– Oljekrisen er over, men det alene skaper ikke nok jobber

Bedriftene på Vestlandet har ikke hatt større tro på fremtiden siden 2013. Oljejobbene kommer nå tilbake, men de små vekstbedriftene havner i skyggen. 

TILBAKE PÅ JOBB: Pilene peker nå i riktig retning for olje- og gassnæringen på Vestlandet. Her fra Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger.
Publisert: Publisert:

– Det mest påfallende er at olje- og gassnæringen for første gang siden krisen er mer optimistisk enn andre næringer. Sysselsettingsveksten er også på full fart opp, sier konserndirektør i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, til E24.

Torsdag lanserer Sparebanken Vest næringslivsbarometeret Vestlandsindeksen for første kvartal 2018, utarbeidet med Respons Analyse.

700 bedriftsledere blir hvert kvartal intervjuet om økonomiske resultater de siste tre månedene og forventningene til det neste halvåret.

Bedriftene på Vestlandet forventer bedringer i både investeringer, sysselsetting, etterspørsel og lønnsomhet fremover – et signal på at vestlandsøkonomien vil styrke seg ytterligere.

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Vestlandsindeksen går fra 0 til 100, hvor et svar over 50 indikerer et positivt syn og et tall under 50 et negativt syn.

For første kvartal 2018 viser barometeret en resultatindeks på 60,3 og en forventningsindeks på 67,1. Tilsvarende tall for første kvartal 2017 var 60,5 og 65,7.

Resultatindeksen har gått noe tilbake de to siste kvartalene, men oppgangen i forventningsindeksen predikerer at den nedadgående trenden er i ferd med å snu.

– Boomerangsituasjon for oljebransjen

Bedrifter med over halvparten av omsetningen fra olje- og gass har nå høyere forventninger enn andre bedrifter for første gang siden andre kvartal 2014, og 38 prosent forventer økte investeringer det neste halvåret.

– Aktiviteten i olje og gass har tatt seg betraktelig opp med drahjelp fra høyere oljepris og økte investeringsforventninger i sektoren. Underskogen av bedrifter som leverer sektoren får også god drahjelp av dette, sier Fresvik.

– Er oljekrisen på Vestlandet over?

– Det er det bedriftene har fortalt oss i undersøkelsen, men det er viktig å se svarene opp mot den betydelige nedturen bransjen har vært gjennom de siste tre og et halvt årene. Selv om oljebremsen er over, så tilsier SSB sine prognoser at vi ikke skal tilbake til investeringsnivået på norsk sokkel i toppåret 2014. Det er grunn til å anta at olje- og gassnæringen ikke blir en like sterk vekstmotor for Vestlandsregionen de neste 5 årene, som den var i årene forut for 2014.

– Du kan kalle det en boomerangsituasjon for oljebransjen, mens den brede oppgangen vi trenger av vekstbedrifter i andre bransjer enda ikke har tatt helt av, sier Fresvik.

– Havbruk og fisk blir ikke redningsplanken

Færre enn før tror at olje og gass vil være blant Vestlandets viktigste næringer om 30 år, mens flere nå har tro på havbruk og fiske. Optimismen øker i Møre og Romsdal, og er større enn noensinne i Sogn- og Fjordane

– Store deler av fiskerinæringen lever nå godt på rekordhøye priser. Det er bra for eksport og videreutvikling av en viktig næring, men vi kan ikke påregne at havbruk og fiskeri blir den ene redningsplanken for videre sysselsettingsvekst, sier Fresvik.

Saken fortsetter under bildet.

GODE LAKSEÅR: Høye laksepriser og en svak krone har ført til stor fremtidsoptimisme rundt havbruk og fiskeri på Vestlandet. Her er statsminister Erna Solberg (H) på valgkamp i Hordaland sammen med Knut Arild Hareide (KrF) på Bremnes Seashore Bømlo.

Det er små og mellomstore bedrifter som sikrer jobber til folk flest, men disse står i fare for å havne i skyggen av store, lønnsomme og kapitalkrevende bedrifter med over 100 millioner kroner i omsetning.

Les også

Aker BP oversvømmes av jobbsøknader: De største selskapene skal ansette over 1.000 stykker det neste året

Sysselsettingsindeksen er på sitt høyeste nivå siden andre kvartal 2014, men det er de største bedriftene som forventes å investere mer og ansette flere. Investeringene utenfor olje og gass har stått på stedet hvil siden krisen begynte.

– Oljekrisen er over, men det alene vil ikke skape nok jobber på sikt. Små og mellomstore bedrifter har historisk stått for en stor andel av netto jobbskaping i regionen, sier Fresvik.

De store kapitalkrevende og lønnsomme næringene kan ha skapt en «treghet» i å kanalisere investeringer til andre områder, påpeker Fresvik.

Les også

Mjøs-utvalget vil fjerne formuesskatten

– Vi må vri oss mer over fra å være en ren eksportør av råvarer, til å være en eksportør av den samme kunnskapen men mot nye forretningsområder og gjennom nye forretningsmodeller.

– Hvordan skal Vestlandet klare det?

– Regionen vår har allerede en verdensledende ingeniørkompetanse og omstillingsevne. I tillegg er det avgjørende med tilgang til nok risikokapital til å få opp nye prosjekter. Der peker jo blant annet Mjøs-utvalget på en rekke anbefalinger, som det er lett å si seg enig i.

Les også

Nordmenn tror mer på fiskenæringen enn olje

Les også

Aker BP oversvømmes av jobbsøknader

Les også

Statens oljeselskap dro inn 21 milliarder mer til statskassen

Publisert:
Gå til e24.no