Finanstilsynet: Sjakksponsing brudd på revisorloven

Finanstilsynet mener KPMG har brutt revisorloven da de både var hovedsponsor og revisor for Sjakk- OL i Tromsø.

SPONSORTRØBBEL: Finanstilsynet liker dårlig at KPMG var både sponsor og revisor i sjakk-OL i Tromsø. Her er Magnus Carlsen under lekene.
Publisert: Publisert:

– Det er et alvorlig brudd på de strenge kravene til revisors uavhengighet, sier direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet.

Finanstilsynet mener KPMG har brutt revisorloven da de både var sponsor og revisor for Sjakk-OL:

– Det å være sponsor og revisor er uforenelig. Som sponsor inngikk KPMG et interessefellesskap med revisjonsklienten. Det er svært uheldig. Som revisor skal man gjøre egne vurderinger uten påvirkning, sier Bellamy.

– Spesielt kritikkverdig

– Det er et poeng at det ikke bare er å inngå en slik avtale, men også å forhandle om en slik avtale som er i strid med revisorloven, sier Bellamy.

I sin konklusjon skriver Finanstilsynet:

«At beslutningen om å inngå i forhandlinger ble tatt på ledelsesnivå, uten å sørge for at revisjonsoppdraget først ble avsluttet, er derfor spesielt kritikkverdig.»

Erkjenner lovbrudd

Kommunikasjonsdirektør Guro Steine i KPMG sier til E24 at KPMG har akseptert at det foreligger et lovbrudd:

– KPMG erkjenner forholdet som oppsto på bakgrunn av en intern kommunikasjonssvikt mellom vår sentrale Risk Management avdeling og oppdragsansvarlig revisor. Som følge av dette ble det kun rettidig varslet fratredelse med virkning for revisjon av selskapets 2014-regnskap.

Selskapet mener lovbruddet ikke påvirket revisjonen:

– KPMG har likevel konstatert at bruddet på uavhengighetsreglene ikke påvirket oppdragsansvarlig revisors faktiske revisjon for av Chess Olympiad Tromsø AS. KPMG beklager det inntrufne, og vi har endret våre prosedyrer for å hindre at noe tilsvarende skal skje igjen, forteller Steine.

Les også

«Steng Oslo Creditservice» hyller Finanstilsynet: – Skal være «game over»

Publisert:
Gå til e24.no