Pandemiøkonomien

Tajik etter Louis Vuitton-utbytte: – Jeg vil gjerne vite hva Sanner tenker nå

Flere selskap som fikk coronastøtte fra staten vil sende utbytte til utenlandske eiere. Aps finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, sier det var dette de advarte mot i fjor.

STEILE UTBYTTEFRONTER: Ap og Høyre stod på hver sin side da debatten gikk om et mulig utbytteforbud for selskaper som mottok statsstøtte. Nå mener Hadia Tajik hun og venstresiden fikk rett. Finansminister Jan Tore Sanner er avbildet i bakgrunnen.
 • Sindre Hopland
 • Hans Jørgen Myrvang Ro
 • Sofie Amalie Fraser
Publisert: Publisert:

– Jeg vil gjerne vite hva Jan Tore Sanner tenker nå. Dette kunne vi lett ha unngått med et utbytteforbud, men høyrepartiene mente dette ikke var nødvendig, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Forrige helg fortalte E24 at butikken Louis Vuitton Norge fikk et mye mindre omsetningsfall enn først antatt under pandemien.

Selskapet som i første halvår fikk 893.091 kroner i coronastøtte, endte året med et overskudd på 40 millioner kroner. Dette overskuddet skriver selskapet i sin årsrapport at man vil betale i utbytte til sine franske eiere.

– Dette var det vi advarte mot og Sanner må ta ansvar for at dette ble resultatet.

Tajik sier det hovedsakelig ikke er selskapene som skal bebreides, men regjeringen.

– Jeg håper at bedrifter som mot formodning har gjort det bra i 2020, og som har tenkt å betale utbytte, revurderer dette. Jeg mener likevel at ansvaret ikke bør individualiseres, det er reglene det er noe galt med, sier hun.

Les også

Ber om ny kommisjon om pengebruken under pandemien: – All grunn til å være bekymret

FRANSK MOTEGIGANT: Louis Vuitton er en av verdens mest kjente motemerkevarer i luksuskategorien. Selskapet så for seg at omsetningen skulle svekke seg med 20 prosent under pandemien, men det ble ikke tilfellet. Selskapet tjente gode penger under pandemien, og vil nå sende utbytte til de franske eierne.

Utbytteforbudet

Da kompensasjonsordningen for bedrifter ble innført ble det ikke vedtatt et utbytteforbud, til tross for at dette ble diskutert, og var opprinnelig satt som et krav fra venstresiden.

Til slutt gikk Stortinget, foruten Rødt, inn for en bred ordning hvor selskapene kunne ta utbytte samtidig som man mottok støtte.

– Kunne du ønske at dere stod enda mer på bakbeina når det kom til utbytteforbudet?

– Vi stod veldig tydelig på at vi ønsket et utbytteforbud den gangen, men det er kun mulig å få gjennomslag på Stortinget med flertall, sier Tajik.

Les også

Halvparten som fikk krisestøtte, gjorde det bedre i 2020 enn i 2019: – Har ingen positiv effekt for samfunnet

– Å berike enkelteiere var aldri målet, sier hun.

– Hva med argumentene om at utbytte for eksempel skulle brukes til formueskatt?

– Det ble argumentert med betaling av formueskatt, men dette opplever jeg hovedsakelig som et politisk standpunkt. Det er mulig å utsette innbetaling av formueskatt, det har vi praktiske løsninger for, og det er uansett svært få det gjelder, mener Tajik.

Sanner: – Naivt

Finansminister Jan Tore Sanner har blitt forelagt uttalelsene fra Tajik.

Han deler ikke Ap-nestlederens holdninger til utbytteforbudet.

– Når Hadia Tajik tror et utbytteforbud ville løst noe som helst så bommer hun, og det er et svært naivt utspill. Et utbytteforbud er bare en detaljstyring som handler om tidspunkt. Selskapene kunne ved et utbytteforbud bare ventet med å utbetale til året etter.

– Her bommer hun virkelig, gjentar Sanner.

Sanner uttalte tidligere i år at det er «uakseptabelt» dersom kontantstøtte til bedrifter går til utbytte.

