Mulige brudd på kontrakt verdt 200 mill.: Equinor kontaktet Tess etter avsløring

Equinor undersøker mulige kontraktsbrudd etter E24s sak om Tess, og har nå innledet dialog. – Dersom opplysningene medfører riktighet, bryter det med forventningene vi har til våre leverandører.

STILLER KRAV TIL LEVERANDØRER: Statseide Equinor har et langt kundeforhold til Tess.
Publisert:

– Equinor stiller krav om at alle ansatte hos våre leverandører blir behandlet likt og rettferdig, og vi aksepterer ingen form for trakassering og diskriminering, skriver Equinor-talsperson Lise Andreassen Hagir til E24.

Energikjempen, der staten er hovedeier via Næringsdepartementet, har en leverandørkontrakt med Tess til en estimert verdi på 200 millioner kroner.

Mandag skrev E24 om hvordan ledelsen i Tess varsler «konsekvenser» dersom ansatte inngår tariffavtaler. De fører til at de fratas bonuser, helseforsikring, ulykkesforsikring, kjøregodtgjørelse-tillegg, støtte til tannlege og arbeidsklær.

Etter massiv kritikk fra en rekke hold varslet imidlertid Jølberg onsdag ettermiddag at han snur, og gir alle ansatte bonus og goder – tarifforganisert eller ei.

Jølberg bekrefter til Drammens Tidende at han gjør endringene som følge av E24s avsløring.

Med staten tungt inne på eiersiden stiller Equinor en flere etiske krav til sine leverandører, inkludert krav til arbeidsmiljø og fagforeningsfrihet.

Har du tips? Kontakt vår journalist her!

Les også

Tess-sjef Erik Jølberg lover bonus og andre goder til fagorganiserte

Følger opp ulike betingelser for ansatte

Etter E24s sak har Equinor startet undersøkelser for å avdekke om krav og betingelser i kontrakten kan være brutt.

– Vi kan bekrefte at vi allerede er i dialog med Tess, opplyser Hagir til E24 onsdag.

– Hva synes dere om de omtalte konsekvensene for Tess-ansatte som blir underlagt tariffavtaler?

– Dersom opplysningene medfører riktighet, bryter det med forventningene vi har til våre leverandører, svarer Hagir.

– Tematikken med de omtalte forskjellene i betingelser for Tess-ansatte vil være en naturlig del av kontraktsoppfølgingen. Vi ønsker å få avklart informasjonen som er kommet i mediene med Tess, fortsetter hun.

E24 har bedt Equinor gjengi de konkrete betingelsene i Tess-kontrakten som er relevante for dialogen de nå har startet med sin leverandør.

Krever organiseringsfrihet «uten diskriminering»

Hagir sier de ikke kan sitere fra selve kontrakten, men viser til at Equinor blant annet stiller krav til leverandører om rettferdig likebehandling av ansatte, nulltoleranse for diskriminering, og organiseringsfrihet.

Sistnevnte punkt utbroderes i Equinors menneskerettighetsforventninger til leverandører:

«Vi forventer at våre leverandører respekterer, uten diskriminering, sine arbeideres rett til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger. På steder der disse rettighetene er begrenset, forventer vi at våre leverandører finner alternative virkemidler for å sikre et effektivt samarbeid mellom arbeidere og arbeidsgiver.»

– Vil dere vurdere å gå ut av kontrakten eller avslutte samarbeidet?

– Vi håndterer denne typen tematikk i dialog med leverandøren. Generelt er Equinor opptatt av å finne løsninger sammen med leverandørene.

Tidligere denne uken forsvarte Tess-sjef Erik Jølberg praksisen.

– De tariff-organiserte har valgt fagforeningenes lønns- og gode-pakke, og de kan selvfølgelig ikke ha «dobbelt sett», skrev Jølberg til E24 mandag.

Videre understreket han igjen at det er de ansatte selv som har valgt tariffavtalen og «det den medfører».

Publisert: