SAS inngår byttehandel med Avinor: Lavere kostnader mot nye Asia- og USA-ruter

Shanghai, LA, Florida... SAS-sjefen vil gjøre Oslo til en hub i Skandinavia - med nye ruter til både Østen og Nord-Amerika.

– SELV SOM SVENSKE ER JEG SMÅTT IMPONERT: Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS la nasjonalstoltheten til side og skrøt av den nye piren og utbyggingen som har ekspandert Oslo Lufthavn betydelig.
Publisert:

OSLO LUFTHAVN (E24): Skal det bli en realitet må Avinor levere en pakke av tiltak som skal senke flyselskapets kostnader i Norge med «flere hundre millioner».

Tirsdag møttes Avinor-sjef Dag Falk-Pettersen og SAS-sjef Rickard Gustafson på Oslo Lufthavn i et felles arrangement, som en del av Gustafsons Norge-turné denne uken.

De har inngått en intensjonsavtale med mål om at SAS skal rulle ut nye ruter og få til en passasjervekst fra 14 til 17 millioner innen 2022 i Norge - hvis Avinor leverer sin del av avtalen.

Det Avinor må levere på handler blant annet om lavere avgifter, en god og permanent transfer-løsning (overgang mellom utenriks- og innenriksflyginger uten ny bagasjeinnsjekk), samt en rekke større og mindre tiltak.

Etter det E24 forstår summerer tiltakene seg til «noen hundre millioner» kroner i besparelser for SAS sin del.

Dermed kan SAS veie opp for store deler av de om lag 600 millionene som selskapet har fått i ekstraregning takket være den mye omtalte passasjeravgiften.

Både Avinor og SAS understreker at det ikke er snakk om noen særbehandling av SAS, for Avinor står hardnakket på at alle flyselskaper skal få like vilkår av den statseide flyplasseieren.

Dermed skal forbedringer i avgifter, rammevilkår og fasiliteter også komme Norwegian og andre flyselskaper til gode.

STJELER RUTER TIL OSLO? SAS er åpen for å fly langdistanseruter til Asia, som for eksempel Shanghai, fra Gardermoen.

Oslo kan «stjele» ruter fra Stockholm og København

Hvis Avinor leverer som de skal er SAS-sjefen villig til å satse.

Han peker på at selskapet får inn nye Airbus A320neo-kortdistansefly som vil kunne gi økt kapasitet mot dagens Boeing-fly på flere ruter i Norge.

I tillegg til økt kapasitet per fly vurderer SAS å sette inn opptil 10 fly til i Norge.

Les også

SAS planlegger flyordre på flere milliarder dollar: – Behov for 40 til 50 fly

– Vi ser muligheter for Oslo som en hub når vi får inn de nye A350-flyene, og da både med nye ruter mot Øst og Vest, i tillegg til at vekst i fritidsreiser kan gi muligheter for ruter fra Oslo til nye feriebyer i Europa som ikke trafikkeres herfra i dag, sa Gustafson fra podiet.

– Hvilke ruter kan det bli snakk om hvis Avinor leverer?

– Det kan finnes helt nye destinasjoner, både i Kina og Nord-Amerika, som kan bli aktuelle fra Oslo når vi ser frem mot 2022, gitt at vi får til den veksten vi snakker om, sier Gustafson til E24.

Gustafson vil ikke nevne ruter konkret, men flere kjente storbyer i USA kan bli aktuelle, etter det E24 forstår.

– Jeg vil også få med at vi i dag på en måte tester hvordan markedet responderer på Miami-ruten vår, som både flys til Oslo, København og Stockholm. Fungerer det bra kan det bli aktuelt å fordele flere av våre eksisterende ruter til Oslo, fortsetter Gustafson.

Han referer da til langdistanserutene som i dag ikke går fra Oslo, som Beijing, Shanghai, San Francisco, Chicago og Los Angeles, for eksempel. Ingenting er imidlertid avgjort ennå.

Når SAS mottar sine nye åtte A350-langdistansefly fra 2018/2019 og utover. Da vil SAS enten kunne fase ut eller bruke de åtte A340-flyene sine på andre ruter. Ifølge SAS-sjefen kan det bli aktuelt å sette disse inn på rene «ferieruter» fra Oslo.

«Cruisefly» til Ft. Lauderdale i Florida eller ferieruter til for eksempel Mexico kan da være alternativer.

MULIG DESTINASJON: SAS vurderer å fly fra Oslo til Fort Lauderdale og Florida.

