Slaktet Nordic Securities allerede i 2011 – fratok konsesjonen i fjor

Personer i Nordic Securities ble pågrepet og siktet av Økokrim i forrige uke. Allerede for seks år siden anklaget Finanstilsynet meglerhuset for lovbrudd.

ÅRELANG PROSESS: Kort tid etter at Finanstilsynet ga Nordic Securities konsesjon i 2010, begynte de å stusse over hvordan selskapet organiserte sin virksomhet. Her er finanstilsynetsdirektør Morten Baltzersen.
Publisert: Publisert:

Økokrims storstilte aksjon – med razzia mot «en rekke steder» i to byer, og pågripelser av personer som nå er siktet for økonomisk kriminalitet – er en foreløpig kulminering av en årelang storm rundt fremgangsmåtene til det bergensbaserte meglerhuset.

De ikke-navngitte personene som nå er siktet stiller seg uforstående til anklager om lovbrudd, ifølge forsvarer Arnt Angell i Advokatfirmaet Elden.

Det er tatt ut siktelse mot både selskapet samt personer i selskapet.

– De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at selskapet skal ha opptrådt i strid med bestemmelser om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven, sier Angell til E24.

Men anklager om lovbrudd er samtidig ikke noe nytt for Nordic Securities.

Siden etableringen i 2009 har meglerhuset hatt myndighetene på nakken i nær sagt hele sin virksomhetstid, viser E24s gjennomgang av offentlige rapporter.

Savnet internkontroller

I 2010 ga Finanstilsynet den nødvendige tillatelsen til at Nordic Securities kunne bedrive ordreformidling og investeringsrådgivning.

Tilsynet hadde fått beskjed om at meglerhuset skulle ha ordreformidling av finansielle differansekontrakter, såkalte derivater, som sin hovedvirksomhet.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før myndighetsorganet konkluderte med at meglerhuset brøt loven.

Etter å ha kommet på tilsyn i mars 2011, uttrykte Finanstilsynet bekymring over det de mente var for dårlig uavhengig kontrollfunksjon (compliance) i Nordic Securities, en funksjon som er lovpålagt.

At en person i meglerhuset får et dedikert complianceansvar, er avgjørende for å påse at meglerne opererer i tråd med kravene i verdipapirloven, påpekte tilsynet i sin rapport den gang.

HAR DU TAPT PENGER PÅ INVESTERINGSPRODUKTER FRA NORDIC SECURITIES? KONTAKT E24 HER!

Nordic Securities forsikret da i sitt svar til Finanstilsynet at de allerede hadde ansatt en person med dedikert kontrollansvar, og at personen ville være på plass innen noen måneder.

Les også

Dette er bakteppet for Nordic Securities-siktelsen

Meglerhuset opplyste også om at de gjorde stikkprøver av meglersamtaler og ordrelogger.

Fem utvalgte samtaler ble kontrollert hver måned, i tillegg til at det ble gjort ad hoc-kontroller ved spesielle hendelser, ifølge meglerhusets tilsvar.

Men i en endelig rapport fra september samme år konkluderer tilsynet med flere lovbrudd – og serverer beinhard kritikk.

– Svært kritikkverdig

Tilsynet skriver i rapporten fra 2011 at «foretakets compliancefunksjon, siden oppstarten og frem til det stedlige tilsynet, ikke har vært effektiv og dermed ikke har tilfredsstilt lovens krav, jevnfør verdipapirforskriften paragrafene 9–8. Finanstilsynet finner det svært kritikkverdig at foretaket over en så lang periode har drevet sin virksomhet uten en effektiv compliancefunksjon».

I denne rapporten refses også Nordic Securities for flere andre forhold.

  • Tilsynet beskriver telefonlogger hvor de mener selskapet ferskes i å yte investeringsrådgivning som selskapet tidligere hadde forsikret om at de ville avstå fra.
  • Nordic Securities vurderte ikke godt nok om kundene var egnet til å investere i de kompliserte CFD-produktene som ble solgt. Også dette er brudd på lovkrav til god forretningsskikk, ifølge tilsynet.

