Trønderenergi fikk 250.000 i gebyr for brudd på energiloven

Selskapet Trønderenergi er ilagt et gebyr av NVE på 250.000 kroner. Årsaken er brudd på energiloven i forbindelse med bygging av en kraftledning.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:

Selskapet hadde anleggskonsesjon til å bygge rundt 42 kilometer lang kraftledning fra Hitra til Snillfjord. Men under en inspeksjon i juni i fjor oppdaget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at delstrekningen Aunøya til Hemnskjel var bygget uten godkjenning.

Les også

Trønderenergi krever 693.000 kroner fra Frøya kommune

– Det er alvorlig at en konsesjonær bygger en kraftledning uten at det foreligger en godkjent miljø-, transport- og anleggsplan. I dette tilfellet var bruddet en gjentakelse av et tilsvarende forhold på en annen delstrekning få år tidligere, sier seksjonssjef Øyvind Leirset for miljøtilsyn av energianlegg.

I en godkjent plan skal byggherre redegjøre for hvordan kraftledningen skal bygges innenfor konsesjonsrammene, og planen skal være godkjent av NVE før byggingen settes i gang.

NVE trekker fram at arbeidet ble utført i et område rikt på kulturminner og at det berørte et statlig sikret friluftsområde.

Energiselskapet har tre uker på seg til å klage inn vedtaket til Olje- og energidepartementet.

Les også

Sterke reaksjoner på regjering uten trøndere