Fiskeriministeren om dødsalgen: Naturlig å drøfte tiltak for å hjelpe oppdrettsbransjen

Harald T. Nesvik (Frp) følger utviklingen for oppdretterne rammet av dødsalgen nøye, og sier han så snart situasjonen har normalisert seg, vil invitere oppdrettsbransjen til et møte for å gjennomgå det som har skjedd. 

FØLGER MED: Fiskeriminister Harald T. Nesvik ser veldig alvorlig på alge-utbredelsen i Nord-Norge, og får stadig oppdaterte meldinger fra fiskeridirektoratet om hva som skjer videre.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:

Fisk for milliarder av kroner kan gå tapt på grunn av den giftige algen Chrysochromulina som har spredd seg til flere oppdrettsanlegg i både Nordland og Troms.

Algen gjør at fisken ikke får puste inne i merdene, og flere aktører jobber iherdig med å flytte fisken til områder hvor algen ikke har spredd seg.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik

– Dette er en svært alvorlig situasjon. Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager, skriver Nesvik i en melding til E24, og fortsetter:

– I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie.

Les på E24+ (for abonnenter)

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

Vil drøfte tiltak med næringen

På spørsmål om hvor tett departementet og statsråden er på situasjonen, svarer Nesvik at det er Fiskeridirektoratet som har fingeren på pulsen og det operative ansvaret, sammen med Havforskningsinstituttet og Mattilsynet.

– Vi i departementet følger situasjonen løpende og får regelmessige oppdateringer. De tilbakemeldinger jeg får, viser at det det nedlegges en enorm innsats, både fra oppdrettere, brønnbåter, slakterier og fra myndighetenes side for å begrense fiskens lidelse og økonomiske tap.

Tidligere hadde næringen et varslingssystem for alger og andre trusler som var drevet av Sintef, men ble lagt ned i 2010 grunnet mangel på finansiering fra flere forsikringsselskaper.

– Kan det blir aktuelt å bistå næringen på noen måte, slik man gjorde med bøndene under tørken?

– Det er det alt for tidlig å si noe om. Når situasjonen har normalisert seg vil jeg invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen. Der vil det også være naturlig å drøfte behovet for avbøtende tiltak knyttet til produksjon, sier Nesvik.

Les også

Giftige alger herjer: Et varslingssystem som kunne begrenset skadene ble avviklet i 2010

Håper på nye svar snart

Onsdag er det store spørsmålet om algene har spredd seg til nye oppdrettsanlegg, og kystvakten sammen med personell fra havforskningsinstituttet skal sjekke vannet for alger i løpet av onsdag formiddag.

E24 har snakket med flere oppdretts-selskaper onsdag morgen som alle venter på resultatene fra denne testen.

Samtidig tas det ingen sjanser og flere selskaper flytter hundretusenvis av fisk lenger unna områdene man vet er rammet av dødsalgen.

Fiskeridirektoratet skal ha et statusmøte rundt klokken 13.00 onsdag, og vil deretter komme med mer informasjon om situasjonen.

Her kan du lese mer om