Helsetilsynet overvåker om det er fare for liv og helse

Publisert: Publisert:

Statens helsetilsyn opplyser mandag at det overvåker busstreiken for å se om den medfører fare for befolkningens liv og helse. I tråd med normal praksis skjer dette i samarbeid med fylkesmennene.

«Fylkesmennene har løpende kontakt med helseforetakene og kommunene om mulige konsekvenser av streiken og rapporterer om dette til Statens helsetilsyn. Vi rapporterer daglig status videre til Helse- og omsorgsdepartementet,» skriver tilsynet på sine nettsider.

Foreløpig har arbeidstakerforeningene tatt ut alle bussjåfører i Oslo, Akershus og Østfold i streik, noe som har stanset all busstrafikk i disse områdene.

Helsetilsynet understreker at Oslo de siste ukene har sett jevnt økende coronasmitte.

«Streiken innebærer økt press på andre kollektivtransportmidler, som kan føre til økt trengsel på bane og trikk. Statens helsetilsyn samarbeider med FHI om vurderingene av konsekvenser for smittevernet i kollektivtrafikken,» skriver Statens helsetilsyn.

«Streiken vil også kunne ramme helse- og sosialsektoren og få konsekvenser for befolkningen og pasienter/klienter ved at personell ikke kommer seg på arbeid eller at pasientene ikke får kommet til utredning og behandling,» heter det videre.

Tilsynet presiserer også at det er streikepartene som har ansvar for å sikre at streiken gjennomføres på en ansvarlig måte. Dette innebærer også at de er ansvarlige for at streiken ikke setter liv og helse i fare.

Det er varslet at streiken vil bli utvidet med ytterligere 4.500 bussjåfører førstkommende lørdag. Da vil nærmere 8.500 personer være tatt ut i streik, så fremt partene ikke kommer til en løsning før den tid.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om