Anklager Regjeringsadvokaten for å ta parti med LO: Krever at justisministeren bytter advokat

Danske Holship mener Regjeringsadvokaten tar parti med LO i striden deres mot Transportarbeiderforbundet. Nå ber selskapet at staten finner seg en ny advokat før striden i Høyesterett.

VIL STÅ FRITT: Drammen havn er stridens kjerne mellom Holship-sjef Michael Ranners (avbildet) og Norsk Transportarbeiderforbund. Ranners vil tilby sine ansatte like gode vilkår som havnearbeiderne, men vil slippe unna «havnemonopolet» til Transportarbeiderforbundet og NHO.

Foto: Drammen Havn / Holship AS
 • Marius Lorentzen
Publisert:,

Den 8. november starter det som trolig blir det avgjørende slaget i kampen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og danske Holship.

Da skal Høyesterett blant annet avgjøre om Transportarbeiderforbundets varslede boikott av transportselskapet Holship er lovlig eller i strid med EØS-regelverket.

Holship vil nemlig ikke ha noe av det de kaller «havnemonopolet», der de opererer i Drammen havn. Fremfor Transportarbeiderforbundets havnearbeidere vil de heller bruke sine egne ansatte ved havnen. De jobber under en tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund (les mer om historikken i faktaboksen).

Når Transportarbeiderforbundet ikke fikk viljen sin varslet de boikott, noe Holship mener er ulovlig og konkurransehemmende i henhold til konkurranselovene i Norge og EU.

I august skal partene møtes i Høyesterett for å avklare hvordan saken skal gjennomføres fra og med 8. november. Høyesterett skal behandle saken i plenum, med alle dommerne til stede. Det skjer kun i de største og mest prinsipielle sakene.

– Staten forsvarte havnemonopolet

I mars og september 2014 kom henholdsvis Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett til at boikotten var lovlig.

Saken ble anket og Høyesterett ba i juni 2015 Efta-domstolen om råd. I april kom den til at havneavtalen er i strid med EØS-reglene og hindrer fri etablering og konkurranse.

Den norske staten deltok under Efta-saken og argumenterte i domstolen via Regjeringsadvokat Pål Wennerås at dette ikke var en sak som skulle vurderes av norske domstoler, og ikke en EU-domstol.

Videre hevdet staten at retten til å forsvare arbeidstagere gjennom boikott «berettiger en restriksjon» på den frie etableringsretten i EUs indre marked.

Nå har Regjeringsadvokat Wennerås nok en gang bedt om tid i retten.

I dokumenter E24 har fått innsyn i kommer det frem at staten ønsker én hel dag til å prosedere i saken i Høyesterett.

Akkurat hva staten kommer til å si skriver Regjeringsadvokaten ingenting om til Høyesterett, men det «presiseres at staten ikke vil opptre til støtte for én av partene i saken».

Den kjøper ikke Holships advokat etter Wennerås' opptreden i Efta-domstolen:

– Jeg er meget urolig over Regjeringsadvokatens inntreden i saken. De sa at de skulle opptre nøytralt i Efta-domstolen, men i realiteten forsvarte de havnemonopolet sammen med LO, sier Nicolay Skarning, partner i Kvale, til E24.

I et brev til justisminister Anders Anundsen denne uken, krever Holship at staten bytter ut Pål Wennerås hos Regjeringsadvokaten med en annen:

– Han har valgt side for NTF (Transportarbeiderforbundet, journ.anm.) og LO, og prosederte sammen med dem i Efta-domstolen i fjor, hvor han ikke var objektiv. Da staten skal opptre uavhengig i Høyesterett, må de sende en annen advokat fra Regjeringsadvokaten, skriver administrerende direktør Michael Ranners i Holship Norge til justisministeren.

Les også

Tap for havnearbeiderne i EFTA-domstolen

EØS-regler mot boikott

Stridens kjerne handler om rettighetene til norske havnearbeidere, som i dag er styrt at tariffavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk & Transport.

Enkelt forklart sier den at havnearbeidere har fortrinnsrett til laste- og losseoppgaver i norske havner. Det er først hvis havnearbeiderne ikke har tid eller anledning til å gjøre jobben, at man kan bruke andre ansatte.

