DIGITALISERING: Den digitale revolusjon er et race der noen få blir vinnere over natten. Et velkjent eksempel er Uber.

Kommentar: Hvem vinner digitaliseringsracet?

Vi må vrake langsomme utviklingsprosjekter og velge flere raske pilotprosjekter, og skape en kultur for å prøve og feile. 

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Den digitale revolusjon er et race der noen få blir vinnere over natten. Et velkjent eksempel er Uber, som vokste fra intet i 2009 til 50 milliarder dollar i dag. Det finnes selvfølgelig også mange tapere, og flere vil det bli. Mer interessant er spørsmålet om hvilke etablerte virksomheter som evner å ta opp kampen med de digitale rakettene.

Er det noe å lære der ute? Eventuelt – hvilken innsikt finnes i de globale rakettene – som tradisjonelle virksomheter mangler?

Tempo er en åpenbar differensiator. De globale rakettene vet at tre-års planen er avleggs. De bruker prototyping aktivt, de tester markedet i «real time» for raskt å lære av feil og suksesser. Virksomheter som vil konkurrere, våger å kannibaliserer egen forretning før andre gjør det. De digitaliserer kjerneprosesser. De leter etter svar i informasjonshavet. De bygger sterke økosystem og redefinerer sine verdikjeder.

I Evry ser vi at det er de modige som vinner, de som våger å tenke nytt og legge bort gamle vaner. De har forstått følgende:

  • Fremtiden er ikke en oppgradering av fortiden. Dette er en utbredt feilslutning som produserer tapere. Fremtiden er noe helt nytt. Prognoser må legges vekk. Scenarier må re-tenkes, vi må starte med blanke ark.
  • Det er fremtidens brukere som forstår suksessfaktorene. Fokuser på de som er født etter 2000 og som har iPhone som barnevakt. Dersom en av dem begynte å jobbe i din bedrift i morgen, hva er det første de ville endret hvis de fikk fullmakter? Er din virksomhet i stand til å utføre endringene?
  • Vurder hvilke roller i ditt team det ikke lenger er behov for om fem år. Og hvilken kompetanse kommer du til å betale hva som helst for å få tak i? Hvordan skal du skaffe deg den?

Alle bransjer er berørt – offentlig og privat sektor. I sin nylige rapport, «The Future of Financial Services», peker World Economic Forum på at alle prosesser i banknæringen kan digitaliseres. 33 prosent av folk født etter 1980 skjønner ikke hva vi skal med banker, og 68 prosent tror at måten vi forholder oss til penger på, er vesentlig forandret innen fem år (millennialdisruptionindex.com). Det nyetablerte firmaet From Dock to Dish, tar bilder av fiskene de fisker, kutter alle mellomledd og selger fisken på en mobil plattform. Skoler, everk, forsikring, helse, sport osv, hva har dere i vente? Konsernsjef i Ipsoft Chetan Dube sier at kunstig intelligens er voksent innen fem år. Kanskje er dette er den nye «gamechanger»?

Tiden er forbi da man kunne sitte å vente på «best practice» og la andre gjøre feilene. Suksess skapes av virksomheter med dynamisk planleggingshorisont og kultur for å prøve og feile. Vi må bort fra statiske og langsomme utviklingsprosjekter og over til flere raske pilotprosjekter – der ideer skapes og deretter vrakes eller implementeres. Det høres kostbart ut, men man brenner ikke mye tid, og gode ideer kan komme raskt ut i livet med potensial for betydelig verdiskapning.

Les også

– Vil ikke forby Uber og Airbnb

Publisert:

Her kan du lese mer om