Norwegian vil hente nye milliarder gjennom emisjon og lån

Norwegian sliter med finansene og tar nå nye grep før den tøffe vintersesongen. Selskapet varsler den tredje emisjonen på to år og vil også utstede et nytt lån som kan konverteres til aksjer. Dermed vil selskapet fylle på med opp til 2,86 milliarder friske kroner.

Publisert:

Selv om Norwegian kunne vise til rekordresultater i tredje kvartal, så jobber selskapet fortsatt intenst med å sikre selskapet en trygg finansiell grunnmur.

Da regnskapet ble sluppet 24. oktober var det klart at «kontantskvisen» i selskapet var blitt verre og nå tar konsernsjef Geir Karlsen og styreleder Niels Smedegaard nye grep for å sikre Norwegians finansiering ut 2020:

  • Flyselskapet ønsker å hente frisk kapital gjennom en rettet aksjeemisjon der de skal selge opp til 27,25 millioner aksjer
  • I tillegg skal det etter planen utstedes et nytt lån på opp til 175 millioner dollar, tilsvarende 1,61 milliarder kroner, som kan konverteres til aksjer.

Nyheten blir varslet i en børsmelding tirsdag kveld og skal ifølge selskapet sikre finansieringen deres ut 2020. Grepet som nå tas er bare den siste brikken i et stort puslespill av tiltak som nå legges for å sikre flyselskapets fremtid.

– Til tross for at våre tiltak viser gode resultater så langt så har flere eksterne faktorer påvirket vår likviditet, sier Geir Karlsen, finansdirektør og fungerende konsernsjef, i Norwegian i en uttalelse.

Han trekker frem at arbeidskapitalen har blitt negativt påvirket av en redusert kapasitet hos kredittkorttilbyderne, samt av motorproblemene på Dreamliner-flyene og at Norwegians 18 Boeing 737 Max-fly står på bakken.

Før Norwegian eventuelt får kompensasjon fra motorprodusenten Rolls-Royce og flyprodusenten Boeing for alle erstatningsflyene og merkostnadene de har hatt, så må Norwegian altså legge ut store summer. Så langt er det snakk om 1,5 milliarder.

Dette kommer på toppen av problemene med kredittkorttilbyderne, som holder igjen milliardbeløp fra Norwegian som kundene allerede har betalt for flybillettene fordi de anser risikoen i Norwegian som høy.

Til sammen legger dette et voldsomt press på kontantbeholdningen til Norwegian, noe det også gjorde i fjor vinter. Geir Karlsen og Norwegian har jobbet intenst for at det ikke skal bli like ille den kommende vinteren.

– Grepene vi nå tar er nødvendige for å skape en finansiell takhøyde for å sikre oss tilstrekkelig likviditet etter hvert som vi går inn i Norwegians neste kapittel, sier Karlsen.

Tredje emisjon på to år

Emisjonen som Norwegian nå varsler kommer i kjølvannet av to andre runder der selskapet også har hentet milliardbeløp i frisk kapital fra investorer:

Nå vil selskapet altså hente opp mot 1,25 milliarder kroner til, basert på dagens sluttkurs på 46 kroner per aksje. Hva emisjonskursen blir satt til er ikke kjent ennå og beløpet kan derfor bli endret.

I tillegg vil selskapet altså også låne mer penger. Det skjer under to måneder etter at Norwegian fikk landet en avtale med kreditorene i to eksisterende lån. Der fikk flyselskapet skjøvet på milliardforfallene til euro- og svenskelånene i bytte mot sikkerhet i avgangstider på Gatwick.

Legger man lånet på 175 millioner dollar (1,61 milliarder) kroner til på toppen av en anslått emisjonssum vil Norwegian denne gang kunne ende med å få inn 2,86 milliarder kroner.