Holship mener dette «havnemonopolet» gjør havnedriften rigid og unødig dyr.

Selv om selskapet ikke ønsker å inngå i havneavtalen til Transportarbeiderforbundet, betyr ikke det at de ikke vil ha noe med fagforeninger å gjøre. Flere av selskapets ansatte er nemlig organiserte med tariffavtale i Norsk Arbeidsmandsforbund, et annet LO-forbund. Det har imidlertid ikke ført til at LO har godtatt Holships virksomhet.

Særlig i Transportarbeiderforbundet mener man nemlig at et tap i denne saken bør presse frem en kamp for at Norge trer ur av EØS-avtalen, for på den måten å kunne fristille seg fra EUs krav og ordninger i arbeidslivet.

Administrerende direktør i Holship Norge, Michael Ranners, synes det er spesielt at staten med en blåblå regjering etter hans syn tar parti med fagforeningene i denne saken.

– Med måten Regjeringsadvokaten gikk frem på i Efta-domstolen er det vanskelig å se at vi har en blåblå regjering her i landet.

– Hva frykter du Regjeringsadvokaten vil gjøre i Høyesterett?

– Jeg frykter at de tar tid fra oss til å prosedere saken. De har heller ikke sagt hva de vil prosedere på, men sier de skal være nøytrale. Det sa de før vi var i Efta-domstolen også, men det var de absolutt ikke, sier Ranners.

Han sier at han vil respektere en endelig dom i saken, men at det kan bli aktuelt å anke videre fra Høyesterett. Han er likevel optimistisk på at han vil vinne etter Efta-domstolens klare råd.

Han understreker også at han ikke vil behandle sine egne ansatte forskjellig fra havnearbeiderne når det gjelder lønn og vilkår, men at han ønsker fleksibiliteten ved å ha dem ansatt selv, fremfor å bruke de såkalte administrasjonskontorene som styres av fagforeningene og havnene.

– Jeg har holdt på i tre år og brukt forferdelig mye penger på å ta denne saken med vår lille bedrift på vegne av mange bedrifter, sier Ranners.

Les også

Ny strid om boikott i Drammen havn: Vil hindre lossing onsdag

Har rett til å blande seg

Justisdepartementet uttaler til E24 at de ennå ikke har mottatt brevet der Holship ber justisministeren finne en ny advokat, og at de dermed ikke har tatt stilling til forespørselen ennå.

E24 kontaktet Regjeringsadvokaten for å få en kommentar til anklagene om at de tar parti med én part i saken, samt hvorfor staten ønsker å engasjere seg i saken som skal gå for Høyesterett.

Regjeringsadvokat Pål Wennerås ønsket ikke å kommentere saken, og henviste videre til Justisdepartementet. Regjeringsadvokaten mener dokumentene som E24 har fått tilgang til, som viser at staten ønsker å tre inn i saken, ikke skal være tilgjengelige for offentligheten.

Departementet viser i en uttalelse til E24 til at Høyesterett etter tvisteloven (§30-13) skal varsle staten dersom det foreligger en sak som kan innebære at man setter til side eller fortolke norske regler, fordi disse kan være i konflikt med Grunnloven eller internasjonale avtaler som Norge har undertegnet.

– Staten har da «rett til å opptre i saken så langt det er nødvendig for å ivareta det offentliges interesser ved den mulige regelkonflikt», skriver departementet.

Departementet skriver videre at for staten «vil det interessante være forholdet mellom» de forskjellige reglene og lovverkene på et «mer prinsipielt og overordnet» plan.

Departementet sier videre at de ikke ønsker å «kommentere saken nærmere».

Her kan du lese mer om

 1. Høyesterett
 2. Landsorganisasjonen (LO)
 3. Arbeidsliv
 4. EU

Flere artikler

 1. Havnearbeiderne tapte på alle punkter

 2. Nå skal havnestriden avgjøres i Høyesterett

 3. Ba NHO dempe feiringen etter havneseier

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Havnearbeidere tapte i Høyesterett

 6. LO og NHO har ryddet opp i tariffavtalen: Nå er havnemonopolet over