Statsminister Erna Solberg deltok på Strandryddedagen 2018 på Fløksand-stranden i Meland kommune.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix

Kommentar: «Regjeringens søppelspinn»

Regjeringen henger igjen i gamle mønstre når det gjelder offentlige anskaffelser, mener Tore Frellumstad, advokat i Abelia.

  • Tore Frellumstad
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Arbeidet med sirkulære anskaffelser er økende i EU. Kommisjonens handlingsplan for å oppnå en sirkulær økonomi tar sikte på å åpne opp potensialet for offentlig markedsmakt og fremme innovasjon i teknologier og systemer som er mer materialeffektiv og ansvarlig.

Det grunnleggende prinsippet for sirkulære anskaffelser er en fullstendig livssyklus-tilnærming og vurdere kriterier som reparasjon, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering, design for demontering osv. Innkjøpsprosessen integrerer forhold som stimulerer til en sirkulær økonomi under hele prosedyren, fra planleggingsfasen og frem til sluttbruken.

EU er selvsagt ikke alene om en slik tenkning som et av flere svar på nåværende og fremtidige ressursutfordringer. FN har også fremhevet viktigheten av offentlige anskaffelser i målene for bærekraftig utvikling. Delmål 12 omhandler nettopp bærekraftig forbruk og produksjon og bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser nevnes særskilt.

Resirkulering og gjenbruk er ikke noe nytt. Gamle tradisjoner bygger nettopp på nøysomhet og gjenbruk. I Norge ble hus tatt ned og satt opp andre steder og redskaper reparert. Selv har jeg hytte i Marka som ble satt opp av nedrevne materialer fra ombyggingen av De norske Gjær- og Spritfabrikker ved Akerselven etter krigen. I folkeeventyrene plukker Askeladden med seg søppel fordi det kan komme til nytte, noe det også gjør.

Det nye i sirkulærøkonomien er å planlegge og ta hensyn til hele livssyklusen allerede før anskaffelse og produksjon, ikke bare begrenset til hvordan avfallet kan bli en ressurs etter at produktene har endt sine dager og blitt til søppel. Abelia opplever dessverre at regjeringen henger igjen i gamle mønstre når det gjelder offentlige anskaffelser.

Behovet her og nå overskygger langsiktige virkninger av anskaffelsene, og problemet dukker først opp som avfall om lang tid. Stortingsmeldingen om sirkulærøkonomi fra 2017 er derfor i hovedsak konsentrert om avfallspolitikken. Fokuset er altså ikke på å unngå avfall, men i stedet på å håndtere avfall som allerede har oppstått.

Offentlige anskaffelser utgjør 19% av EUs BNP eller mer enn 2,3 trillioner euro. Derfor er innkjøp relevant i alle strategiske EU-dokumenter og fremheves for å sikre bærekraftig utvikling. I lys av dette blir ikke offentlige anskaffelser lenger bare behandlet som en enkel administrasjonsprosess for å kjøpe noe, men like viktig er det som verktøy for å nå strategiske mål. Dette må i større grad også skje i Norge.

I EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi har kommisjonen oppfordret til økt integrasjon av krav til sirkulærøkonomi i offentlige anskaffelser. Den nye termen «sirkulær anskaffelse» er innført og nylig kom det også en veileder med navnet «Public procurement for a circular economy».

Utgangspunktet for veilederen er det økende behovet for ressurser og samtidig nødvendigheten av å redusere avfall og utslipp. EU erkjenner at dagens lineære økonomi, hvor man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel, ikke er bærekraftig. Sirkulær økonomi fremsettes derfor som et alternativ til dagens modell.

Nå må regjeringen ikke bare følge med i tiden, men aller helst ligge i tet for å bidra til å utvikle et konkurransedyktig norsk næringsliv. I motsatt fall kan stortingsmelding om sirkulærøkonomien gå inn i historien som one hit wonder´en: You spin me round (Dead or Alive 1984)

Les også

Fem digitale råd til Erna og Siv

Les også

Hullet i perspektivet

Les også

Verden vil ha norsk villfisk for milliarder. Men har nordmenn gått lei av sei?

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Solberg-regjeringen

Flere artikler