JAPAN: Den japanske delindeksen har steget med rundt 36 prosent i år målt i lokal valuta, mens verdensindeksen (MSCI World) har lagt på seg cirka 12 prosent.

Soloppgang
i japanske aksjer?

Indeksen i Japan har steget 26 prosent hittil i år.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Japanske aksjer har hatt en solid kursutvikling så langt i 2013. Den japanske delindeksen har steget med rundt 36 prosent i år målt i lokal valuta, mens verdensindeksen (MSCI World) har lagt på seg cirka 12 prosent.

De siste årene har vært krevende for japansk økonomi. Man har blant annet erfart store problemer innen banksektoren etter kollapsen i eiendoms- og aksjemarkedet på begynnelsen av 1990-tallet. Bankene ble sittende med mange misligholdte lån og ville i henhold til internasjonale standarder vært insolvent. I stedet for å tvinge bankene til å ta tap har myndigheten godtatt store porteføljer av «non performing loans» som bankene har fornyet og således forsterket problemet. Dette har også ført til at gode og sunne bedrifter ikke har samme tilgang til kreditt fordi banken har allokert kreditt til svakere eksisterende kunder.

Store deler av det japanske næringslivet er rettet inn mot eksport. Med en 30 prosent svekkelse av japansk valuta mot amerikanske dollar det siste året har konkurransekraften til de japanske bedriftene blitt kraftig bedret. Myndighetene har aktivt gjort grep for å svekke sin valuta i et forsøk på få fart på eksportnæringen, og øke den japanske konsuments forbruk. Hvorvidt dette vil lykkes over tid gjenstår å se. Det er mange andre land som også vil ønske å svekke sin valuta. Det å svekke sin egen valuta for å få fart på sin egen eksport er naturligvis ikke en oppskrift alle kan følge.

Publisert:
Gå til e24.no