Staten får refs av retten igjen: Gerdt Larsen vant sin tredje sak

Berge Gerdt Larsen har kjempet mot staten og skattemyndighetene i over 10 år. Fredag vant han frem i den tredje saken, og nok en gang får staten refs av Borgarting lagmannsrett.

TRE SEIRE: Investor Berge Gerdt Larsen har vunnet nok en seier mot staten i rettsapparatet. Her er han avbildet i Bergen tingrett i 2012 med advokat Ivar Strandenes (t.v.).
Publisert: Publisert:

Berge Gerdt Larsens salg av én million DNO-aksjer i år 2000 har gjennom årene utviklet seg til en langvarig og kompleks rettssaga, men den omtalte investoren har aldri gitt opp kampen mot staten og skattemyndighetene.

Nå har han vunnet nok en strid mot staten, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

– Vi har fått gjennomslag for våre anførsler, både rettslig og praktisk, sier Gerdt Larsens advokat, senioradvokat Jana Johnsen i Schjødt, til E24.

Advokat Eirik Øverland i Larsen Oil & Gas opplyser til E24 at dommen betyr at investoren nå slipper å betale 1,3 millioner i skatt som er betalt, og at han derfor får pengene tilbake med renter. I tillegg gjør retten om skattemyndighetenes vedtak slik at han får et fradrag etter aksjetap på to millioner kroner likevel.

I tillegg kommer altså saksomkostningene som Gerdt Larsen får dekket.

– Dette er ikke de største beløpene for vår del, men det handler om det prinsipielle. Det handler om at skatteetaten har stått hardt på en lovforståelse som er det motsatte av lovens ordlyd, forarbeidene og skatteetatens egen ABC-håndbok, sier Øverland.

Øverland mener skattemyndighetene har forsøkt å klandre Larsen for feil de selv har gjort, og viser til dommen der Lagmannsretten skriver at «Skatt vest har som vitne i lagmannsretten forklart at skattekontoret gjorde usedvanlig mye feil ved inntastingen av ligningsopplysningene».

Lagmannsretten går også langt i slå fast at Gerdt Larsen har gjort det han skulle underveis.

Lagmannsretten skriver nemlig at etter rettens oppfatning «bærer Berge Gerdt Larsens atferdsmønster i lignings- og skattemessige forhold generelt ikke preg av at han har søkt å unndra opplysninger fra ligningsmyndighetene.»

E24 har vært i kontakt med Skatteetaten for en kommentar til saken. Etaten viser til at de ennå ikke har mottatt dommen, og at de avventer med å kommentere saken frem til de har fått gjennomgått den.

Les også

Berge Gerdt Larsen frikjent – igjen

Fikk egen «Larsen-pott» i statsbudsjettet

– Berge Gerdt Larsen er fornøyd med dommen, sier advokaten hans i Larsen Oil & Gas.

– Er dette et siste kapittel for Larsen i denne rettskampen?

– For han personlig er dette den siste i rekken av saker, men det gjenstår fortsatt å avslutte ligningsprosessene, sier Øverland og viser til at de fleste ligningene i perioden ikke ble formelt lukket på grunn av rettssakene.

– Er det aktuelt å kreve erstatning?

– Det gjenstår fortsatt erstatningssøksmål for tap og skade for øvrig i forbindelse med straffesaken. Det jobbes også med andre mulige erstatningssaker mot skatteetaten i de aktuelle sakene, sier Øverland.

– Det er også gjort et såkalt ryddevedtak nummer to relativt nylig som vi går gjennom, legger han til.

Sakskomplekset mot Berge Gerdt Larsen har ikke bare tatt beslag på mange advokater og rettssystemet opp gjennom årene, men også statsbudsjettet. I forslag til revidert budsjett, som kom denne uken, legger regjeringen nemlig inn en egen «Larsen-pott» i post 72.