Milliardinnsprøytningen kommer altså på toppen av tidligere emisjoner og de andre grepene Norwegian har satt i gang for å styrke finansene. Disse grepene inkluderer blant annet:

  • Reforhandlinger med Airbus og Boeing for å skyve på flyleveranser. Dette vil redusere investeringsforpliktelsene til Norwegian med 22 milliarder bare i år og neste år
  • Man har fått på plass en avtale med et kinesisk leasingselskap, som er en del av China Construction Bank Corporation, om å etablere et felleseid selskap for fly. Kineserne vil eie 70 prosent og stille med finansiering, og dette reduserer Norwegians investeringer med ytterligere 13,7 milliarder fra 2020 til 2023.
  • Norwegian har solgt totalt 24 fly som skal levers til kjøperne i år og neste år. Dette gir 2,2 milliarder kroner til Norwegian-kassen etter at gjelden på flyene er nedbetalt.
  • Norwegian har solgt alle aksjene i Bank Norwegian, som vil gi 2,2 milliarder (934 millioner i kassen netto etter at gjeld på aksjene er betalt)
  • Selskapet er også i gang med spareprogrammet Focus2019 som skal gi 2,3 milliarder kroner i besparelser i år.
  • Deretter kommer det nye Next-programmet som skal gi enda større kostnadskutt
  • På toppen av alt dette har Norwegian tatt en rekke grep i rutenettet sitt for å legge ned mindre lønnsomme ruter, prioritere de mest lønnsomme markedene og generelt ta ned kapasiteten
Les også

Norwegian fortsetter flysalgene: Selger seks Boeing 737–800

Skal avklares innen børsåpning onsdag

Norwegian har hyret inn meglerhusene DNB Markets, Pareto Securities og Arctic Securities for å finne investorer som vil stille med penger til den nye aksjeemisjonen gjennom en bokbyggingsprosess.

Både eksisterende, norske og internasjonale investorer skal kontaktes og bokbyggingen vil etter planen pågå frem til 08:00 onsdag morgen, 6. november.

Selskapet legger til at de har som mål å gjennomføre en reparasjonsemisjon til de som var registrerte aksjonærer per 5. november, som ikke fikk delta i hovedemisjonen.

Clarkson Platou er hyret inn for å gjennomføre utstedelsen av det nye lånet. Her er det snakk om et senior usikret lån med fastrente og løpetid på fem år. Lånet skal garanteres av Norwegians eget leasingselskap Arctic Aviation Assets.

Hva renten på lånet vil bli og hvilken kurs kreditorene vil kunne konvertere obligasjoner til aksjer er ikke avgjort ennå. Aksjonærene i Norwegian må også godkjenne lånet.

Norwegian indikerer imidlertid et rentenivå på 6,0 til 6,75 prosent og at man vil kunne konvertere lånet til en premium på 22,5 til 27,5 prosent over emisjonskurs.

Norwegian sier at provenyet fra emisjonen og lånet vil sikre finansiering av arbeidskapital i løpet av vintersesongen og gi en buffer mot lånevilkårene mens selskapet gjennomfører den strategiske endringen de har planlagt.

Færre passasjerer, men økte inntekter og marginer

Kort tid etter at Norwegian varslet emisjon og nytt milliardlån, legger selskapet også frem ferske trafikktall for oktober.

Det skjer en dag tidligere enn det Norwegian egentlig hadde planlagt.

Trafikktallene viser at selskapet fraktet 3,12 millioner passasjerer forrige måned, ned fra 3,38 millioner passasjerer i samme periode året før. Dette er en nedgang på åtte prosent.

Fyllingsgraden var i samme periode på 87,1 prosent, opp 2,1 prosentpoeng fra i fjor.

Basert på regnskapstallene kan man beregne at Norwegians billettinntekter økte med rundt 70 millioner kroner 2,97 milliarder kroner i oktober målt mot samme periode året før. Dette tallet inkluderer ikke ekstrainntekter, ombordsalg og inntekter fra bonusprogram.

Tallene viser dermed at Norwegian fortsetter dreiningen, der selskapet nedprioriterer vekst og heller ønsker å øke marginene. Selskapet har allerede varslet at kapasiteten vil bli kuttet neste år i den strategiske dreiningen fra vekst til lønnsomhet.

– Vi er godt fornøyd med at enhetsinntektene fortsetter å øke samtidig som vi fyller flyene godt og leverer bedre punktlighet. Vi har justert ruteporteføljen og kapasiteten for denne vinteren for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen. Oktobertallene viser at vi fortsetter å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen.

Selskapet har inntekter per fløyet passasjerkilometer (yield) på 0,40 øre, en økning på 3 prosent fra året før. Samtidig var inntekten per tilgjengelig setekilometer (rask) på 0,34 øre, opp 6 prosent fra året før.

Les meldingen om emisjonen og lånet... og les trafikktallene her
Publisert:
Gå til e24.no