ESA mener Widerøe har misbrukt markedsmakten

Europeiske konkurransemyndigheter har kommet til en foreløpig konklusjon om at Widerøe har misbrukt markedsmakten sin i Norge på de såkalte anbudsrutene. Widerøe risikerer bot og har frem til 3. juli på å komme med sitt tilsvar.

Illustrasjonsbilde av et Widerøe-fly på Hammerfest lufthavn april 2018

Foto: Marius Lorentzen E24
 • Marius Lorentzen
 • Karl Wig
Publisert:

Etter en razzia mot Widerøe i 2014 åpnet EØS-tilsynet ESA en sak mot Widerøe i juni i fjor. Etter å ha gått gjennom store mengder data og dokumenter som ble hentet ut fra flyselskapet, mente nemlig ESA at det var grunnlag for å åpne sak.

Nå har tilsynet altså kommet til en foreløpig konklusjon om at Widerøe har brutt konkurransereglene i EØS.

– Hvis det i realiteten bare finnes ett selskap som kan vinne statlige anbud, kan staten måtte betale mer enn nødvendig. Regningen lander i så fall hos skattebetalerne, sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker, i en uttalelse.

– Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen, fortsetter han.

Saken omhandler hvordan Widerøe har opptrådt i prosessene rundt FOT-rutene, de statlige anbudsrutene. Dette er ruter der staten legger ut et anbud om økonomisk støtte om å drive en rekke mindre flyruter i Norge, der passasjergrunnlaget er for lite til at det lønner seg med vanlige kommersielle flyruter.

Widerøe er helt dominerende i dette markedet, men har blitt utfordret av blant andre Danish Air Transport (DAT) som blant annet flyr mellom Oslo og Stord.

Les også

Fly Viking legger ned driften

Widerøe: – Overrasket

Widerøe skriver i en pressemelding at de er «overrasket» over meldingen fra ESA og at flyselskapet avviser anklagene mot dem.

Forholdene som er undersøkt gjelder to anbud på såkalte FOT-ruter (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) på det norske kortbanenettet i 2012 og 2013.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe’s Flyveselskap AS, i meldingen.

Widerøe-sjef Stein Nilsen avbildet foran det splitter nye Embraer E2-E190

Foto: Marius Lorentzen E24

– Først nå får vi anledning til å imøtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA, fortsetter han.

Widerøe-sjefen mener både faktabeskrivelsene og de juridiske vurderingene til ESA er gale.

– ESA har antagelig jobbet med dette siden 2012/2013. Prosessen etter deres formelle besøk i 2014 har vært både lang og ekstremt tidkrevende. Nå må vi gjennomgå den omfattende dokumentasjonen for å se hva ESA faktisk bygger anklagene på, sier Nilsen.

Widerøe skriver at de ikke vil gi noen ytterligere kommentar til saken før de har fått gjennomgått varselet i detalj. Selskapet skriver at de vil fortsette å samarbeide med ESA og overlevere eventuell dokumentasjon de ber om.

Norskutviklet landingssystem

På mange av flyplassene som er omfattet av anbudssystemet er det installert et landingssystem kalt SCAT-1. Systemet bruker utstyr på flyplassen og i flyene for å sikre trygge landinger på mange norske flyplasser med utfordrende flyforhold.

Dette systemet er ikke lenger i produksjon og det er Widerøe som eier alle mottagerne som er tilgjengelige, ifølge ESA.

«ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til de nødvendige mottagerne. På den måten synes Widerøe tidligere å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene», skriver ESA.

Frp-politiker Willy Djuvik klaget tidligere inn norske myndigheter for at de satte krav om at flyselskap som skulle delta i anbudsprosessen måtte ha et slikt landingssystem for å sikre trygge flyoperasjoner, men denne klagen ble avvist av ESA.

ESA konkluderte med at kravet ga Widerøe en fordel, men mente også at siden Norge kunne dokumentere at et slikt system var nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker så var det ikke noe brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

Ifølge et høringsnotat fra Indra Navia er det 17 flyplasser i Norge som har SCAT-1-systemet som ble tatt i bruk i 2007. Systemet ble i sin tid utviklet i samarbeid mellom Widerøe, Avinor og teknologikonsernet Indra Navia (den gang Park Air Systems).

I nyere tid har blant andre Indra Navia og Norwegian arbeidet for at norske myndigheter skulle støtte utviklingen av det nyere GBAS-systemet, som er satellittbasert, for at Norge også blir verdensledende i den nye generasjonen landingssystemer.

Les også

Vedder på lavere drivstoffpriser

Les også

Motortrøbbel tvinger Kjos til flyleie i år igjen

Les også

Dette Widerøe-flyet vil du ikke se i Oslo

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Widerøe
 2. Luftfart
 3. ESA

Flere artikler

 1. Derfor kan ikke konkurrentene bli utestengt igjen

 2. Widerøe kan ha misbrukt markedsmakt: – Krever spesiell oppmerksomhet

 3. ESA dropper årelang konkurransesak mot Widerøe: – Vil fortsette å følge nøye med på markedene

 4. Annonsørinnhold

 5. Widerøe-sjefen varsler nye rutekutt i 2019: – Nå er det slutt og vi skrider til verket

 6. Norwegian og SAS har fått avgiftskutt og lånegarantier. Nå vil de også ha kontantstøtte.