Fra fabrikken til Flokk på Røros

«Made in all of Norway» - Ferdigvareindustrien er større enn du tror

Olje, fisk og vannkraft. Solide industrier som basert på våre naturgitte fortrinn har skapt verdier og velferd til Norge i generasjoner. I våre naboland i Norden og Europa er det imidlertid en vesentlig annen struktur på deres næringsliv.

  • Lars I. Røiri og Bjørn K. Haugland
    Henholdsvis konsernsjef i Flokk og administrerende direktør i Skift.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Der er merkevare- og designdrevet ferdigvareindustri kjernen i deres utvikling.

Ferdigvareindustrien er viktig for utviklingen norsk samfunnsliv og næringsliv fremover. Denne industrien har sin styrke fra kompetanse innen design, merkevarebygging og avansert produksjon, og er ikke basert på naturgitte fortrinn. Vi har i dag flotte norske eksempler gjennom bedrifter som Jotun, Glamox, Ekornes, Vestre og Flokk, med hovedkontorer i Norge og hele verden som marked.

Verden ser til Skandinavia for en aktiv og bærekraftig livsstil

Skandinavia, Norden og Norge har alltid fremmet en aktiv og bærekraftig livsstil. Vår ferdigvareindustri er et ektefødt barn av denne væremåten. Tett på naturen, med fokus på produkter som er praktiske, funksjonelle, varige – og samtidig stilige. Ved at vår levemåte skaper gode liv og samfunn, øker også etterspørselen etter norske design- og livsstilprodukter hos moderne mennesker over hele verden. Mennesker som ønsker å ta bærekraftige valg, med produkter bygget på sirkulære verdikjeder.

Ferdigvareindustrien representerer en stor mulighet for Norge og norsk næringsliv, men da må vi sette oss mål som monner. Det kan være å doble eksporten innen 2030. Et slikt mål krever et nasjonalt kraftløft. Myndigheter, virkemiddelapparat, akademia og næringsliv må samarbeide og tilrettelegge for at denne industrien får oppmerksomhet og vekstvilkår på linje med tradisjonell industri. Norge har etter vår mening gode forutsetninger til å re-industrialisere hele Norge med mer ferdigvareindustri.

Ferdigvareindustri i hele vårt langstrakte land

La oss se på noen fakta. Ferdigvareindustrien er stor, og langt større enn de fleste kjenner til. Likevel har oppmerksomheten omkring utviklingen av denne sektoren vært liten. Ferdigvareindustrien finnes innenfor bransjer som møbler, tekstiler, klær, trevarer, glass, porselen, belysning, grafikk, trykking, metallvarer, støperier, elektriske produkter, plast og byggevarer. 

I 2020 var eksportverdien fra merkevare- og designdrevet ferdigvareindustri på 85 milliarder kroner, med 60 000 ansatte fordelt på 7700 bedrifter over hele Norge.

I våre naboland er denne industrien langt større, og det viser at det er potensiale for økt norsk verdiskaping og eksport. Vi mener en avgjørende forutsetning for å øke verdiskapingen er å nå mobilisere til et nasjonalt løft. Vi må etablere nye og sterkere virkemidler som denne sektoren mangler i Norge, men som er tilstede i våre naboland.

Tiden er moden for å løfte norsk ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring

Hurdalsplattformen og vår nye næringsminister som kjenner ferdigvareindustrien godt gir grunn til optimisme. Tiden er moden for å løfte opp design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge, og gå fra ord til handling med følgende strakstiltak:

Vi ønsker et eget eksportkontor for norsk design- og ferdigvareindustri, med virkemidler og aktiviteter innen risikoavlastning, markedsinnsikt og profilering av norske designprodukter ute. Vi må stimulere til økt industriproduksjon i Norge ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri, råvareindustri og unge designere tidlig inn mot næringslivet. I tillegg må offentlige innkjøp brukes mye mer aktivt enn i dag.

Det er også viktig å nevne at ferdigvareindustrien tar hele landet i bruk. Se på Jotun i Sandefjord, Jøtul i Fredrikstad, Ekornes i Sykkylven og Flokk, med en av verdens mest avanserte fabrikk på Røros. La oss gå fra fine ord til konkret handling!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om