Skal selge unna i Entra og Cermaq

Regjeringen vil ha grønt lys for kvitte seg med SAS-aksjene uten betingelser.

SELGER: Næringsminister Monica Mæland (H)
Publisert:

I dag la Næringsdepartementet frem sin eierskapsmelding og SAS er blant selskapene som staten nå skal kvitte seg helt med.

Regjeringen har i dag fullmakt fra Stortinget til å «selge aksjene i SAS AB i forbindelse med industriell løsning».

Det vil si om eksempelvis en annen aktør vil kjøpe hele SAS.

Regjeringen vil imidlertid i budsjettforslaget for 2015 be om en utvidet fullmakt som åpner for helt eller delvis selge statens aksjer i SAS.

Altså uten at en industriell løsning nødvendigvis er til stede.

En eventuell utnyttelse av fullmakten vil «avhenge av forretningsmessige vurderinger blant annet knyttet til selskaps- og markedsspesifikke forhold».

Ved siden av SAS vil regjeringen be om fullmakt til å selge seg helt eller delvis ut av Cermaq. Det bes også om videreføring av eksisterende fullmakter til selge seg helt ut av Mesta og eiendomsselskapet Entra.

De varsler imidlertid ikke noe nedsalg i Statoil.

Selskapene der man skal selge er ifølge Næringsdepartementet «selskaper hvor staten ikke har en særskilt begrunnelse for sitt eierskap».

Dette er selskapene man ønsker å selge seg helt eller delvis ut av:

  • Ambita AS
  • Baneservice AS
  • Cermaq ASA
  • Entra Holding AS
  • Flytoget AS
  • Mesta AS
  • SAS AB
  • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

- Regjeringen vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap. Statlig eierskap skal begrunnes særskilt, sier næringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

- Dette vil øke statens fleksibilitet til å kunne redusere statens eierandel eller støtte eventuelle oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske tiltak som kan bidra positivt til utviklingen i selskapene, sier Mæland videre.

Vil over tid redusere

I går varslet regjeringen at man også vil be om fullmakter til redusere det statlige eierskapet i Kongsberg Gruppen og Telenor ned til 34 prosent, fra tidligere henholdsvis 50 og 54 prosent.

- Staten har mange roller og er en stor maktfaktor. Vi vil over tid redusere statens direkte eierskap. Jeg understreker at vi ikke har hastverk med endringer, og fullmakter innebærer ingen forpliktelse til å selge. Det gode grunner for at staten skal eie i enkelte selskaper. Det kan være for å sikre at hovedkontoret forblir i Norge, forvaltning av felles naturressurser eller sektorpolitiske hensyn. Norge vil derfor i overskuelig fremtid ha et betydelig statlig eierskap, sier Mæland.

Intet Statoil-salg

Høyre gikk til valg på å blant annet redusere statens eierandel i en rekke selskaper, deriblant andelen i Statoil som skulle reduseres fra 67 til 51 prosent.

I eierskapsmeldingen står det imidlertid ingenting konkret om et eventuelt nedsalg i oljeselskapet:

- Målet med statens eierskap i Statoil er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. I samsvar med avsetningsinstruksen avsetter Statoil statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Statoil, er alt det står om Statoil i meldingen.

LES OGSÅ:

Publisert: