Første gang studien er gjort i Norge: Derfor har unge dårligst arbeidslyst

Unge arbeidstagere mener det er en ubalanse mellom jobb og privatliv, ifølge en ny studie. 

MINDRE LYST: Det er særlig balansen mellom arbeid, familie og privatliv som gjør de unge utilfreds.
Publisert: Publisert:

Unge arbeidstagere under 35 år er gjennomgående mindre fornøyd med jobben sin enn de over 55, ifølge en ny studie.

Det er særlig balansen mellom arbeid, familie og privatliv som gjør de unge utilfreds.

Hele 40 prosent av de spurte under 35 år oppgir dette.

De yngste er også minst fornøyd med kollegaer og mestringsfølelse.

Det er første gang studien ”God arbeidslyst indeks” har blitt gjennomført i Norge, etter å ha blitt publisert i Danmark i tre år.

Studien er basert på både kvantitative og kvalitative innsamlinger. Det er til sammen hele 1541 personer nordmenn som har deltatt på undersøkelsen.

Balanserer jobb og privatliv

–For å skape et godt arbeidsliv med god arbeidslyst, er det viktig at man oppnår en god balanse i hverdagen, sier Krifa Norge-leder Kristin Fjellman.

Hun representer fagforeningen som har bestilt studien.

Daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman

Studien viser at både kvinner og menn opplever dette. Hverken privat eller offentlig sektor skiller seg heller ut på spørsmålet.

– Problemet viser seg for eksempel tydelig i omsorgsfag, blir det skrevet i rapporten, som E24 har fått tak i.

Studien konkluderer også med at arbeidslysten øker med 1,8 poeng hvis «opplevelsen av balanse» øker med 10 poeng.

Rapporten referer blant annet til psykologiprofessor Gary Cooper fra Manchester-universitetet, som mener arbeidstagere ønsker å ha fleksibilitet.

– Det er fokus på balanse mellom arbeid og privatliv når noen bedrifter forteller lederne sine at de ikke skal sende e-poster til sine ansatte etter kl. 18 og forvente svar. Det er en interessant utvikling, skriver Cooper i rapporten.

Les også: Kristin Skogen Lunds ti ledertips

Flere undersøkelser

Det har også blitt publisert flere andre undersøkelser tidligere, blant annet Arbeidslivsbarometeret fra fagforeningen YS og ved ulike forskningssentre.

Store deler av forskningen som har blitt gjennomført siste året peker på de samme tendensene som i rapporten.

Organisasjonspsykolog i Stamina Census, Kristin Dille, viser til data fra deres arbeidslivsundersøkelse, Norsk jobbhelserapport.

Hun viser blant annet til at tidspress over tid kan føre til opplevelsen av å ikke mestre jobben.

– Forskning viser at det å oppleve mening og mestring i arbeidet er grunnpilarer for engasjement. Derfor blir det viktig at arbeidstager opplever tilfanget av ressurser tilstrekkelig til at situasjonen er håndterbar og at oppgavene oppleves motiverende, sier Dille.

Undersøkelsene deres viser også at en langvarig ubalanse mellom opplevde krav i hverdagen kan få alvorlige følger.

–Man kan miste arbeidslysten og pågangsmotet, sier hun.

Les også

Statsansatte får to ekstra timer fleksitid

Stiller mer krav

– Unge er annerledes innstilt og har andre forventninger, mener Fjellman.

Krifa-lederen mener dagens unge arbeidstagere kan være mer kravstore og er mer opptatt av hva de kan få ut av et arbeidsforhold.

– Tidligere fortalte arbeidstagerne hva de kunne tilby arbeidsgiveren. Nå viser tendensen at dagens unge er mer opptatt av hva arbeidsgiverne kan tilby dem, sier hun.

Norsk jobbhelserapport har også undersøkt de unges arbeidshverdag.

– Hos den yngste gruppen ser det ut til at det som er viktig for at jobben skal oppleves meningsfull er at man får tilbakemelding, mulighet for å lære seg noe nytt samt at man får mulighet for å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag, sier Kristin Dille i Stamina Census.

Betydelig effekt

– Hvis vi løfter en persons arbeidslyst med 10 poeng, vil personens lykkenivå øke med 5,3 poeng. Det er en betydelig effekt og det understreker viktigheten av at vi skaper gode arbeidsplasser og god arbeidslyst, konkluderer studien.

Krifa mener studien kan gi en bedre oversikt over utviklingen i arbeidslivet og peke på viktige forbedringspunkter.

Fagforeningen vil gjøre rapporten offentlig på mandag. Studien er gjennomført av Kantar Gallup og tankesmien Institutt for lykkeforskning.

Les også

Stadig flere unge jobber titimers arbeidsdager

Les også

Frankrike innfører «e-post-fri»

Les også

Jobbekspertene: Hvordan sier vi opp en ansatt som sykemelder seg før hvert oppsigelsesmøte?

Publisert:

Her kan du lese mer om