Bankstreiken: Mener LO Finans er for små til å få tariffavtaler

1.200 medlemmer i LO Finans ble torsdag morgen tatt ut i streik. Her er årsaken.

UENIG: Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier bakgrunnen for konflikten er historisk betinget. Der er ikke LO Finans enig.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Etter mekling fire timer på overtid klarte ikke LO Finans bli enige med Finans Norge. Klokken 03.35 natt til torsdag var det ikke lenger noe å snakke om, og riksmekler Bjørn Lillebergen signerte møteboken.

Drøyt fire timer senere gikk 1.200 LO-medlemmer ut i streik.

Stridens kjerne er retten til å opprette tariffavtaler lokalt i hver av Finans Norges rundt 240 bedrifter. Det har Finansforbundets 20.000 medlemmer anledning til, men for LO Finans har det vært stopp.

Kaller LO små

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier til E24 at bakgrunnen for at LO Finans ikke har fått dette kravet innfridd, er historisk forankret.

– Hvorfor er det sånn LO Finans ikke får det de påpeker at «alle de andre har fått»?

– Det er fordi LO Finans er en liten aktør i finansnæringen, hvor de organiserte tilsvarer bare cirka 3,5 prosent av de ansatte, og det er grunnen til at de er i en spesiell situasjon i finansnæringen, sier Fåne.

Hovedavtalen mellom LO og Finans Norge gjør at alle LO-organiserte forhandler om lønn og tariff via LO inn i finansnæringen, forklarer Fåne.

– Men så er det da en del bedrifter i finansnæringen hvor LO ikke har separate tariffavtaler lokalt på arbeidsplassen, og LO ønsker at det skal inngås den type avtaler, som omfatter alle ansatte i finansnæringen, mens vi mener at man bør komme opp i et visst antall, enten prosentvis eller i antall medlemmer på den enkelte juridiske enhet, altså hvert selskap, før man åpner for en separat avtale, sier Fåne.

Han sier riksmekleren har gitt et stående tilbud om å ta kontakt, og at Finans Norge alltid er åpne for videre dialog, selv om noen nye møter per nå ikke er berammet.

Les også

Slik rammes du av bankstreiken

– Henger fast i gammelt system

Hos LO Finans er det LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik som har vært forhandlingsleder i den tøffe meklingen. Hun sier til E24 at Fåne ikke virker å ha forstått historien når han sier at konflikten er historisk betinget.

– Dette handler om at mange hovedavtaler i tidligere tider hadde en begrensning i forhold til hvor stort antall man måtte være for å kunne ta medlemmene ut i en streik for en tariffavtale. Men det har historisk blitt endret til at de andre tariffområdene er endret til å være den samme som for resten, nemlig 10-prosentregelen.

– Dermed handler dette om at resten av organisasjonsnorge har endret hovedavtalene sine mens Finans Norge henger fast i et gammelt system og ikke er villige til å endre seg i takt med arbeidslivet.

Det synes LO Finans er et så viktig prinsipp, sier Følsvik, at de er villige til å gå i streik for det.

– Vi mener at man som organisasjon bør ha like rettigheter som alle andre. Det vi har krevd er å bli likebehandlet med andre forbund. Det vil ikke Finans Norge tillate, sier hun.

Finansforbundet med fordel

Mens LO Finans fikk nei og gikk til streik, kom Finansforbundet i 2-tiden i natt til enighet med Finans Norge for sine 20.000 medlemmer, slik at en storstreik kunne bli unngått.

Finansforbundets sentralavtale gjelder i dag så lenge bedriften er medlem i Finans Norge.

– Finansforbundet har en bestemmelse i sin avtale som tilsier at de ikke engang trenger å ha medlemmer i bedriften det gjelder. Så lenge bedriften er medlem i Finans Norge, så kan Finansforbundet kreve en slik avtale, forklarer Følsvik, som gjentar at LO Finans' hovedpoeng er at de ikke vil forskjellsbehandles.

– Så har vi strukket oss langt i å si at vi kan gå med på en ordning som er lik det som gjelder i resten av norsk arbeidsliv, men de er fortsatt ikke villige til å slippe LO inn i sine organisasjonsområder.

Streiken medfører både stengte bankkontor og lengre ventetider. E24 har tatt en gjennomgang hos bankene som er berørt for å finne ut på hvilken måte du vil merke streiken.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Streik
  2. Finans Norge
  3. Landsorganisasjonen (LO)

Flere artikler

  1. 1200 LO-medlemmer tas ut i streik

  2. Streiken i finansnæringen er over – partene enige etter nye runder

  3. Over 21.000 finansansatte kan gå ut i streik fra torsdag

  4. Annonsørinnhold

  5. Elkjøp-ansatte går ut i streik

  6. Streik i varehandelen ble avverget åtte timer på overtid