Transocean tilkjent 30 millioner i erstatning

Staten må betale til sammen 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og to skatteadvokater. De samlede erstatningskravene var på 68 millioner kroner.

ØKOKRIMS MARE: Etterforskningen og tiltalen mot Transocean og tre skatterådgivere ble omtalt som norgeshistoriens største skattesak i mange år, men endte som en av de største Økokrim-fiaskoene i historien. Full frifinnelse, erstatning til de frikjente, gransking fra Riksadvokaten og krass kritikk av Økokrim er foreløpige resultater.
Publisert:

Ifølge kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett mandag formiddag, skal det offentlige betale millionerstatninger i saken som etter elleve år i rettsystemet endte med at Økokrim trakk saken og måtte beklage overfor dem som hadde blitt tiltalt.

Ifølge slutningen skal staten betale følgende:

  • 3,2 millioner kroner til Klaus Klausen, som var skatterådgiver i Ernst & Young
  • 8,1 millioner kroner til Einar Brask, skatterådgiver i Ernst & Young
  • 30,9 millioner kroner til Transocean Inc. og Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc.

Den siste som var tiltalt i saken, skatterådgiver Sverre E. Koch, varslet i vår også et eget søksmål om erstatning.

– Det er ingen personlig seier

Einar Brask jubler ikke for lagmannsrettens beløpsutmåling – som han presiserer dreier seg om saksomkostninger.

– Vi krevde et langt høyere saksomskostningsbeløp, sier han til E24.

– Du er ikke fornøyd med rettens utmåling?

– Det er ingen personlig seier, for å si det på den måten. Men nå skal vi lese grundig gjennom dommen, og så skal vi vurdere å anke, sier han.

Økokrim sier de tar kjennelsen til etteretning, og presiserer at de har til gode å finlese den.

– Jeg registrerer at beløpene er langt under det de har bedt om. Men retten har gjort en ganske grundig gjennomgang når de kommer til disse summene, sier avdelingsleder Petter Nordeng i Økokrim til E24.

Full frifinnelse

De tidligere tiltalte og siden frikjente i saken hadde ifølge Økokrim medvirket til å unndra 11 milliarder kroner fra beskatning. Økokrim hevdet at unndragelsen av skatt skal ha skjedd i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Caymanøyene. Saken ble etterforsket fra 2005.

Men da Transocean-saken ble behandlet i Oslo tingrett juli 2014 ble de tiltalte og selskapet frifunnet på alle punkter.

Økokrim skal da ifølge NTB stilt seg undrende til at riggselskapet og tre av deres skatterådgivere ble frifunnet, og anket frifinnelsen av Brask, Klausen, Transocean Inc og Transocean Offshore Deepwater Drilling. Frifinnelsen av Koch og selskapet Arcade Drilling ble ikke anket.

Ankesaken ble berammet med oppstart i Borgarting lagmannsrett 5. januar 2016.

Etter flere kontroversielle hendelser, trakk imidlertid Økokrim anken i januar. Det betød at frifinnelsene fra tingretten ble rettskraftige. Kort tid etter ble det varslet erstatningssøksmål.

Erstatningssaken

Klausen, Brask og de to Transocean-selskapene meldte inn sine krav om erstatning til lagmannsretten i januar og februar i år. De fire partene krevde erstatning for sine utgifter til forsvar siden saken startet.

Det fremkommer av kjennelsen mandag at de har krevd langt høyere beløp enn det som nå er tilkjent. De samlede kravene om erstatning var på 68,4 millioner kroner, mot 40 millioner som nå er tilkjent.

Stridspunkter har blant annet vært hvilke av advokatutgiftene partene har hatt underveis, som kan regnes som «nødvendige» etter straffeprosesslovens § 438 som fastslår at tiltalte har krav på erstatning for nødvendige utgifter til sitt forsvar.

Retten omtaler i dommen saken som omfattende og komplisert, både rettslig og faktisk, men har likevel falt ned på at betaling til forsvarene ikke kunne erstattes med et høyere beløp enn den offentlige salærsatsen – 995 kroner per time pluss merverdiavgift.

I kjennelsen skriver retten imidlertid at straffeprosessloven på dette punktet «kan synes å være i dårlig harmoni» med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og at «det må derfor være en lovgiveroppgave eventuelt å åpne for at det i spesielt omfattende og kompliserte saker kan være grunnlag for å erstatte faktiske utgifter til forsvarere.»

Etterspill

Etterspillet etter Økokrims fiasko i det som i årevis ble omtalt som Norgeshistoriens største skattesak.

I mai i år skrev Dagens Næringsliv at Riksadvokaten skal granske saken. Utvalget som er nedsatt skal levere sin konklusjon i februar neste år.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen, var den som holdt i saken frem til en dag før ankesaken egentlig skulle ha begynt i januar i år. Han fikk underveis en rekke anklager rettet mot seg, blant annet har forsvarerne i saken hevdet at han var drevet av personlige interesser. Eriksen ble også anmeldt etter frifinnelsen i 2014. Spesialenheten for politisaker henla saken, men kritiserte Eriksens lovanvendelse. Dette ble siden fulgt opp av en kritisk uttalelse fra Riksadvokaten.

– Det har vært vår oppfatning at denne straffesaken har vært drevet frem av andre interesser enn det en objektiv og uavhengig advokat skal stå for, sa forsvarer for Klaus Klausen, Berit Reiss-Andersen, til E24 i januar.

Etter at hun leverte inn en habilitetsinnsigelse mot Eriksen på vegne av sin klient, ble også Eriksen tatt av saken bare en dag før ankesaken skulle starte.

En uke senere ble det kjent at hele anken ble trukket fra Økokrims side.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om