Bensinstasjonskjede ut mot ny dagligvarelov: – Risikerer å kutte lokale leverandører

Best-kjeden med over 127 bensinstasjoner mener lov om god handelsskikk vil gjøre dem mindre konkurransedyktige.

Best-kjeden vil unntas den nye dagligvareloven.
Publisert:

Både de store dagligvarekjedene og leverandørene ønsker lov om god handelsskikk som ble presentert i forrige uke velkommen.

Målet med loven er at avtaler og forhandlinger mellom leverandører og dagligvarekjeder skal bli mer forutsigbare.

Som et ledd i denne nye loven må man for eksempel varsle skriftlig om en vare blir tatt ut av sortimentet, eller at endringer i inngåtte kontrakter ikke kan gjennomføres uten at dette gjøres skriftlig, for eksempel ved bytting av en vare.

Det mener de enkeltstående og mindre bensinstasjonskjedene er en dårlig idé.

– Det ser ut som dette bare vil gi oss mer byråkrati og gjøre oss mindre konkurransedyktige overfor de grossisteide konkurrentene våre, sier sjef for Best-kjeden, Tom Borgersen til E24

Bensinstasjonsgruppen har stasjoner i hele Norge, og tror spesielt små leverandører som leverer sesongvarer kan bli rammet av Best må forholde seg til en ny lov.

Les også

La frem ny lov for dagligvarebransjen

– Kan måtte kutte lokale leverandører

– Best er jo en kjede som er størst i distriktene, og vi tar ofte inn sesongvarer fra lokale leverandører. Denne nye loven gjør det, slik jeg forstår det, vanskelig å bytte leverandører raskt om man for eksempel går tom for slike varer, slik man ofte gjør, sier Borgersen og legger til:

– For å ha større forutsigbarhet må man da kutte ut små leverandører, og heller satse på de større, noe vi ikke ønsker.

Best-sjefen forstår at enkelte ønsker en slik lov velkommen, men mener loven er ment for å regulere makten blant de store kjedene og dagligvarekjempene.

– Derfor ber vi politikerne holde lokale kjøpmenn utenfor loven.

Han får støtte av Virke KBS som har vært en av bransjeorganisasjonene som har vært mest kritisk til loven.

– Man har oversett store fallgruver, og skapt mer jobb for mange selskaper. Loven fremstår som et arbeidsuhell fra en borgerlig regjering, sier Iman Winkelman.

For det er ikke bare kontraktsinngåelsene Best og Virke reagerer på.

Tom Borgersen leder bensinstasjonenkjeden Best, og frykter lov om god handelsskikk vil bety unødvendig byråkrati for kjeden han leder.

Gatekjøkken-konkurransen

Ettersom nordmenn stadig kjøper mindre bensin, mens omsetningen av mat utenfor hjemmet er raskt økende.

Dermed har gatekjøkken og restauranter langs veien blitt større og viktigere konkurrenter til bensinstasjonskjedene enn de var tidligere.

– Vi skjønner ikke hvorfor gatekjøkkenet hos naboen er unntatt fra loven, og har større frihet overfor leverandørene enn hva vi har. Bensinstasjondrift er ikke dagligvare, vi får ikke lov å selge de samme produktene som dagligvare, men vi skal følge samme lov, sier Borgersen.

Han sier dette er en høyst reell problemstilling ettersom hurtigmatkjeder som McDonald’s og Burger King har økt tilstedeværelsen langs veien, og ofte plasserer seg ved siden av ladestasjoner, men er ikke omfattet av loven.

Borgersen tror ikke de store bensinstasjonskjedene, som har en stor administrasjonsavdeling vil ha noe problem, men at det er de mindre uavhengige kjedene som vil lide under den nye dagligvareloven, og får støtte av Winkelman i Virke som mener loven vil gjøre det vanskeligere å bytte leverandør.

– Dette er et lovverk laget for dagligvarekjedene, og ikke for de små aktørene.

Les også

Dagligvaregiganten Tesco vurderer Asia-exit

Øker antallet i offentlig sektor

Winkelman i Virke har vanskelig for å forstå at regjeringen kan støtte opprettelsen av et nytt dagligvaretilsyn.

– Hadde dette vært et forslag innført av venstresiden er jeg sikker på at de borgerlige partiene hadde avvist dette med bakgrunn i at det ikke forenkler, men øker antall ansatte i offentlig sektor.

Det er Virke KBS sitt syn at Forbrukertilsynet og Konkurransetilsynet kunne ivaretatt handelsbransjens interesser på en god måte, og hadde også spilt inn en rekke forslag til endringer, men disse ble ikke tatt hensyn til.

– Vi er oppriktig skuffet over at regjeringen har lyttet til få av våre innspill, og det er også grunnen til at vi reagerer så kraftig, sier Winkelman.

Publisert: