Flytoget i åpen konflikt med direktoratet: – Avtalen er ulovlig

Flytoget har fått tilbud om maksimalt 11 millioner i coronastøtte i måneden, for å fylle én avgang i timen. Den samme avgangen vil imidlertid koste dem 44 millioner.

Administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget har ingen paner om å signere avtalen de er tilbudt fra Jernbanedirektoratet.
 • David Bach
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Flytogets advokater mener statens behandling av dem fortsatt er ulovlig, også etter tilbudet om støtte for én avgang i timen.

Det kommer frem i korrespondanse mellom Samferdselsdepartementet, Flytoget og Jernbanedirektoratet, som E24 har fått innsyn i.

Flytoget anklager Jernbanedirektoratet for å ha utført «skjønnsmessige vurderinger», til tross for at de kun skal forholde seg til gjeldende avtaler og regelverk, da de fikk tilbud om en støtteavtale med et tak på 11 millioner kroner i måneden.

Det statseide selskapet er av den klare oppfatning at denne avtalen fortsatt er konkurransevridende.

Les også

Jernbanetilsynet frykter monopolsituasjon i togtrafikken: Flytoget får støtte for én avgang i timen

Møtte statsråder

Flytoget peker på at tilleggsavtalene til togselskapene nå medfører 85–95 prosent kostnadsdekning for Vy, SJ og Go Ahead, mens de selv sitter igjen med rundt 25 prosent dekning.

– Dette er juridisk tvilsomt og er helt klart konkurransevridende, noe også Statens jernbanetilsyn har påpekt. Men Flytoget har en god dialog med Samferdselsministeren og håper saken blir løst i revidert nasjonalbudsjett i mai, skriver administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget i en e-post til E24.

Etter at Engedal flere ganger siden november har bedt om et møte med samferdselsminister Hareide (KrF), kom det til slutt i stand i midten av april, hvor også næringsminister Iselin Nybø (V) deltok, viser dokumenter E24 har sett.

Til sammen 18 representanter fra politisk side tok plass i det digitale møtet, hvor Flytoget fikk anledning til å lufte sine vedvarende bekymringer.

Bakgrunn: Flytoget anklaget regjeringen for lovbrudd i november

Fikk ingen forklaring

I en e-post til Hareide i forkant av møtet, trekker Engedal opp linjene for hvorfor selskapet ikke kan slå seg til ro med støtten de er tilbudt.

«Flytoget har ikke undertegnet Jernbanedirektoratets utkast til tilleggsavtale for 2021 fordi våre jurister mener at avtalen er ulovlig, hvilket vil bety at konsekvensene ved å inngå en avtale for både Flytoget og de andre operatørene kan være dramatiske», skriver han i e-posten til statsråden.

I etterkant av møtet skriver Flytoget et nytt brev til samferdselsdepartementet, hvor de ber om å bli inkludert i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide møtte Flytogets ledelse til digitalt møte om situasjonen i midten av april. Her avbildet i en annen anledning.

«Jernbanedirektoratet har ikke villet gi en forklaring på begrensningen på kr 11 millioner. Det er imidlertid nylig kommet frem at denne reflekterer hvilke kostnader Vy ville hatt for å levere flere avganger i ytterkantene av åpningstidene ved Oslo Lufthavn», skriver Engedal i dette brevet.

– Det er selvsagt veldig spesielt at en beløpsgrense er satt med utgangspunkt i hva vår konkurrent Vy mener det vil koste å legge til noen ekstra avganger, utdyper Flytog-sjefen overfor E24.

Han viser til et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som Hareide svarte på 13. april i år.

Her skrev Hareide først at taket på 11 millioner kroner var grunnlagt på «en totalvurdering av forventet reisebehov og øvrig togtilbud på strekningen Flytoget betjener», men la videre til at det ville koste det samme «å kjøpe flere avganger i ytterkantene av flyplassens åpningstid fra en annen leverandør enn Flytoget».

Taket på 11 millioner kroner «bidrar til å redusere risikoen for at selskapet overkompenseres», mener Hareide.