– Finanstilsynet finner det skjerpende at sentrale opplysninger knyttet til kundens risikovillighet/risikoprofil ikke er innhentet når Foretakets forretningsidé i hovedsak er å gi råd om og formidle ordre i CFD, som, med foretakets egne ord, innebærer meget høy risiko, skriver tilsynet.

Les også

Razzia hos Nordic Securities – flere pågrepet

Beholdt konsesjonen i seks nye år

Til tross for anklagene om flere lovbrudd, skulle Nordic Securities beholde sin konsesjon i rundt seks år til.

Først i januar 2017 varslet tilsynet om inndragning av konsesjonen – som ble gjort gjeldende noen måneder senere, som del av en ny, knusende rapport.

I denne rapporten er ordlyden desto skarpere, og tilsynet valgte å følge opp med politianmeldelse – som deretter fikk Økokrim til å gå til aksjon. Det igjen resulterte altså i razziaene og siktelsene før helgen.

Finanstilsynet ønsker ikke å utbrodere sitt årelange arbeid med å gå Nordic Securities etter i sømmene.

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud vil ikke utdype reaksjonene mot meglerhuset fra hverken 2011 eller senere.

– Vi har ingenting mer å tilføye i denne saken, sier han.

– Hvorfor gikk det så lang tid før dere så besluttet at konsesjonen måtte inndras i 2017?

– Som sagt så ønsker vi ikke å kommentere dette ytterligere, svarer Karsrud.

– Helt nytt for meg

Aktører som i dag kjemper mot Nordic Securities på vegne av småsparere, kan imidlertid forstå tilsynet tidsbruk.

– Finanstilsynet gjør ofte lange og grundige prosesser. Og den praksisen vi mener er spesielt hårreisende, nemlig salget av aksjer i morselskapet til egne kunder, begynte først senere, sier daglig leder Dag Rune Flåten i Klagehjelp til E24.

De påbegynte i fjor et gruppesøksmål mot Nordic Securities på vegne av 21 personer.

Økokrim har bekreftet at etterforskningen som siktelsene bygger på, og som ennå pågår, baserer seg på anmeldelsen fra i fjor.

E24 har fått tilgang til anmeldelsen, og der fremheves salget av egne aksjer til kunder som spesielt graverende.

– Dette var helt nytt for meg, sier Forbrukerrådets fagdirektør for finans Jorge Jensen, om at Finanstilsynet kom med en rapport som kritiserte selskapet allerede i 2011.

– En av de skarpeste rapportene jeg har sett

Selv kom Forbrukerrådet på banen senere, etter hvert som antallet kunder som mente seg utsatt for uansvarlig investeringsrådgivning økte i omfang.

Jensen påpeker at tilsynets arbeid blant annet er avhengig av at finansforetakene gjør seg tilgjengelige og deler informasjon, og at mye av informasjonen som danner grunnlaget for Økokrim-saken, først kom frem senere.

– Det fremstår som at Nordic Securities gradvis ble mer aktive, og at alvorlighetsgraden økte etter hvert. CFD-er var dessuten nærmest et fremmedord i Norge i årene etter finanskrisen, sier Jensen.

Han viser til at Finanstilsynets 2017-rapport er betydelig kraftigere lesning.

– Finanstilsynet er vanligvis moderat i språkbruken, men her er de knallharde. Det er en av de skarpeste rapportene jeg har sett fra dem, sier Jensen.

Økokrim bekrefter å ha pågrepet flere personer i saken, men det er fortsatt uklart hvem de er og hvilken posisjon de har hatt i selskapet. Det er informasjon som hverken Økokrim eller de siktedes forsvarere i Advokatfirmaet Elden hittil ønsker å oppgi.

Publisert:

Her kan du lese mer om