– Står du fremdeles for det dette?

– Noen aksjonærer er avhengig av utbytte som lønn, men jeg vil fastholde at selskaper som mottar offentlig støtte må vise moderasjon ved betaling av bonuser og utbytter. 

Sanner sier han ikke kan omtale enkeltselskaper, men mener det «viktigste er å glede seg over at norsk økonomi har klart seg godt».

– Vi har trygget jobber og bestått stresstesten.

Les også

Tusener gikk med overskudd uten kontantstøtte: Virke og NHO vil ikke be bedriftene gi pengene tilbake

Etterlyser granskning

E24 har i vår kartlagt hvordan det har gått med selskapene som har mottatt støtte gjennom kompensasjonsordningen.

Til sammen 6.296 av selskapene som mottok støtte har levert et sterkere positivt årsresultat under pandemien enn året før.

Dette er av 12.066 selskaper som har fått støtte og som til nå har levert årsregnskap.

Til sammen 8.683 selskaper som har mottatt støtte, altså 71.96 prosent av dem som så langt har levert årsregnskap, gikk i overskudd og kunne derfor betalt tilbake hele eller deler av støtten de har mottatt.

Frem til nå har E24 per midten av juli funnet til sammen 29 selskaper med utenlandske eiere som har fått statsstøtte og har vedtatt fra 400.000 til 130 millioner kroner i utbytte.

Les også

Finansdepartementet og Redaktørforeningen ønsker mer åpenhet om kontantstøtte

Magne Mogstad, som er økonomiprofessor ved Chicago University sa i juni at det bør komme en ny kommisjon som ser på pengebruken under krisen.

– Denne kommisjonen bør bestå av kompetente fagfolk. Ikke interesseorganisasjoner som LO og NHO eller økonomene Finansdepartementet liker å bruke, fordi de leverer konklusjonen som etterspørres.

På spørsmål om Tajik støtter en lignende granskning, sier hun:

– Det vil være naturlig å ha en evaluering av hvordan pengene blir brukt.

Sanner mener man først må se hva coronakommisjonen kommer frem til før man drar slutninger om nye kommisjoner, og legger til at både Riksrevisjonen og Holdengruppen har evaluert ordningen underveis i krisen.

Ordningen ble billigere enn planlagt

Av de rundt 12 milliardene staten har betalt ut gjennom kompensasjonsordningen så har i overkant av 50 millioner kroner blitt frivillig tilbakebetalt.

På spørsmål om Sanner hadde ventet at summen med tilbakebetalinger hadde vært større når så mange selskaper har gjort bra i 2020, trekker han frem regjeringens opprinnelige budsjett.

– Du må ikke glemme at vi hadde ventet å bruke langt mer penger på denne ordningen. Vi har brukt rundt 12 milliarder av de 50 milliardene vi budsjetterte med. Så jeg forventer først og fremst at reglene holdes. Men jeg vil gi honnør til de som har betalt tilbake, all ære til dem, sier finansministeren.

– Kan det være slik at man er mindre observant på ordningen fordi den ble så mye "billigere" enn antatt?

– Nei. Mitt ansvar som finansminister er å passe på pengebruken, og ivareta helheten i norsk økonomi, som så langt har kommet seg bra gjennom denne krisen.

Louis Vuitton sier gjennom sitt PR-byrå at selskapet ikke har noen kommentar til saken

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Pandemiøkonomien
 2. Louis Vuitton
 3. Audun Lysbakken
 4. Utbytte

Flere artikler

 1. Louis Vuitton fikk 893.091 kroner i statsstøtte - vil sende 40 mill. i utbytte til fransk eier

 2. Arbeiderpartiet varsler full gransking av coronastøtten

 3. Opposisjonen ønsket å forlenge kontantstøtten – nå kritiserer de ordningen

 4. Stormer mot utbytte til utlandet: – Viser hvor utrolig naive høyresiden er

 5. En milliard av coronastøtten kunne blitt tilbakebetalt uten at selskapene hadde gått med underskudd