"Villedende veiledning"

Så skal norske finansdirektører i ilden på nytt. I løpet av de neste 25 dagene blir tallene for første kvartal presentert. Det blir sterk lesning, skal vi tro analytikerne. Men når seansen er over, vil norske investorer være like i villrede om de børsnoterte selskapenes fremtidsutsikter og strategi.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Norske finansdirektører kan mer om finans enn om kommunikasjon.

"Guiding er finansmarkedets russiske rullett"

Før tallene offentliggjøres, har finansdirektørene i ukesvis guidet analytikerne med estimater for fortjeneste pr aksje. Ifølge den seneste IR-undersøkelsen i McKinsey Quarterly, mener mange toppledere at kvartalsvis resultatguiding er et godt og presist IR-verktøy som bedrer den løpende investorkommunikasjonen, øker synligheten og reduserer volatiliteten.

Guiding må byttes ut

Tre ønsker oppfylt på en gang. Samtidig er hypotesen at guidingen øker både likviditeten og verdsettelse av aksjen.

Selskapet må selv være premissleverandør av forventningene i aksjen, siden ingen kjenner selskapet og dets marked bedre enn selskapet selv. Min hypotese er at guiding og meningsløst hemmelighold om interne forhold snarest må erstattes av åpen og strategisk forankret verdidriverkommunikasjon.

Ved å kommunisere relevante verdidrivere, skaper selskapet økt forståelse for strategi, kontrollarena og risiko. Eksterne drivere forklarer markedstrender og muligheter, mens interne drivere viser strategiske retning og operasjonell fokus. Samtidig må verdidriverne presenteres kvantitativt og konsistent over tid.

Kortsiktig tradingmulighet

Analyser viser at det ikke er mulig å påvise en sammenheng mellom guiding og verdsettelse. Samtidig gir guidingen kortsiktige tradingmuligheter, noe som er populært hos hedgefondene og som øker volatiliteten.

Meglehusenes favorittritual i rapporteringssesongen er like enkelt som det er forutsigbart; øke kurtasjeinntektene gjennom å skape momentum rundt kvartalstallene.

Dyktige finansdirektører bør etablere egne spilleregler, og bryte en dynamikk som tjener finanshusene mer enn selskapene. Dynamikken rundt kvartalspresentasjonene setter selskapsledelsen i en situasjon hvor kortsiktig konsensus må balanseres mot selskapets utviklingsbehov strategisk.

Høy risiko for nederlag

Guiding er finansmarkedets russiske rullett. Gevinsten kan være kortsiktig berømmelse og heder. På lengre sikt er risikoen høy, og faren for nederlag stor.

Publisert: