SSBs konjukturbarometer: Forsiktig optimisme i industrien

Norske industriledere melder om en produksjonsoppgang i fjerde kvartal 2017, ifølge SSB.

BEDRING: SSBs konjukturbarometer for fjerde kvartal 2017 gir nye tegn til at oljebremsen avtar. Her Yaras anlegg på Herøya.
  • David Bach
Publisert:

Ifølge undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) melder industrilederne om en marginal oppgang i fjerde kvartal 2017. Det er andre kvartal på rad at pilene nå så vidt peker oppover.

Totalt produksjonsvolum tikker inn til en indeks på 50,9, mot 50,6 i fjerde kvartal.

Det betyr omtrent flat utvikling – verdier over 50 indikerer vekst, mens verdier under 50 indikerer fall.

Les også

Fastlandseksporten satte ny rekord i 2017

Positiv sysselsetting

Industrisysselsettingen viser også en liten oppgang i fjerde kvartal, etter å ha vært negativ siden fjerde kvartal 2013.

Konjukturbarometeret kartlegger bedriftsledernes vurdering av situasjonen som den er, samt deres forventninger til kommende kvartal.

Etter årene med oljebrems er det nå tegn til utflating for leverandørindustrien. Produsentene av investeringsvarer, som omfatter oljerettede næringer, viser tegn til utflating i produksjonsnivået.

Les også

Svak økning i industriproduksjonen

Optimistisk til 2018

Den generelle bedømmelsen for første kvartal i 2018 er også positiv blant flertallet av industrilederne, skriver SSB videre.

Andelen bedriftsledere som ser optimistisk på det kommende kvartalet er større enn i forrige undersøkelse, og de spurte melder også om at investeringsplanene oppjusteres, samtidig som ordretilgangen i både eksport- og hjemmemarkedet ventes å øke.

Den sammensatte konjukturindikatoren for industriens fjerde kvartal i 2017 var på 6,4. Indikatoren er et gjennomsnitt av svarene for forventet produksjon, ordrebeholdning og ferdigvarelager.

Les også

Nå bremser industrifallet: – Håper vi nærmer oss bunnen

Les også

Oljeselskapene varsler investeringsfall i 2017

Les også

Oljebremsen har kostet 36.453 jobber – kan nedturen nærme seg slutten?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. SSB: Varsler økt aktivitet i industrien

  2. Industriveksten begrenses av ressursknapphet og prisvekst

  3. Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

  4. Industrien venter lavere vekst mot slutten av året: – Veksttoppen i Norge er nådd

  5. Norsk industriundersøkelse: Historisk høy mangel på råstoff og arbeidskraft