Millionfullmaktene

Lege mener det kan være vanskelig å vurdere økonomisk forståelse hos pasienter

Flere advokater sier de ønsker legevurderinger når de bistår med opprettelse av fremtidsfullmakt. Leder for Norsk forening for allmennmedisin sier det kan være en vanskelig vurdering for legene.

 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
Publisert: Publisert:

Fremtidsfullmakter er et privat alternativ til vergemål, og gir deg mulighet til fritt å bestemme hvem som skal hjelpe deg når du ikke lenger kan ta vare på deg selv.

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig er det nødvendig at fullmaktsgiveren forsto fullmaktens betydning på tidspunktet den ble opprettet.

E24 har tidligere skrevet flere saker der det er usikkert om eldre kvinner har forstått omfanget av fremtidsfullmakten de har skrevet under på.

– Jeg hadde en klient som ville opprette en fremtidsfullmakt, og jeg rådet personen til å skaffe en legeerklæring som viste at hun var i stand til å forstå fullmakten. Klienten ringte meg tilbake og sa legen hadde nektet å gi en slik erklæring. Det synes jeg er rart, sier advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne.

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder Norsk forening for allmennmedisin.

I november skrev E24 om hvordan en lege ved Volvat Majorstuen erklærte en mulig dement kvinne samtykkekompetent fem ganger. Etter saken varslet Volvat Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), som nå ser på saken.

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier det er svært vanskelig for en lege å vurdere samtykkekompetanse om økonomiske spørsmål.

– Det er vanskelig for oss. Samtykkekompetansevurderinger handler for oss i stor grad om beslutningskompetanse. Når det handler om økonomiske vurderinger er det mye mer en generell samtykkekompetanse man ønsker en vurdering av. Det er det som gjør det vanskelig, sier Tangen.

Legen mener det er spesielt vanskelig fordi samtykkekompetansen kan variere ut fra situasjonen:

– En pasient kan være samtykkekompetent på noen områder, men ikke på andre. Det må alltid vurderes opp mot temaet det gjelder. Det å gi helt generelle erklæringer som skriver at denne pasienten er samtykkekompetent eller ikke, er vanskelig.

Advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne.
Les også

Fremtidsfullmaktene: Justisdepartementet vurderer lovendringer

Kan være ubehagelig

Tangen sier videre at det kan være ubehagelig for legen å gjøre vurderinger rundt hva en person forstår, og at de ikke alltid har grunnlag til å uttale seg om det.

– Det må ganske spesifikke spørsmål til for å vurdere om pasienten virkelig forstår rekkevidden av det en skriver under på. Det er ikke sikkert det er riktig at det er legen som skal avgjøre om de forstår konsekvensene av en fullmakt, også de økonomiske.

Legen er likevel tydelig på at om noen så er det fastlegen som har kompetansen til å gjøre en slik vurdering, fordi de har oversikt over nåværende sykdom, tidligere sykdom og bruk av medikamenter.

– Men man kan kanskje stille seg spørsmål om systemet med fremtidsfullmakter er et riktig system, sier Marte Kvittum Tangen.

Hun sier det er viktig at legen er oppmerksom på hvilken agenda de som følger eldre til legen har, men at det er viktig for dem å kunne få opplysninger fra pårørende.

Les også

To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten

Ber om legeerklæring

Advokat Kristin Hegstad, leder for avdelingen for familie-, arve- og barnerett i Brækhus Advokatfirma DA, mener det i mange tilfeller er helt nødvendig med legeerklæring for å opprette fremtidsfullmakt.

– Dersom vi på noen er i tvil om personen forstår hva det innebærer å opprette en fremtidsfullmakt, ber vi om at det først innhentes en legeerklæring, fortrinnsvis fra fastlegen, som bekrefter personens evne til å forstå og ta selvstendige valg. I slike tilfeller vil vi, uten en slik erklæring, ikke kunne bistå med å opprette fremtidsfullmakten. Tilsvarende gjelder ved opprettelse av testament, sier Hegstad.

Kristin Hegstad leder avdelingen for familie,- arve- og barnerett hos advokatfirmaet Brækhus.

Hun sier videre at det er situasjoner der de anbefaler fullmaktsgiveren å innhente legeerklæring, selv om det er klart at vedkommende forstår hva en fremtidsfullmakt innebærer.

– Vi gjør dette særlig når fullmaktsgiveren er i høy alder, og det kanskje er familiemedlemmer som vil kunne ha interesse i å bestride fullmaktens gyldighet når den har trådt i kraft. Det er også slik at prosessen med å få fremtidsfullmakten stadfestet av statsforvalteren går raskere dersom det foreligger en legeerklæring fra tidspunktet for opprettelsen av fullmakten.

Stadfestelse er frivillig, og er en offentlig bekreftelse på at fullmakten er gyldig.

Les også

Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Avhengig av medisinske vurderinger

Advokaten har forståelse for at det noen ganger kan være vanskelig for legen å avgjøre hva personen forstår og ikke, men at det sentrale er om personen forstår hva en slik fullmakt innebærer.

Hun understreker viktigheten av at leger skriver slike vurderinger:

– Jeg ble overrasket over å høre at det er leger som vegrer seg for å foreta slike vurderinger, og har selv ikke erfart det i noen av mine saker. Akkurat som ved opprettelse av testament, vil det ved opprettelse av en fremtidsfullmakt være tilfeller der personens kognitive evner først må kartlegges.

– Dette er medisinske vurderinger vi jurister er avhengig av i våre juridiske vurderinger av om personen tilfredsstiller kravene til å opprette et testament, eventuelt fremtidsfullmakt, sier Hegstad.

Les også

Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

Les også

Lagdommer om fremtidsfullmakter: – Bør være strengere offentlig kontroll

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Arv
 3. Helse
 4. Eldre

Flere artikler

 1. Lege erklærte mulig dement kvinne samtykkekompetent flere ganger: «følgefeil»

 2. Lege brøt loven da flere samtykkeerklæringer ble skrevet for mulig dement kvinne

 3. Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

 4. Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen

 5. Flere fylkesmenn er positive til å registrere fremtidsfullmakter