Helikopter-eier betaler ikke renter på milliardgjeld

CHC Helikopter Service sier de tilfredsstiller Luftfartstilsynets finansielle krav selv om konsernet er i gjeldskrise.

HELIKOPTER-TYPEN: Det var et slikt helikopter fra CHC helikopterservice som styrtet ved Turøy utenfor Bergen fredag.
Publisert: Publisert:

Konsernet som CHC Helikopter Service er en viktig del av, var før fredagens tragiske helikopterulykke i store økonomiske problemer.

CHC Group er nemlig hardt rammet av nedturen i olje- og gassnæringen ettersom konsernets virksomhet hovedsaklig er knyttet til transport av oljearbeidere og utstyr.

Manglende rentebetaling

Det har ført til store underskudd ettersom aktiviteten i oljebransjen har dalt i takt med fallende oljepriser de siste to årene.

** Det sist offentliggjorte kvartalsregnskapet viser et underskudd på 470 millioner dollar av en omsetning på 415 millioner dollar.

** Den totale kort- og langsiktige gjelden var på knappe 2,1 milliarder dollar, og egenkapitalen er nesten brukt opp.

** 15. april i år unnlot selskapet å betale et renteforfall på 46 millioner dollar knyttet til et lån på totalt vel én milliard dollar.

** Den norske delen av konsernet, CHS Helikopter Service, hadde i fjor et underskudd før skatt på 238 millioner kroner av en omsetning på vel 2,3 milliarder kroner.

Konsernet har kuttet kostnader og bemanning, og det er tidligere kjent at også virksomheten i Norge har vært gjennom bemanningsreduksjoner. Blant annet er piloter sagt opp.

Les også

Statoil-sjefen: – Vi er et selskap i dyp sorg

I meldingen om at renteforfallet ikke ville bli betalt, skriver selskapet at det arbeider med sine rådgivere om strategiske løsninger for å restrukturere selskapet gjeld og forbedre den langsiktige kapitalstrukturen.

CHC kjøpte i 1999 det norske selskapet Helikopter Service som i dag driver under navnet CHC Helikopter Service. Selskapet hadde driftsansvaret for helikopteret som styrtet med 13 mennesker ombord fredag.

– Følger alle krav

CHS Helikopter Service understreker i en uttalelse til E24 at CHC tilfredsstiller de krav til sikkerhet som stilles til operatører av helikoptre.

«Som en selvstendig juridisk enhet, har CHC et operatørsertifikat utstedt av det norske Luftfartstilsynet. Det innebærer at vi følger alle de krav og regler som europeiske og norske luftfartsmyndigheter stiller», heter det i uttalelsen.

«Overvåkningen og tilsynet fra disse myndighetene er streng når det gjelder sikkerhet, operative forhold, vedlikehold og de omfatter også at finansielle krav er innfridd. Vår tillatelse til å operere avhenger av at vi til enhver tid oppfyller alle disse kravene», legger CHC Helikopter Service til.

Les også

Norge rammet av ny helikoptertragedie

CHC Helikopter Service skriver i uttalelsen at også selskapets kunder stiller krav til og fører tilsyn med selskapets operasjoner.

«CHC HS har innfridd eller overgått de kravene som regulatoriske myndigheter og våre kunder stiller til selskapet og det skal vi fortsette å gjøre», skriver selskapet.

Vil ikke spekulere i årsaker

Det er kjent at det to ganger var søkt om i innvilget utsettelse av service for helikopteret som styrtet fredag.

Selskapet svarer ikke på E24s spørsmål om selskapets økonomiske situasjon har medvirket til søknadene om utsettelse.

«Det pågår en granskning. I respekt for den, og for de pårørende i denne tragiske ulykken vil vi ikke bidra til å spekulere om årsaker nå», skriver CHC Helikopter Service til E24.

Kritisk fagforening

HMS-sjef Ketil Karlsen i fagforeningen Industri Energi er skeptisk til sikkerhetsnivået i et selskap som år etter år går med underskudd, slik CHC Helikopter Service har gjort.

– Forventer man god sikkerhet fra et selskap med slike røde tall? Det er for mye å be om egentlig, sier Karlsen til VG/E24.

CHC Group skrev i meldingen om det misligholdte renteforfallet i midten av april at de hadde tilstrekkelig likviditet til fortsatt drift.

Ifølge Bloomberg arbeider selskapet på høytrykk for å finne en løsning på sin gjeldssituasjon.

I henhold til låneavtalene har de en frist til 15. mai med å komme opp med en løsning.

Bloomberg skriver at selskapet må få til en løsning med långiverne for å unngå å måtte slå seg konkurs.

I tillegg forsøker selskapet å forhandle frem lavere leiepriser for helikopterne de leier.

Les også

Oljeselskapenes kostnadskutt bekymrer Petroleumstilsynet

Les også

Petroleumstilsynet med hard Statoil-kritikk: – Liv kunne gått tapt

Les også

To regelbrudd under dødsulykke i Nordsjøen

Publisert: