Oljedirektoratet med mineralfunn etter jakt på havbunnen: – Det er gledelig

Oljedirektoratet melder om nok et vellykket tokt for å kartlegge havbunnsmineraler i Norskehavet. Regjeringen håper ressursene kan danne grobunn for en ny næring.

SØKER MINERALER: Oljedirektoratet har kartlagt havbunnen i Norskehavet for havbunnsmineraler med skipet «Seabed Constructor» og tre undervannsfartøy. Nå skal resultatene gjennomgås. Regjeringen ønsker å finne ut om utvinning av slike mineraler kan bli til kommersiell virksomhet.
Publisert:

Letingen har skjedd med Seabed Constructor, det samme fartøyet som var med og lete i Indiahavet etter det forsvunne flyet MH370 fra Malaysia Airlines.

Innsamlingen skjedde med tre undervannsfartøy samtidig. De samlet inn 3.900 linjekilometer med geofysiske data fra Mohnsryggen, hvor to jordskorpeplater møtes.

Fartøyene gikk 50 meter over havbunnen med en fart på tre knop.

Nå har Oljedirektoratet sikret seg geofysiske data og havbunnskart med en oppløsning på én meter. Dette har skjedd på havdyp på ned mot 3.000 meter.

På havbunnen dannes det «skorsteiner» fra magmaen under havbunnen, med metaller som felles ut.

Når skorsteinene raser, dannes det grushauger. Disse har Oljedirektoratet kartlagt, og nå skal det forskes videre på hva de inneholder.

– Det er gledelig at vi har identifisert, kartlagt og tatt prøver av flere nye mineralforekomster, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

I det fire uker lange toktet ble det gjort flere funn av sulfidforekomster som ikke er kjent fra tidligere. I disse forekomstene finnes metaller og mineraler som er viktige i batteriteknologi, vindmøller og mobiltelefoner.

Stordal er fornøyd med den effektive innsamlingsteknologien og kaller toktet for «en banebrytende høyteknologisk operasjon».

– Det er første gang så mange autonome undervannsfarkoster har blitt brukt samtidig innenfor systematisk mineralkartlegging. Denne teknologien gjør det mulig å dekke store areal på kort tid, slik at vi kan effektivisere datainnsamlingen i dyphavet, sier Stordal.

(saken fortsetter under bildet)

Prøvetaking av sulfidfelt på 3500 meters dyp i Norskehavet

– Tidlig ute

I fjor la regjeringen frem et lovforslag om hvordan selskaper kan drive utvinning av mineraler og sjeldne jordarter på norsk sokkel.

– Vi vet at vi er tidlig ute, men dette er også veldig spennende, sa statsminister Erna Solberg til E24.

Les på E24+

Bloomberg: Hva er sammenhengen mellom sjeldne jordmetaller, handelskrig og telefonen din?

– Om noen generasjoner kan dette ha blitt til en veldig viktig næring for Norge, la statsministeren til.

Det er mye som må klaffe for at utvinning av mineraler fra havbunnen skal kunne konkurrere mot gruvedrift på land. Men Norge har hatt tradisjon for å bidra med statlige midler til kartlegging av naturen. De siste årene har også Norges Geologiske Undersøkelser kartlagt ressurser på land.

Samtidig advarte Naturvernforbundet mot å tro at mineralutvinning på havbunnen kan bli en ny oljenæring.

– De store havdypene er mindre utforsket enn månen, og vi aner ikke engang hva vi kan miste ved å forstyrre disse områdene. Forskningen som eksistere viser et enormt mangfold av arter og stor variasjon fra område til område, sa leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Les også

Regjeringen åpner for mineraljakt på havbunnen: Lanserer «oljelov» for mineralutvinning

14 prosent kobber

Direktoratet meldte i sommer at analysene fra et tidligere tokt viser at høyt innhold av kobolt, sink og kobber i prøvene av sulfidene. Det er mest jern i dem, men det kan være opptil 14 prosent kobber i enkelte prøver, og opptil 3 prosent sink og noe under 1 prosent kobolt.

Slike metaller brukes i en rekke industriprodukter, som elbilbatterier og vindturbiner.

Det er også tatt lignende prøver i Stillehavet og i andre deler av Atlanterhavet, også med tanke på å finne sjeldne jordmetaller, som er viktige innsatsfaktorer i industrien men hvor global produksjon i dag domineres av Kina.

«Innholdet av metaller i sulfider og manganskorper fra norsk sokkel er høyere enn det som er tilfelle i prøver fra andre steder i verden», skrev Oljedirektoratet i en melding i juni.

Les mer (+): Bloomberg: Hva er sammenhengen mellom sjeldne jordmetaller, handelskrig og telefonen din?

Publisert:

Her kan du lese mer om