TERRA -SKANDALEN: Beholder bil og hus

Oslo byfogd har avvist kraftkommunenes begjæringer om arrest i eiendelene til De tidligere Terra-meglerne Harald Norberg og Knut Anders Opstad.

Publisert:

De åtte kommunene involvert i Terra-saken gikk før jul til retten for å ta arrest i personlige eiendeler til meglerduoen Harald Norberg og Knut Anders Opstad.

- Må rettes mot Terra

Fredag ettermiddag har Oslo byfogd avvist kravet.

- Retten er enig med de saksøkte i at et kontraktsmessig erstatningsansvar ikke kan rettes mot dem. Det må rettes mot Terra som er kontraktsmotparten, heter det i kjennelsen.

Byfogden mener likevel at de to meglerne kan bli holdt ansvarlige på såkalt culpa-grunnlag. Det vil si at de holdes ansvarlig på grunnlag av uforsvarlig og uaktsom opptreden.

- Det normale i en situasjon som den foreliggende, ville ha vært at de åtte kommunene hadde saksøkt Terra, noe som gjenspeiles i rettspraksis, står det videre i kjennelsen, heter det i kjennelsen.

Ifølge byfogden har Norberg og Opstad drevet en virksomhet som er blitt kritisert, men de skal aldri hatt noe ønske om at andre skal lide et tap.

- De har selvsagt ønsket at de investeringer som de har rådet klienter til, skulle være vellykkete, heter det i kjennelsen.

Stiv pris

Byfogden har også ilagt kommunene over en halv million kroner i saksomkostninger. Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Narvik, Haugesund, Vik, Bremanger og Kvinesdal kommune må betale 257.775 kroner til hver av meglerne.

Dommer Stein Eikvåg skriver i kjennelsen at beløpet kommunene må betale i saksomkostninger kan synes høyt.

- Men da det er tale om to saker med hver sin prosessfullmektig som dog ble behandlet sammen, med en muntlig forhandling som varte i to fulle dager, og det utvilsomt ligger mye arbeid bak frembringelsen av de dokumenter som ble dokumentert, aksepterer retten under tvil saksomkostningsoppgave, skriver Eikvåg.

- Lovlige produkter

Dommeren kommenterer også Kredittilsynets brev til Terra Securities der tilsynet går til hardt angrep mot salget av de finansielle produktene til kommunene.

- Retten oppfatter Kredittilsynet slik at det ikke uten videre mener at det er ulovlige produkter som er markedsført og solgt, men at produktene er så sammensatte og komplekse at de aldri skulle ha vært tilbudt kommuner. (...) Kredittilsynets kritikk retter seg mot Terra Securities ASA, men det er selvsagt meglernes virksomhet som er grunnlaget for kritikken. Dette innebærer imidlertid ikke uten videre at det er fastslått noe erstatningsansvar for de to saksøkte meglere, skriver Eikvåg og fortsetter:

- De har solgt i utgangspunktet lovlige finansielle produkter og høstet lovord internt i Terra for de betydelige inntektene som de skaffet selskapet.

- Terra Securities har langt på vei innrømmet ansvar overfor de åtte kommuner. Det vises til Terras brev av den 26. november 2007 til Kredittilsynet og oppbudsbegjæringen av den 28.november 2007. Disse innrømmelsene som er ført i pennen av selskapets ledelse, har ingen avgjørende betydning for vurderingen av meglernes forhold, heter det i kjennelsen.

Til forsiden

Publisert: