Slik feirer bedriftene Pride

Bedrifter har de seneste årene kastet seg over Pride og i år er intet unntak. Hvordan markerer selskapene i Norge regnbuemåneden?

Telenor har tidligere deltatt i prideparaden, men dropper den i år da de opplever at Pride ønsker seg færre kommersielle aktører. Bildet viser HR-direktør i Telenor Group Cecilie Heuch under prideparaden i 2019.
  • Ada Lea
Publisert:

Vi gjør oppmerksom på at intervjuene er gjort før nattens skyteepisode i Oslo.

Siden pridemarkeringen startet i New York for over 50 år siden har den bare vokst. I Oslo har Pride blitt feiret hvert år siden 1982, og festivalen sprer seg til stadig flere byer og bygder.

Selskaper tar også en stadig større del i feiringen – en utvikling noen heier på, mens andre er kritiske til.

Skaper det egentlig en mer inkluderende arbeidsplass, eller er det markedsføring og rosavasking?

E24 spurt et knippe norske selskaper om de markerer Pride-måneden – og hva de gjør resten av året for å skape en inkluderende arbeidsplass der de ansatte kan være seg selv.

Noe alle virksomheter bør kunne stille seg bak

Men først, bør egentlig kommersielle aktører markere Pride?

Ja, er svaret til alle selskapene som har svart på E24 sin henvendelse.

– Å hylle mangfold, kjærlighet, inkludering og verdiene Pride representerer er noe alle virksomheter, som ønsker å være attraktive arbeidsgivere og ansvarlige samfunnsaktører, bør kunne stille seg bak, og på ulike måter vise at de står for, sier Kari Westerlund, kommunikasjonsdirektør i Orkla.

Informasjonsdirektør i Norsk Hydro, Halvor Molland, sier at de ønsker å være en arbeidsplass som har rom for alle, uavhengig av kjønn, legning, alder, kulturell bakgrunn, noe de ønsker å vise blant annet under Pride.

– Vi støtter derfor feiringen av skeiv kjærlighet og mangfold, sier Molland.

Også blant offentlige etater er det mye engasjement for Pride. Forsvaret intet unntak.

– For Forsvaret er det er viktig at vi som offentlig etat og en stor samfunnsaktør tydelig viser at vi ønsker et mangfold i vår organisasjon, og at vi ikke diskriminerer hverken på kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning, sier stabssersjant Aleksander Engborg Hage.

Pride-flagget heises utenfor Norsk Hydros kontorer på Vækerø.

– Kan oppleves som kommersiell utnyttelse

Telenor velger den mest tilbakeholdne tilnærmingen til Pride blant bedriftene E24 har snakket med.

De har valgt å droppe årets Pride-parade, fordi de opplever at det er ønskelig at færre kommersielle aktører deltar.

– Det har vi stor forståelse for. Derfor går ikke Telenor-kolleger sammen under en Telenor-fane, men vi kommer til å være mange fra Telenor i Pride-paraden i år også, sier kommunikasjonssjef Amalie Knudsen.

Telenor har også valgt å droppe regnbuefargene i sosiale medier og på nett.

– Vi jobber med mangfold hele året, og benytter ikke Pride i generelle markedsføringsaktiviteter da det kan oppleves som kommersiell utnyttelse av en viktig markering, sier Knudsen.

Hun mener likevel det er viktig å markere Pride på andre måter.

– Veldig mange medarbeidere opplever dette som viktig, og også alvorlig tematikk, da det fortsatt er mange som opplever eller har opplevd diskriminering for å være den de er. Da er det kritisk å ha en arbeidsplass som fullt ut viser at de aksepterer deg for den du er og «har plass til hele deg», sier hun.

Gjødselgiganten Yara har derimot en helt annen oppfatning. I år deltar de i paraden for første gang.

– Vi deltar i paraden fordi inkludering og mangfold er et viktig fokusområde for Yara, ikke bare i juni måned, men som en del av vårt arbeid gjennom hele året for at våre kolleger skal føle seg inkludert og ivaretatt, sier Hertzenberg.

– Fantastisk opplevelse

IT-selskapet Tietoevry er også en ivrig paradedeltager. De skal delta både i Oslo, Stockholm og Helsinki.

– Jeg har selv vært med flere ganger tidligere, det er en fantastisk opplevelse å være med på denne store markeringen og påminnelsen av verdigrunnlaget for hele Oslo, Norge og verden ellers, sier HR-direktør Trond Vinje.

Tietoevry beskriver Pride-paraden som en påminnelse av verdigrunnlaget for hele Oslo, Norge og verden ellers.

– Dette er en viktig del av vår tilnærming til hele mangfoldsdiskusjonen i alle dimensjoner – og ikke bare i hvem du velger å være glad i. Jeg håper alle andre virksomheter deler disse verdiene og bruker blant annet Pride til dette, sier han.

– Det er lenge siden Stonewall-opprøret i 1969, men problemstillingen er ikke mindre viktig enn på den tiden, legger han til.

Blant konsulenthusene er det også mange som deltar i paraden. Soprasteria har valgt å delta etter initiativ fra deres LHBT+-nettverk.

– Det er viktig for oss å vise synlighet og støtte den gode saken, nemlig å fremme menneskerettigheter for alle, sier selskapets direktør for bærekraft, Stine Rebekka Vikesland.

For Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice, er det heller ikke et spørsmål om de skal markere Pride eller delta i Pride-paraden.

– For oss er det en selvfølge, og et av selskapets viktigste kjerneverdier. Mangfold og inkludering bør være på dagsordenen til alle selskaper, og ikke bare i juni, sier viseadministrerende Bjørn Arild Wisth, som legger til at Stordalen selv vil delta i paraden i år.

– Det er fremdeles en vei å gå, men vi skal fortsette å kjempe, heve stemmen vår og gå fremst i toget med flagget høyt hevet og jobbe for at alle skal få like rettigheter, sier kommunikasjonsdirektør i Stordalens hotellkjede.

Engasjement på godt og vondt

Caroline Lund, kommunikasjonssjef i Vipps, ser ikke noen problemer med å bruke sosiale medier til å støtte Pride.

– Å for eksempel legge et regnbuefilter på profilbildet i sosiale medier krever lite av et selskap, og det er mange som gjør det. Men; det er en start. Forhåpentligvis bidrar det til å øke bevisstheten om Pride-budskapet, sier hun.

– I god Pride-ånd heier vi alle som bidrar, fremfor å markere avstand til de som kunne ha gjort mer.

Lund forteller at de aller, aller, aller fleste synes det er en selvfølge at Vipps stiller seg bak Pride. Likevel observerer de i diverse kommentarfelt og via kundeservice at enkelte reagerer sterkt på at regnbuesymbolet er i Vipps-appen.

– Det synes vi er synd, men respekterer at alle har sine egne meninger, sier Lund.

Forsikringsselskapet Gjensidige får også blandede reaksjoner på deres digitale tilstedeværelse, noe de mener understreker viktigheten av å vise sin støtte der.

– I sosiale medier ser vi at Pride engasjerer voldsomt blant kunder og andre – på godt og vondt. Noen av de holdningene som fremkommer der viser oss at denne markeringen fremdeles er nødvendig, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen.

Heller ikke Norsk Hydro slipper unna de å få blandede reaksjoner på sitt Pride-engasjement.

– Vi får svært mange positive tilbakemeldinger på at vi tar opp temaet mangfold og inkludering i forbindelse med Pride. Samtidig registrerer vi, blant ansatte og andre, at ikke alle deler samme oppfatning. Noen gir også tydelig uttrykk for det, sier informasjonsdirektøren.

Han sier at disse reaksjonene skaper en mulighet for dialog, og en mulighet til å understreke at selskapet står for et inkluderende arbeidsliv.

Forsvarssjefen veiver med regnbueflagg under fjorårets parade i Oslo. Han skal delta også i årets parade.

Kompetanse, kompetanse, kompetanse

Noe samtlige selskaper ser ut til å være enig om, er at det er arbeidet som skjer resten av året som er aller viktigst.

Og her er det stikkord som kompetanseheving, seminar og nettverk som dominerer.

– Støtte i sosiale medier er veldig bra, men kompetanseheving er bedre. Heldigvis utelukker ikke det ene det andre, sier Elisabeth Myhre, daglig leder i Foodora.

Mange av bedriftene inviterer inn organisasjoner som Rosa Kompetanse og Foreningen FRI, og personer som dr. Espen Esther Benestad Pirelli og Anja og Gro Hammerseng-Edin, til å bistå med kunnskapsheving.

Hos Yara tilbyr de sertifisering i mangfoldsledelse, og hos Orkla tar de i bruk digitale verktøy for generelt å hindre ubevisst diskriminering i forbindelse med rekruttering.

Alle nye soldater hos Forsvaret må gjennomføre et RAM-kurs, som står for respekt, ansvar og mot.

– Her diskuteres temaer som blant annet legning og seksualitet, og hvorfor det er viktig å respektere at vi er forskjellige. Vi skal alle være i stand til å forsvare landet vårt, uavhengig av legning, sier stabssersjant Engborg Hage.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Pride

Flere artikler

  1. Pridesponsor avlyser markeringer

  2. Tusenvis samlet i Oslo-gatene etter skyteangrepet

  3. Betalt innhold

    ESG-indekser: Veiledende eller villedende?

  4. Derfor bør du bruke tid på LinkedIn

  5. Dette er E24s nye spaltister