«Flytogets samlede kostnader ved å kjøre én avgang i timen på 44 mill. kroner er i stor grad knyttet til faste kostnader som er uavhengige av antall avganger», poengterte statsråden i sitt svar til Hoksrud.

Samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp er kritisk til håndteringen av Flytogets tilleggsavtale.

Hoksrud: Overrasket

Nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Bård Hoksrud (Frp) sier seg ikke fornøyd med flytog-svaret fra Hareide.

– Jeg hadde håpet at Hareide hadde tatt mer hensyn og bidratt positivt til Flytoget. Jeg synes ikke Hareide tar dette til seg, sier Hoksrud til E24.

– Jeg har nå stilt spørsmål to ganger, og er litt overrasket over svaret. Det er vi politikere som har stengt ned, og gjort det umulig å drive normalt. Da er det viktig at vi bidrar, selv om vi selvsagt skal være forsiktige med skattebetalernes penger, sier Hoksrud.

– Hva tenker du om at denne beregningen ender opp med å utgjøre Flytogets fulle støtte i tilleggsavtalene, når de andre togselskapene får dekket 85–95 prosent av sine kostnader?

– Jeg synes det virker litt rart at de behandles på en annen måte enn andre. Jeg synes man skulle sørget for likebehandling, sier Hoksrud.

Han får, naturlig nok, støtte av Flytog-sjef Engedal:

– Flytoget har forståelse for at det i en ny og uoversiktlig situasjon kan gå litt fort i svingene, og tror at både Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet har handlet i tråd med det de mente var best for de reisende. Men vi har de siste månedene påpekt hva som er alvorlig med måten ordningen er utformet, og håper og tror jernbanemyndighetene nå vil finne en måte å løse dette på.

Samferdselsdepartementet besvarte ikke E24s henvendelser for kommentar før helgen.

Les også

Jernbanetilsynet frykter monopolsituasjon i togtrafikken: Flytoget får støtte for én avgang i timen

Direktoratet: Avtalen ikke «ment å sikre overlevelsen av enkeltselskaper»

Jernbanedirektoratet er gjort kjent med kritikken fra Flytoget, og har også besvart den i en egen skriftlig redegjørelse til Samferdselsdepartementet, som E24 har fått innsyn i. På spørsmål om hvordan direktoratet stiller seg til kritikken om forskjellsbehandling, viser kommunikasjonssjef Svein Horrisland hovedsakelig til dette dokumentet.

– Direktoratet mener at ordningen med tilleggsavtaler er i tråd med kollektivtransportforordningen. Vi er også av den oppfatning at tilbudet til Flytoget ikke innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det vises til brevet til Samferdselsdepartementet av 9. april, skriver Horrisland.

Den 14 sider lange vurderingen, som ble offentliggjort fredag 30. april, tar blant annet for seg kollektivtransportforordningens artikkel 5, som omhandler plutselige avbrudd av tjenesten, eller risikoen for dette, og hvilke nødtiltak det offentlige kan iverksette.

Her understreker direktoratet at de har tatt utgangspunkt i det offentliges behov for et transporttilbud under pandemien når de har vurdert endringene i avtalene.

«Hverken ordningen eller de midlertidige tilpasningene i regelverket er ment å sikre overlevelsen av enkeltselskaper. Overlevelsen av enkeltselskaper som ellers er bærekraftige er ment sikret gjennom andre støtteordninger, blant annet den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Dersom slike ordninger ikke er tilstrekkelig, er det opp til selskapets eiere å vurdere om selskapet skal tilføres mer kapital eller ikke», heter det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Flytoget
 2. Samferdsel
 3. Jernbanedirektoratet
 4. Tog
 5. Statens jernbanetilsyn
 6. Samferdselsdepartementet
 7. Bård Hoksrud

Flere artikler

 1. Hoksrud om Flytoget: «Grunn til stor bekymring»

 2. Togkonkurranse på Østlandet avlyses

 3. Hareide vil tilby nasjonal interrail-billett i Norge

 4. Strengere regler for elsparkesykler: – Hvorfor skal fotgjengere ta støyten?

 5. Nye regler for elsparkesykler