DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak

Da Finanstilsynet rettet lupen mot DNB i 2018 etter å ha funnet brudd på hvitvaskingsloven to år tidligere, fortalte banken om gjennomførte tiltak overfor storkunder som i realiteten ikke hadde funnet sted.

– HAR BEKLAGET: Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen sier DNB har beklaget den feilaktige informasjonen Finanstilsynet fikk om hvitvaskings-tiltak i storkundesegmentet. Her avbildet med Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft.
Publisert: Publisert:

– Her ble det gjort en feil, skriver DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen til E24.

I sitt vedtak om å ilegge Norges største bank 400 millioner kroner i overtredelsesgebyr, vektlegger Finanstilsynet at brudd på hvitvaskingsloven har vært et tilbakevendende problem i DNB:

De fant at storbanken ikke fulgte lovens bestemmelser etter tilsyn både i 2016, 2018 og i 2020. Bruddene inkluderer svikt i kontrollrutiner, kundeidentifisering og lovpålagte risikovurderinger.

Under tilsynet for fem år siden fant Finanstilsynet blant annet «store mangler i overordnet styring og kontroll samt store mangler blant annet ved kundekontrollen i Private Banking».

DNB lovet bedring og oppga at de allerede var i gang:

«Finanstilsynet tok til etterretning at styret opplyste at det var iverksatt forbedringstiltak, og at fremdriften for gjennomføringen av disse var god og i tråd med fastlagt handlingsplan,» skriver tilsynet om forsikringene de fikk av DNB.

Les også

DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp

DNB: – Vi har beklaget

Men under et nytt hvitvaskingstilsyn to år senere, fant tilsynet at DNB hadde gjort «få forbedringer i Private Banking siden 2016».

Nå fant tilsynet også «gjennomgripende mangler» i et annet forretningsområde, Corporate Banking STI (Storkunde Internasjonal).

Det er her DNB har sine største og mest komplekse kundeforhold. Tilsynet fant at «for flere kunder syntes det ikke å være foretatt en risikoklassifisering overhodet».

I tilfeller der DNB faktisk gjorde en risikoklassifisering av kundene, var denne ifølge tilsynet «svært mangelfull».

Faktorer som normalt tilsier økt risiko for hvitvasking, ble ikke vektlagt av DNB «fordi banken vurderte at det innenfor visse bransjer [sladdet] er vanlig med slike strukturer», skriver tilsynet.

I forbindelse med 2018-tilsynet oppga DNB at de hadde gjennomført tiltak som ryddet opp i storkunde-mangler.

Nå erkjenner DNB at tilsynet fikk feilaktige opplysninger, og at utbedringene ikke hadde funnet sted slik banken beskrev dem.

– I forbindelse med stedlig tilsyn i 2018 oppga DNB status for et begrenset antall kunder i et oppryddingsprosjekt gjennomført i perioden 2015-2017, skriver Hansen.

– På et senere tidspunkt ble DNB klar over at status for gjennomførte kundetiltak ikke var riktig, sier hun og viser til at Finanstilsynet senere mottok korrekt informasjon om status for kundetiltakene.

– Vi har i etterkant beklaget at det ble gitt informasjon som etterpå viste seg å være feil, fortsetter hun.

– Hva er årsaken til at Finanstilsynet mottok den uriktige informasjonen?

– Opplysninger gitt til Finanstilsynet tidligere har representert DNBs best tilgjengelige informasjon og vurderinger av situasjonen da de ble gitt, svarer Hansen.

Les også

Finanstilsynet: Nordmenn tok opp betydelig mindre i forbrukslån i fjor

Tilsynet: Stikkprøver avdekket feil informasjon

Hun utdyper ikke mer, utover å fastslå at «det ble gjort en feil».

Finanstilsynet skriver i sitt vedtak at de via sine undersøkelser kom frem til at DNB hadde gitt dem feilaktig informasjon:

«I forbindelse med tilsynet i 2018 informerte banken om at opprydning av kundetiltak på eldre kundeforhold i STI var gjennomført, noe både stikkprøvene i det stedlige tilsynet og funnene i Samherji-undersøkelsen viser ikke er riktig».

Tilsynet fortsetter:

«Banken viste også til å ha gjennomført en opprydning i kundeforholdene i Markets ved gjennomføring av løpende oppfølging, uten at det synes å ha gitt resultater i stikkprøvekontrollen».

DNBs kundeforhold til foretak i Samherji-konsernet ble undersøkt i kjølvannet av korrupsjonsanklager mot det islandske fiskeriselskapet.

I sum mener Finanstilsynet at de har gjort funn som «forsterker inntrykket av alvorlige svakheter i bankens anti-hvitvaskingsarbeid over mange år».

Næringsminister Iselin Nybø bekreftet overfor E24 mandag at DNBs styreleder vil bli kalt inn til et møte om saken. Ifølge Nybø har hvitvaskingstiltak allerede vært tema på flere møter mellom banken og Næringsdepartementet.

Departementet forvalter DNB-eierskapet til den norske stat.

Publisert:
Gå til e24.no