Forbrukerrådet hardt ut mot Fjordkraft: – Systematisk lureri

Forbrukerrådet reagerer på at Fjordkraft sender ut reklame til kundene på SMS og e-post, men unnlater å varsle på samme måte når de øker prisene.

MISTENKER LOVBRUDD: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket med klar tale til strømleverandøren Fjordkraft: – Det å endre avtalen og øke prisen uten å gi kundene beskjed, mener vi rett og slett er ulovlig.
Publisert:

– En avtale er en avtale. Det å endre avtalen og øke prisen uten å gi kundene beskjed, mener vi rett og slett er ulovlig. Det kan se ut til at det foregått systematisk lureri på alle Fjordkraft sine avtaler, og at dette har pågått i mange år, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til VG.

Mandag sendte Forbrukerrådet inn en klage til Forbrukertilsynet etter å ha etterforsket virksomheten til den største aktøren i det norske strømmarkedet, Fjordkraft.

Dette skjer bare få måneder etter at Forbrukerrådet tidligere i høst klaget inn 29 strømselskaper i Norge for det de hevder er «omfattende prisjuks» hos selskapene. Da skal selskapene ha blitt anklaget for prisjuks ved å legge til et skjult prispåslag i strømavtalene.

Denne gangen dreier klagen seg om at Fjordkraft i flere år skal ha unnlatt å varsle kundene direkte når de skrur opp prisene på en strømavtale som allerede er inngått.

Istedenfor å varsle kunden på SMS, e-post eller brev, slik som selskapet i utgangspunktet er pliktig til, legger de i stillhet ut informasjonen om prisøkningen på «Min side».

Forbrukerrådet tror at årevis med denne praksisen kan bety at store summer har gått tapt for kundene.

– Mange kunder har trolig ikke fått med seg at prisene har blitt satt opp, og antar bare at den økte strømregningen skyldes enten de har brukt mer strøm enn før eller at markedsprisen har økt, forklarer hun.

LES OGSÅ: Mistenker omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper

Forbrukerrådet: Kunder bør få pengene tilbake

Forbrukerrådet påpeker at det nå er Forbrukertilsynet som må avgjøre hvorvidt praksisen er ulovlig eller ikke.

– Hvis det er ulovlig – slik som vi tror det er – og prisøkningene har skjedd uten at kundene har fått beskjed, mener vi at kundene har krav på pengene tilbake, sier Blyverket.

Klagen er begrunnet i urimelig handelspraksis som er i strid med både markedsføringsloven og bransjens egen standardavtale.

– Det markedet her skal ikke være noe annerledes enn andre markeder. En næringsaktør kan ikke endre avtalen og øke prisen uten å gi tydelig beskjed til kunden. Det er store prisforskjeller på strøm, det kan dreie seg om betydelige prisøkninger, forklarer forbrukerdirektøren.

Selv svarer kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, at selskapet tar avstand fra Forbrukerrådets påstander om at de lurer kundene.

– Vi mener vi opererer innenfor gjeldende regelverk og at kundene får informasjon om alle endringer. Vi registrerer klagen fra Forbrukerrådet og ønsker en åpen dialog med Forbrukertilsynet, skriver Fjellstad på en e-post til VG.

VIL FORBEDRE SEG: Kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, forteller at selskapet er på god vei til å etablere en ny varslingsordning som sørger for at kundene blir varslet dobbelt ved prisøkning.

Reklame på SMS og e-post, men ikke prisvarsel

I klagebrevet peker Forbrukerrådet blant annet på at Fjordkraft sitter på all relevant kontaktinformasjon til kundene sine, slik at det bør være enkelt å sende ut et varsel om prisøkning.

Telefonnummer og e-post brukes imidlertid kun til reklame og markedsføring, mens beskjed om prisøkning skjer i stillhet, mener Forbrukerrådet.

Blyverket tror derfor det ofte er de eldste, mest lojale kundene som blir skadelidende, fordi de risikerer at prisen har økt flere ganger over lang tid.

– Strømprisene er komplisert og vanskelig å forstå, så du kan skjule prisøkninger uten at folk for det med seg. De fleste forbrukere har et passivt forhold til strømavtalen sin og mange betaler sannsynligvis en helt annen pris enn det som var avtalt opprinnelig, sier Blyverket.

LES OGSÅ: Forbrukerrådet advarer mot variabel strømpris og lokketilbud

Fjordkraft: Skal iverksette nytt varslingssystem

Selv peker Fjordkraft på at varsling på Min Side er en etablert og kjent ordning i flere bransjer, blant annet bank, forsikring og offentlig forvaltning, som for eksempel Altinn.

– Det fremgår av avtalevilkårene våre at vi varsler endringer på Min side. Kundene kan selv velge om de også vil bli varslet per SMS eller e-post, skriver Fjellstad videre.

I sitt svar til VG skriver Fjordkraft at de har vært med på å utvikle sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel», der prisvarsling er et av områdene som reguleres.

– Uavhengig av klagen fra Forbrukerrådet har Fjordkraft planlagt å etablere en dobbel varsling som standard, slik at endringer som varsles på Min side også varsles til kunden via e-post eller SMS, avhengig av kundens ønske. Dette vil vi iverksette så snart den tekniske løsningen er klar.

Ødelegger for seriøse aktører

Blyverket påpeker at saken er særlig alvorlig ettersom Fjordkraft er markedets største aktør, og det derfor antageligvis er mange som er rammet.

– Dette er dessuten en aktør som er opptatt av å formidle at de opptrer ærlig og redelig, samtidig som de bryter standardavtalen i bransjen, påpeker forbrukerdirektøren.

I klagen til Forbrukertilsynet hevder Forbrukerrådet også at praksisen er ødeleggende for konkurransen i markedet.

– Selskap som faktisk informerer skikkelig om endringer i prisene kan miste kunder til andre selskap med tilsynelatende billigere strøm, forklarer Blyverket.

ETTERLYSER OPPRYDNING: Forbrukerrådet mener det er altfor vanskelig å være strømkunde i dag, og etterlyser at bransjen selv tar grep for å gjøre det enklere for kunden å forstå de ulike avtalene.

Nok en gang etterlyser Forbrukerrådet en opprydning i markedet og det tilhørende regelverket. I dag er det få obligatoriske krav til informasjon som strømselskapene plikter å gi kunden.

– Vi forventer at strømselskapene rydder opp, og som et minimum følger egne standarder. Det bør også være pliktig å opplyse hvor lenge prisen garanteres, slik at vi kan velge bort avtaler hvor prisen kan endres med 14 dagers varsel, sier Blyverket.

Publisert:
Gå til e24.no