Full krangel om nye tipsregler

Det er full uenighet om nye regler for rapportering av tips. NHO Reiseliv vil bruke av tipspengene for å dekke kostnader og arbeidsgiveravgift, men Fellesforbundet nekter.

TIPSKRØLL: Rigmor Aasrud (Ap) krever en avklaring fra finansminister Siv Jensen om tipsreglene som skal gjelde for neste år.
Publisert:

Regjeringen har pålagt bedrifter å rapportere tips-inntekter til myndighetene, men NHO Reiseliv og Fellesforbundet er uenige om hvem som skal ta regningen for økte kostnader og økt arbeidsgiveravgift.

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) har stilt et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp) hvor hun ber om avklaring.

Hun mener at det er arbeidsgiver som må dekke kostnadene, og ikke arbeidstaker.

– Hvis det er det regjeringen har lagt opp til, syns jeg det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget. Nå må dette avklares, sier Aasrud til E24.

Les også: (+) Derfor skjelver sportsbransjen

Forslag i statsbudsjettet

Det var i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 at regjeringen foreslo nye tipsregler. Nå får bedriftene ansvar for å rapportere inn tips til myndighetene, slik at arbeidstakerne må betale skatt også for tipspengene, og til gjengjeld får opptjent pensjon og trygderettigheter.

– Ved å behandle tips som annen lønn får vi et mer moderne og ryddigere arbeidsliv, og vi styrker arbeidstakernes rettigheter, sa finansminister Siv Jensen i en melding.

To måneder senere er det full uenighet om hvem som skal betale for økte administrasjonskostnader og arbeidsgiveravgift på tipspengene.

– Feil at arbeidstakeren skal betale

Fagforeningen Fellesforbundet reagerer på et brev NHO Reiseliv har sendt til sine medlemsbedrifter, hvor budskapet er at det juridisk sett er tillatt å bruke tipspengene til å dekke økte administrasjonskostnader og arbeidsgiveravgift.

Les også

100 dager til brexit - forbereder seg på kaos

Det var nettstedet Frifagbevegelse som først omtalte saken.

– Arbeidsgivere mener administrasjonskostnader og arbeidsavgift skal kreves inn fra tipset. Vi mener det ikke er intensjonen. Det er feil at arbeidstakeren skal betale skatt av dette, sier Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.

– Vi vil ha en avklaring rundt arbeidsgivers anledning til å pålegge de ansatte å betale arbeidsgiveravgift og administrative utgifter, legger han til.

– Burde vært omtalt

Kostnadene for bedriftene vil ifølge regjeringen øke noe når de får ansvaret for å rapportere inn tipspenger. Men Fellesforbundet mener det i utgangspunktet er en fordel for bedriften at de ansatte får disse pengene.

MÅ SVARE: Finansminister Siv Jensen (Frp).

– En arbeidstaker som får lav lønn og mye tips, det er en fordel for arbeidsgiver. Så får man en kostnad, og da skal man lempe den på arbeidstaker. Fra vårt ståsted er ikke det riktig, sier Delp.

Hvis det var meningen at arbeidsgiver ikke skulle dekke arbeidsgiveravgiften selv, burde det ha kommet tydeligere frem i regjeringens forslag, mener Aasrud i Arbeiderpartiet.

– Det vanlige er at arbeidsgiver tar den omkostningen. Hvis regjeringen har en annen fortolkning, tror jeg fagforeningene vil ha en helt annen holdning til dette. Hvis dette var meningen, burde det vært omtalt i proposisjonen, sier hun.

Finansdepartementet har plikt til å svare på det skriftlige spørsmålet innen 4. januar.

– Stor økning i utgiftene

NHO Reiseliv sier at det har sendt ut informasjon til medlemsbedriftene basert på et notat fra advokatfirmaet Wiersholm, i påvente av avklaringer fra regjeringen.

– Vi har bedt myndighetene avklare dette flere ganger. Vi var tydelige under høringen i Stortinget om at vi kom til å legge opp til en modell som er kostnadsnøytral for våre medlemmer, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv til E24.

Les også

Dette er Ketil Solvik-Olsens nye jobb: Skal starte flyskole for Espen Høiby i USA

Han sier at mange bedrifter vil få en ny og uforutsigbar utgift nå som de må betale 14 prosent arbeidsgiveravgift også på tipspengene.

– Tipsmengden kan i noen tilfeller være betydelig, og da kan bedriftene få en stor økning i utgiftene, som kan gjøre det vanskeligere å drive. Vi mener det er klart juridisk at arbeidsgiver har styringsrett over tipsen, og dermed kan ta av den den til å dekke sine utgifter, sier Bjørndal.

Ba om utsettelse

Fagsjefen sier at NHO Reiseliv ikke har gitt noen entydig fasit til sine medlemmer, men at hver enkelt medlemsbedrift selv må avgjøre hva som passer.

– Staten har sagt at det skal betales arbeidsgiveravgift av tipsen. Det er vi uenige i, det er mye lettere at arbeidstakerne selv er ansvarlige for å betale skatt av tips. Når staten pålegger arbeidsgiverne å rapportere inn dette, så må også kostnadene dekkes inn, sier Bjørndal.

– Hvordan bør regjeringen løse dette?

– Både NHO og NHO Reiseliv ba om utsettelse i ett år fordi dette er for dårlig utredet. Regjeringen har tatt seg altfor dårlig tid, og vi mener vårt forslag er bedre, at de ansatte selv rapporterer inn tipsen og betaler skatt av den, sier han.

– Men da vil de ikke tjene seg opp rettigheter til trygd og pensjon?

– Innhugget i tipsen blir også mindre. Det er en mer moderat endring av dagens ordning, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om