– Dette er definitivt et scenario vi ser på. Vi vil komme i en ganske unik posisjon fordi vi vil ha fly som fra kundens perspektiv har nye kabiner, men som for oss er nedskrevet og har liten kapitalkostnad. Da kan de for eksempel settes på nye ruter med lavere frekvens og andre typer destinasjoner enn vi har i dag, sier Gustafson.

Les også

Dette blir Norges første elfly

Venter på transfer-løsning

I tillegg til gode fasiliteter og god kapasitet i terminalen, så er «transfer», eller overgang noe flyselskapene er opptatt av.

SAS-sjefen nevnte dette spesifikt under sitt innlegg tirsdag.

– Hvor langt har Avinor kommet dere i møte så langt

– De har kommet langt, men «domestic transfer» må fikses. Vi trenger også å få en regional tetthet, slik at vi kan få inn flere passasjerer til å feede de store langdistanseflyene. De må fortsette å investere så ikke man får kapasitetsproblemer, sier Rickard Gustafson til E24.

Norge har ligget etter mange andre land i å få på plass en bred ordning som gjør det enkelt for passasjerer å mellomlande på for eksempel Oslo Lufthavn og ta et innenriksfly videre, uten å måtte hente ut bagasjen for å sjekke den inn på nytt.

Avinor har hatt et prøveprosjekt gående, men en permanent ordning har vært diskutert mellom samferdselsmyndighetene og tollmyndighetene over lengre tid.

– Vi har sendt inn en evalueringsrapport til myndighetene nå basert på den testen vi har gående, sier Falk-Pettersen, og fortsetter:

– Rapporten viser at vi har utfordringer og det er flere faktorer som gjør at det er vanskelig særlig for passasjerer med bagasje. Det er også utfordringer på innenriks. Alt dette jobber vi med, sier Falk-Pettersen.

Konsernsjef Dag Falk-Pettersen i Avinor

Lover avgifts- og kostnadskutt

En av de store elementene som opptar flyselskapene er avgiftene. Avinor-sjefen var forsiktig med å komme med lovnader om konkrete kutt, men viste til at Avinor har kuttet avgiftene de siste 10 årene.

– Avgiftene skal ned, ikke opp som mange vil ha det til, sa Avinor-sjefen til forsamlingen på Oslo Lufthavn.

Overfor E24 hevder han at Norge nå ligger i nordisk tet sammen med Sverige:

– Vi ser at hele den europeiske bransjen ser på dette og utfordrer oss som flyplassoperatør. Bransjeforeningen A4E, Airports for Europe, peker på at Avinor har hatt den største nedgangen i flyplassavgifter, sier Avinor-sjef Dag Falk-Pettersen til E24, og fortsetter:

– Vi har hatt 10 prosent kutt de siste årene, mens Sverige har hatt 1 prosent.

– Så norske flyplassavgifter er nå nede på svensk nivå?

– Vi er litt under Sverige og betydelig under Danmark og Finland. Før var det motsatt, sier Falk-Pettersen.

Mens flyselskaper Europa over kutter kostnader og kjemper om å holde marginene sine oppe i en beintøff konkurranse har også Avinor satt i gang for å bli mer effektive. Det statseide selskapet annonserte i 2015 et effektiviseringsprogram som skulle redusere Avinors årlige driftskostnader med 600 millioner kroner årlig fra 2018.

– Vil dere fortsette med å kutte kostnader på samme måten også etter 2018?

– Vi kommer til å passere målet med god margin og kommer kanskje til å klare å hente ut så mye som 750 millioner, sier Falk-Pettersen og fortsetter:

– Men vi må fortsette, og det vil bli mer automatisering. Vi ser også på strukturen og logistikken i måten vi driver flyplassen på. I tillegg er vi også i dialog med de tillitsvalgte for å se på hva vi kan gjøre i å legge om en del arbeidsoppgaver, samtidig som vi opprettholder en god arbeidshverdag.

– Så kostnadsbesparelsene må fortsette?

– Det må fortsette og vi må gjøre det samme som flyselskapene også må, sier Avinor-sjefen.

LA NESTE? Los Angeles er en av rutene som i fremtiden kan gå fra Oslo, om SAS får Avinor med på laget. Her ser vi Jake Glaser, utkledd som julenisse på skateboard, på Venice Beach tidligere i uken.
Les også

SAS henter ny finansdirektør fra Telenor: Göran Jansson får strategisk ny rolle

Les også

Norwegian får fortsatt nei av Russland

Les også

Kjøper 72 nye fly fra Airbus og Boeing

Publisert: