UETISK: Siden slike resultatmål ikke gir bedre resultater enn læringsmål, men fører til uetisk atferd, burde mange toppledere og ledere revurdere sine måter å motivere sine medarbeidere på, skriver Bård Kuvaas i sin kronikk.

Shutterstock/NTB scanpix
Kommentar

BI Business Review: Resultatmål fører til uetisk atferd

Mange toppledere og ledere bør revurdere hvordan de motiverer sine medarbeidere.

Innen detaljhandel, bank, finans og forsikring er det fortsatt vanlig å benytte seg av resultatmål som f.eks. salgsmål. I store deler av offentlig sektor ser man også utstrakt bruk av kvantitative resultatmål. Siden slike mål ikke gir bedre resultater enn læringsmål (oftest er det motsatt), men fører til uetisk atferd, burde mange toppledere og ledere revurdere sine måter å motivere sine medarbeidere på.