Bitcoins Norge siktet mot børsnotering i 2019

Dokumenter E24 har fått tak i viser at Bitcoins Norge ville hente penger for å ekspandere videre, og at kundene til selskapet har handlet kryptovaluta for en halv milliard norske kroner. Planen var å notere seg på børs i 2019.

Daglig leder og eier Ole-André Torjussen er største aksjonær i Bitcoins Norge med over 92 prosent av aksjene.
Publisert: Publisert:

Bitcoins Norge sendte i slutten av juni en e-post til sine kunder, der selskapet opplyste at kundenes kryptovaluta ville tvangsselges til kurs 7. mai, noe som senere ble endret til 1. mai.

Dette medførte at kundene måtte se verdiene sine tvangssolgt til en betydelig lavere kurs, noe som førte til et gruppesøksmål mot selskapet.

Flere millioner kroner er nå satt i arrest som følge av dette.

E24 har fått tilgang til dokumenter og prospekt som viser at selskapet har hentet penger ved flere omganger, og forsøkte å gjennomføre en emisjon i november i fjor.

Opplysninger fra Brønnøysundregistrene viser imidlertid at dette ikke har skjedd.

Den eneste kunngjøringen som omhandler kapitalforhøyelse (emisjon) skjedde i 2014, tross meldinger om emisjon både i 2015 og i fjor.

I et av dokumentene kommer det også frem at Bitcoins Norge siktet seg inn på en notering på Merkur Market, som er en del av Oslo Børs.

Dette skulle etter planen skje i fjerde kvartal 2019.

Markedsplassen har lavere krav til opptak og rapportering, men aksjene som er notert her vil fortsatt være fritt frem for alle å kjøpe og selge.

Les på E24+

Les også: Det kan bli pinlig å låne bitcoins (+)

– Tok en sjanse

Dokumenter sendt fra Bitcoins Norge til aksjonærene viser at selskapet i fjor satt seg en rekke mål, deriblant å bli Nordens største innen betalingsformidling innen kryptovaluta. I et prospekt fra 2015 fremkommer det også at intensjonen var å betale jevnlige utbytter til aksjonærene.

Et dokument fra i fjor viser at det har blitt utført handler i kryptovaluta tilsvarende 500 millioner kroner hos Bitcoins Norge, og at selskapet har 25.000 kunder. Sistnevnte er for øvrig det samme som selskapet hadde på egne nettsider da nyheten om dataangrepet ble kjent.

E24 har vært i kontakt med flere av aksjonærene som kjøpte aksjer i flere av selskapets emisjoner.

En av dem er Bjørn Jarmund, som kjøpte seg inn i 2017.

– Vi har sett på det som en spekulativ investering, og vi håpte at selskapets teknologi kunne bli kjøpt av for eksempel en av de store norske bankene, sier han og bekrefter at han også kjente til planene om børsnotering.

En annen av de mindre aksjonærene er Carl Anders Haugan, som kaller investeringen «spontan».

– Jeg hadde handlet bitcoin gjennom siden og fikk tilbudet om å komme inn på eiersiden, og tenkte at det kan jo være smart når det er såpass god fres i markedet som det var den gangen, sier Haugan.

– Hva tenkte du når selskapet annonserte ambisjonene sine, som blant annet involverte notering på Merkur Market?

– Men tenker jo sitt når slike muligheter snakkes om, og alle ting som hadde vært positivt for investeringen hadde jo vært hyggelig, men det var en liten investering og jeg er raskt til å legge slike ting bak meg. Jeg har bare regnet med at de verdiene ikke er så mye å regne på lenger.

Bitcoins Norge: Ble med tanken

Advokat Kim Andre Svenheim som representerer Bitcoins Norges daglige leder og største aksjonær, Ole Andre Torjussen bekrefter at en børsnotering var på bordet.

– Det er riktig at selskapet vurderte en børsnotering, men dette forble på tankestadiet, det ble ikke sendt noe informasjon til børsen, eller gjort andre initiativ, sier Svenheim.

Torjussen opplyser gjennom sin advokat at selskapet fremdeles vurderer kravet fra kundene som mener Bitcoins Norge skylder dem i overkant av 12 millioner kroner, som også førte til at Stavanger tingrett tok arrest i 12,5 millioner kroner tilhørende Torjussens selskap.

Da Tingrettens beslutning ble gjort kjent i begynnelsen av september, uttalte Torjussen at han mente kun én side av saken ble presentert for retten, og betvilte størrelsen på kravet fra sine kunder.

Ifølge en aksjebok datert til 2018, skal det være 83 aksjonærer i selskapet, hvor Torjussen selv eier mer enn 92 prosent av aksjene.

Les på E24+

Les også: Det svarte mineralet som slo bitcoin-rallyet. Og bare fortsetter å stige (+)

Verdsatte til over 50 mill.

Det siste prospektet E24 kjenner ble sendt ut i 2018, hvor aksjene i selskapet satt til 1400 kroner per stykk, noe som ville gi Bitcoins Norge en verdsettelse på 52,1 millioner kroner.

Fjorårets regnskap for Bitcoins Norge ble offentliggjort i august. Det viste et underskudd på 2,4 millioner kroner, en betydelig nedgang fra et overskudd på 2,8 millioner kroner året før.

Egenkapitalen i selskapet ble redusert fra nærmere tre millioner kroner til en halv million. I regnskapet kom det for øvrig også frem at selskapet droppet revisor.

Dette er Bitcoins Norge-saken

  • Leverandøren Alphapoint har bekreftet at de har blitt utsatt for et angrep.
  • Selskapets eier og daglig leder, Ole-André Torjussen, har forsvart seg med at kundene har godtatt vilkårene og har uttalt at alle pengene vil gå tilbake til kundene.
  • Flere tidligere kunder har hyret advokat i et potensielt massesøksmål på «i hvert fall flere titalls millioner kroner».
  • Alphapoint har sendt ut en e-post til E24 der de skriver at de vil gi Bitcoins Norge kompensasjon.
  • Bitcoins Norge har lovet enda en utbetaling, og at alle kunder får en erstatning høyere enn kursen 1. mai.
  • 12,5 millioner kroner tilhørende Bitcoins Norge er satt i arrest i anledning gruppesøksmålet mot selskapet.
Publisert: