Regjeringens strømtiltak vil treffe rundt 20.000 bedrifter

Regjeringen setter av tre milliarder til strømtiltak. – Vi tar på stort alvor alle bedriftene som nå sier at de sliter med å betale strømregningen, sier Vestre.

Publisert:

Fredag er strømstøtteordningen til næringslivet endelig klar og presenteres av næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen setter av tre milliarder til strømtiltak til næringslivet, og Vestre sier at de håper å starte utbetalingene i november.

Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Videre vil regjeringen nekte bedrifter som får tilskudd å ta utbytte i 2023.

Les på E24+

Krise for melkeprodusent: – 6 millioner i strømregning i august

Dette er de viktigste tiltakene:

  • Direktestøtte: Bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh i oktober, november og desember.
  • Bedrifter som samtidig investerer i enøk-tiltak, vil kunne få dekket inntil 45 prosent av utgiftene over 70 øre/kWh.
  • Det gis enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden
  • Makstaket for støtte til hver bedrift er på 3,5 mill. kroner.
  • Ny lånegarantiordning: Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i banklån til bedrifter med akutt likviditetsmangel som følge av strømprisen.
  • Regjeringen vil endre skattereglene for å forbedre tilgangen på fastprisavtaler.
  • Petroleumsutvinning og kraftintensiv virksomhet (bedrifter med strømforbruk som overstiger 100 GWh/år) vil ikke kunne få tilskudd under ordningen

– Vi tar på stort alvor alle bedriftene som nå sier at de sliter med å betale strømregningen, sier næringsminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen om strømtiltakene.

Ordningen har hovedformål, ifølge Vestre, å hjelpe de som sliter med å betale strømregningene og bidra til å spare strøm.

Les også

SSB: Strømsjokket var moderat for de fleste i næringslivet i første halvår

Virke-direktør Stian Sigurdsen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre og NHO-sjef Ole Erik Almlid deltok på pressekonferansen.

Energitilskuddsordning

Regjeringen etablerer også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova, der bedrifter kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Ordningen er begrenset til bedrifter med minst tre prosent strømintensitet, altså der strømkostnadene utgjorde minst tre prosent av omsetningen i første halvår.

– Et typisk bakeri har en strømintensitet på 4,1 prosent. De som driver hotell og restauranter har strømintensitet på 5,9 prosent og biblioteker og museer har i snitt en strømintensitet på 6,3 prosent, ramser Vestre opp på pressekonferansen.

Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører energikartlegging kan søke om og motta tilskudd.

Og dersom bedriften gjennomfører energitiltak som er relatert til virksomheten vil tilskuddet øke.

– Jo mer enøk-engasjement og evne du har, jo mer lønner det seg, sier Vestre.

Tilskudd vil beregnes ut fra en modell med to støttetrinn:

  • Støttetrinn 1: inntil 25 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
  • Støttetrinn 2: inntil 45 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.

Vil endre skattereglene

Regjeringen vil også endre skattereglene slik at det blir gunstigere å tilby fastprisavtaler.

I et forslag fra Finansdepartementet skal trømleverandørene kunne tilby fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene.

I tillegg skal det tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.

– Nå må konkurransen om fastpriskundene starte, sier Vestre.

– Men vi kan ikke stå her å si til bedriftene at de skal velge spotpris eller fastpris. Det er opp til bedriften, sier Vestre.

Finansdepartementets forslag legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

Garanterer for 90 prosent av strømlån

For å sikre likviditet vil regjeringen garantere for 90 prosent av strømlån, altså banklån som skal dekke høye strømkostnader.

Denne ordningen avgrenses også til bedrifter med minst tre prosent strømintensitet i første halvår 2022.

Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak eller konsern.

Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023.

Publisert: