Ny lov skal forhindre svart handel: Har endt med oppsigelser og varer for millioner på lager

I stedet for salgsboom går det mot nedbemanning i bransjen som leverer kassasystemer til norsk handel. Selskaper står med varer for millioner på lager, og mener årsaken er at skattemyndighetene ikke har gjort jobben sin.

FRUSTRERT: Daglig leder i Kasse og butikkdata i Asker, Thomas Hassel, har usolgte varer for millioner av kroner på lager som han forventet skulle fly ut da den nye loven om kassasystemer trådte i kraft i januar. Han og resten av bransjen mener Skatteetatens mangel på kontroller er årsaken til at mange ikke følger loven.

Foto: Sindre Hopland
  • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Fra og med 1. januar måtte alle som har et kassasystem oppdatere dette for å overholde den nye loven som skal gjøre det enklere for Skatteetaten å bekjempe svart økonomi.

Lovendringen er en del av en større strategi fra myndighetenes side om å få bukt med de bedriftene som lurer unna kontantomsetning.

Det er en hel bransje som lever av å selge kassasystemer og terminaler til norske kafeer, utesteder, butikker og annen handel, og som naturlig nok forventet stor salgsvekst ettersom tusenvis av kunder nå måtte oppdatere systemene sine.

Men slik har det ikke blitt, og etter at fristen for å oppdatere de gamle systemene har gått ut, anslår IKT-Norge at rundt 30.000 kassapunkter fremdeles bruker den gamle løsningen.

– Vi har gått og ventet og ventet på at nye ordrer skal komme, og har kjøpt inn både varer og ansatt nye selgere for å ta unna nye oppdrag, sier daglig leder i Kasse og butikkdata i Asker, Thomas Hassel, som leverer Casio-systemer.

Bransjen mener de bedriftene Skatteetaten faktisk ønsker å ramme med lovendringen fremdeles slipper unna med svart handel grunnet manglende kontroller og informasjon.

– Når våre selgere er ute og snakker med kunder, får vi som svar fra de som ikke har oppdatert systemene sine at de enten ikke vet om de nye reglene eller at de ikke ser noen konsekvens av å beholde det gamle. De ser kun på det som en utgift, sier Hassel som har usolgte varer for millioner av kroner på lager.

Les også

Kjøpesenterarving (26) lanserer ny norsk kjøpesenterkjede fra Mandal i sør til Svolvær i nord

Noen måneder unna nedbemanning

IKT-Norge med hele kassabransjen i ryggen har sendt et brev til skattedirektør Hans Christian Holte og Finansdepartementet, hvor de krever at myndighetene straks starter å informere og kontrollere at bransjen etterfølger den nye loven.

Ifølge selskapene som selger kassasystemer har kjedene og de mest seriøse selskapene oppdatert systemene sine for lenge siden, men at det er de aktørene Skaatteetaten faktisk ønsker å stoppe, som fortsatt ikke bruker den nye teknologien.

IKT-Norge forklarer at selskaper har måtte si opp ansatte som en direkte konsekvens av at reglene ikke overholdes, og at man derfor ikke trenger like mange selgere som forventet.

Hassel som har arbeidet med kassasystemer i over 20 år sier dette er den største endringen bransjen har gått gjennom i hans tid, og forklarer at nedbemanninger også kan bli en konsekvens for dem om kort tid, om noe ikke skjer.

– Vi har salgsressurser som sitter og venter på at noe skal skje, og det koster penger. Om noe ikke skjer i løpet av noen måneder går det mot permitteringer eller nedbemanning, sier Hassel.

Alle bedrifter med et kassesystem har hatt siden 1. januar 2017 og frem til januar i år på å skaffe seg nye systemer i tråd med loven.

Les også

Restaurantkonkursene øker – bransjetopper tror det vil fortsette

IKT-Norge: Kontroller er det eneste som fungerer

Direktør for næringsutvikling i IKT Norge, Fredrik Syversen, sier det eneste som kan fikse utfordringen for bransjen som driver med kassasystemer er flere kontroller fra Skatteetaten.

– Vi forventer at myndighetene kommer på banen og skaper lik konkurranse og i ihvertfall at ikke de som driver ulovlig får fortsette med dette, stikk i strid med intensjonen til lovgiver, sier Syversen.

– Men kan bransjen ha overvurdert hvor mye ekstra arbeid og inntekter dette ville gi?

Nei, dette vet vi ganske mye om, da markedet i Norge er ganske lite. Vi har relativt få store aktører og da vet man stort sett størrelsen på markedet både i antall og funksjonalitet.

Syversen mener bransjen har gjort sitt og vel så det, og at det nå er skatteetatens tur til å komme på banen.

– Vi har jobbet med Skattemyndighetene og gjort store investeringer for å imøtekomme deres krav i forhold til lover og regler, da forventer vi at de gjør sin del av jobben når lovene og relgene er gjeldende.

Skatteetaten: Skal utføre kontroller

Til tross for at inntrykket fra bransjen er at det er svært få kontroller av den nye loven, forklarer myndighetene at dette har blitt gjort, og skal fortsette og kontrolleres.

– Skatteetaten har kontrollert om de nye kravene til kassaapparater etterleves, og vil gjennomføre et betydelig antall kontroller i løpet året. Vi har ikke tilgjengelig statistikk på antall kontroller som er gjennomført, eller andel kontrollerte som har etterlevd regelverket, sier avdelingsdirektør i Skatteetaten, Per Helge Rise, i en mail til E24.

På spørsmål om bransjen har overvurdert hvor mye ekstra inntekter en lovendring ville gi, eller om det faktisk er myndighetene som må gjøre en bedre jobb når det gjelder kontroller, svarer Rise:

– Skatteetaten lytter til bransjens innspill og jobber med informasjon og veiledning til brukerne av kassasystemer slik at de enklere kan finne hvilke krav som stilles, og konsekvenser av å ikke følge regelverket.

Les også

Cutters åpner i Nederland og Finland

Les også

Kraftig shoppehopp i januar

Les også

Vekstkjedene som tjener godt på konkursbølgen

Publisert:

Flere artikler