Første i dagligvarebransjen med klimakvittering

Denne uken lanserte Kolonial et system som gjør det mulig for kunder å se sitt klimaavtrykk basert på handlekurven. – Samtidig må vi unngå å legge alt ansvaret over på forbrukeren, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Vi ønsker ikke å stå med pekefingeren for å fortelle våre forbrukere hva de skal handle og ikke. Dette er basert på hva våre kunder ønsker, sier kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial.
Publisert:

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra kunder som synes det er vanskelig å orientere seg i matvaremarkedet, sier kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial.

Nå kan alle som handler på Kolonial.no se sitt personlige matrelaterte klimaavtrykk.

Klimakvitteringen gir en indikasjon på hvor mye klimagasser, omregnet til CO2- ekvivalenter, som er sluppet ut for å produsere maten man handler.

Per i dag finnes det ikke en fullstendig oversikt over klimagassutslipp per vare solgt i norske butikker. Cicero har derfor laget en oversikt basert på analyser over hvilke matvaregrupper som slipper ut mest.

Forskningssenteret Cicero står for utslippsberegningene.

– Det er de ulike type produktene som trekker utslippene opp eller ned: kjøtt fra drøvtyggere har typisk relativ høye utslipp, mens korn, frukt og grønnsaker har lave utslipp, sier klimaforsker Bob van Ort ved Cicero.

Han mener at systemet vil gjøre det enklere for forbrukere som er opptatt av å skille mellom mat med høyt og lavt utslipp.

– Det er ikke alltid lokalmat som har det laveste utslippet. Transport betyr forholdsvis lite for høyutslippsprodukter som drøvtyggerkjøtt, mens det kan bety mer for lavutslippsprodukter som plantekost, sier van Oort.

Les også

Ny kalkulator skal gje meir klimavenleg norsk mat

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, håper at en videreutvikling av produktet kan inneholde flere innsatsfaktorer.

Håper flere vil følge etter

– Det er veldig bra at alle får et bevisst forhold til hva som er de mest klimavennlige matvarene. Derfor er det supert at en dagligvareaktør nå tilbyr dette, og vi håper flere følger etter, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Samtidig må vi unngå å legge alt ansvaret over på forbrukeren. Vi trenger effektive politiske virkemidler som engasjerer befolkningen og gjør det enklere for folk å spise mer bærekraftig, sier Bakken Riise.

– Det kan bety en klimaavgift på kjøtt, offentlige innkjøpskrav som gir oss mer økologisk og plantebasert mat, en matkastelov og en storstilt satsing på grøntproduksjon i norsk jordbruk, sier hun.

Bakken Riise håper at en videreutvikling av produktet kan inkludere matproduksjonens påvirkning på biologisk mangfold, naturinngrep, areal, vann, fôr, gjødsel eller andre innsatsfaktorer.

– Vi må huske at klima bare er én av faktorene som påvirker om en matvare er et godt valg for kloden, sier hun.

Les også

Kolonial.no tapte 138 millioner: – Hadde vært lønnsomme nå med like innkjøpsbetingelser

Ønsker ikke å rette pekefingeren

Ifølge Cicero utgjør matproduksjonen i Norge rundt 8,5 prosent av nasjonale utslipp, hvorav det meste er koblet til husdyrhold.

Kjøtt utgjør rundt 12 prosent av den totale mengden mat nordmenn spiser, men står for 46 prosent av matutslippene.

– Vi ønsker ikke å stå med pekefingeren for å fortelle våre forbrukere hva de skal handle og ikke. Dette er basert på hva våre kunder ønsker, sier kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial.

En fargeskala viser hvilke matvaregrupper som slipper ut mest klimagassutslipp. Tallene er basert på forskning fra Cicero.

– Vi skal selvfølgelig ta vår del av ansvaret for å kutte klimautslipp. Vi er transparente på arbeidet og har til enhver tid en tilgjengelig oversikt over våre utslipp på nettsiden vår, sier hun.

Målet er å få til en felles klimamerking sammen med de store dagligvarekjedene og hos Norges største matvareprodusenter, slik at forbrukere enkelt kan ha oversikt.

Ifølge en tidligere forskningsrapport fra Cicero vil tiltak som å redusere forbruket av høyutslippsmat sammen med endringer i produksjonsleddet gi et stort potensial for å bidra til utslippskutt og de nasjonale klimamålene.

Les også

Kolonial tapte søksmål mot Coop. Må ut med en halv million i sakskostnader.

Publisert:
Gå til e24.no