milliardskandalen Martin Linge