Ny undersøkelse om markedet for skadeforsikring: – Urovekkende lav priskonkurranse

Norske forsikringsmeglere mener prisøkningene på skadeforsikringer er for høye  og konkurransen for liten. Bransjen rister på hodet, og viser til lavere markedsandeler. 

BILFORSIKRING MEST OVERPRISET: Undersøkelsen viser at forsikringsmeglerne mener bilforsikringer er aller mest overpriset. Hele 40 prosent svarer at bilforsikring er overpriset, opp fra 31 prosent i 2017.
Publisert: Publisert:

Forsikringsmeglere mener skadeforsikringskundene betaler for mye, kommer det frem i en ny rapport fra Norske Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne).

Det er sjette gang organisasjonen gjennomfører en undersøkelse blant meglerne i selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

– Til tross for at det er mange konkurrenter innen skadeforsikring er det urovekkende lav priskonkurranse i det norske markedet, sier Anders Kvan, leder i Forsikringsmeglerne, til E24.

Forsikringsselskapene kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Dette forstår jeg ikke, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Les også: Swedbank-styreleder tar grep etter hvitvaskingsskandalen

Sterk lønnsomhet

– Forsikringsselskapene sender én melding til Børsen om gode resultater og så går de ut i media og ber om høyere premier, mener Kvan.

Han viser til skadeforsikringsselskapet Gjensidiges resultater som ble offentliggjort forrige uke, hvor resultatet knuste analytikernes forventninger og aksjen bykset nær 7 prosent på børs.

I forsikringsbransjen måler man lønnsomheten fra et tall de kaller «combined ratio», som er en sammenstilling av kostnader og skader mot premier. Lavere «combined ratio» gir høyere profitt.

Gjensidige viste blant annet til en «combined ratio» på 79 prosent - en sammenstilling av kostnader og skader mot premier - og en viktig lønnsomhetsindikator i forsikringsbransjen. Carnegie-analytiker Johan Ström beskrev det som «ganske utrolig».

– Hadde du sagt at de ville ha en så lav ratio og dermed god margin for 20 år siden ville ingen trodd deg. Det er et signal på at konkurransen ikke er god nok, sier Kvan.

Ved tusenårsskiftet hadde norske forsikringsselskaper en «combined ratio» på omkring 100. Så falt den til rundt 90 ved 2010-tallet, og i 2014 hadde bransjen en «combined ratio» på 84,4, ifølge tall fra Finans Norge.

Siden har den steget noe til 89,7 i fjor. Gjennomsnittet internasjonalt er på rundt 95, ifølge Forsikringsmeglerne.

– Det er en overraskende kritikk når vi selv opplever at konkurransen er knallhard, sier Thoresen i Gjensidige. Han viser til at markedsandelen kontrollert av de fire største aktørene har falt mye de siste årene.

Leder i forsikringsmeglerne, Anders Kvan

– Bildet er nok blandet

Tall fra Finans Norge viser at If, Gjensidige, Tryg og Sparebank1-gruppen - de fire største selskapene - hadde en markedsandel på 70 prosent i 2018.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har markedsdominansen stupt, da firkløveret kontrollerte nesten 95 prosent av markedet.

I mellomtiden har markedsandelen til «øvrige aktører» økt fra 7,6 prosent i 2004 til 29,5 prosent i 2018.

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen.

– Det forteller alt om dette markedet. Så dette forstår jeg ikke, sier Thoresen, som mener endringen i markedsandelene er bevis på at det er hard konkurranse innen skadeforsikring.

– Forsikringsmeglerne hevder det er lite priskonkurranse. Bildet er nok blandet fordi når vi undersøker mobiliteten blant kundene hvert år i våre årlige bytteundersøkelser, så viser det seg at folk er ganske aktive, ivrige og flinke i markedet til å flytte på seg, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder i Forbrukerrådets nettside Finansportalen, til E24.

37 prosent av nordmenn flyttet eller reforhandlet minst én forsikringstjeneste i løpet av 2018, som gir gunstigere priser for kunden. Dersom man ikke reforhandler, risikerer man å betale mer.

– Men det er vanskelig å ignorere det meglerne sier når de sier det, mener Realfsen.

Bilen er dyrest

Mens prisstigningen i Norge var på 2,7 prosent i 2018, steg prisene på skadeforsikring med det dobbelte.

Undersøkelsen viser at meglerne mener bilforsikringer er aller mest overpriset. Hele 40 prosent svarer at bilforsikring er overpriset, opp fra 31 prosent i 2017.

Elisabeth Realfsen, daglig leder i Finansportalen, eid av Forbrukerrådet.

– Bilforsikring var lenge et problem for bransjen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, da selskapene slet med å gå i pluss. Men nå er det veldig gode marginer og selskapene tjener mye penger særlig på bilforsikringer, mye på grunn av at bilene og veiene har blitt tryggere, sier Kvan.

– Dette er forsikringsselskapenes store melkeku.

Samtidig er det nettopp bilforsikringene som blir flyttet på mest - 21 prosent flyttet eller reforhandlet bilforsikringen sin i 2018, som peker mot at alternativene er mange og konkurransen god, ifølge Realfsen.

Hun mener det er vanskelig å si seg enig med både meglerne og selskapene.

– Det er rett og slett et delt bilde, særlig når brukerne sier mobiliteten er høy. Men du har også produktpakker fra forsikringsselskapenes side som gjør det vanskelig å flytte over enkelte forsikringer. Det kan være et hinder, sier hun, og legger til at det ikke lønner seg for forbrukerne å slå seg til ro med forsikringene sine.

Publisert:
Gå til e24.no