Der foreslås det nemlig å bruke 30 millioner kroner mer for at Justis- og beredskapsdepartementet skal få betalt ut de 38 millioner kronene som Gerdt Larsen er tilkjent av retten i erstatning – foreløpig.

Les også

Anker ikke frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen

Staten gikk over endringsfristen

Berge Gerdt Larsen var lenge en nøkkelaktør i den norske oljebransjen. Han var blant annet sjef i Odfjell Drilling og ble senere konsernsjef i oljeselskapet DNO, fra 1996 til 2001. Han var styreformann i det samme selskapet fra 2002 til 2011.

Larsen har via IOT Holding og Larsen Oil and Gas også vært involvert i Petrolia Drilling og Petrojack.

Sakskomplekset som rettskampene er basert på, stammer fra salget av én million aksjer i oljeselskapet DNO i 2000. Aksjene ble solgt fra Larsen Oil and Gas (som nå heter Kver AS) til det Skottland-registrerte IOR Aberdeen Ltd., som Larsen kontrollerte.

Etter aksjesalget gjennomførte skattemyndighetene razzia i 2006, og i 2007 varslet Fylkesskattekontoret i Hordaland at de ville endre på ligningen til Larsen og Larsen Oil and Gas. Dette var altså nesten fem år etter at endringsfristen på to år, som da gjaldt i loven, var gått ut for ligningen til Larsen.

Staten mente det forelå to avtaler for aksjesalget og mente dermed aksjene ble solgt til en annen pris enn det som ble opplyst.

Les også

Klart for ny maratonrettssak i lagmannsretten

Retten kritisk til staten – nok en gang

Lagmannsretten har sett på tre ligningsår i sin behandling av søksmålet, som Gerdt Larsen nå altså har vunnet.

Investoren saksøkte staten fordi skatteetaten i august 2012, like før straffesaken mot han skulle opp i retten, gjorde et såkalt «ryddevedtak». Der endret skattemyndighetene ligningene for 2004, samt årene 2006-2009, fordi de mente Larsen skulle betale mer skatt.

Totalt ble inntekten hans oppjustert med om lag 60 millioner kroner i disse årene, i tillegg til at formuen ble endret opp og ned med millionbeløp i de aktuelle årene.

Larsen gikk til sak for å få opphevet disse endringene, og Lagmannsretten har behandlet ligningsårene 2004, 2007 og 2008.

For de to første årene mente Tingretten at Gerdt Larsen ikke hadde oppfylt informasjonsplikten som skattytere har, og at skattemyndighetene derfor hadde ti år på seg til å endre ligningen.

Det avviser Lagmannsretten, som mener «skattyteren ikke hadde gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger», og dermed gjelder toårsfristen for endringer. Derfor konkluderer retten med at skattemyndighetene i 2012 ikke hadde lov til å endre ligningene hans for 2004 og 2007.

For 2008 ville skattemyndighetene reversere et fradrag for tap på to millioner kroner fra salg av aksjer i selskapet Larsen Oil & Gas, som Gerdt Larsen hadde ført i selvangivelsen.

Her mener Lagmannsretten at skattemyndighetenes «bevisvurdering fremsto som vilkårlig», og retten sender nå 2008-ligningen tilbake til ny behandling hos skattemyndighetene, med noen gitte forutsetninger.

Dette er ikke første gangen statens fremtreden får kritikk av Borgarting lagmannsrett, det skjedde nemlig også i dommen i skattesaken i fjor.

Da skrev Lagmannsretten blant annet at flere av vedtakene som er gjort av de forskjellige etatene inneholder det domstolen beskrev som «flere stigmatiserende og belastende begrep og beskrivelser som ikke uten videre fremstår som nødvendige for å begrunne konklusjonene» i skattevedtakene.

Les også

Statoil dømt til å betale milliarder etter riggkansellering

Les også

Arrestert i Kina - har bedt om hjelp fra norske myndigheter

Les også

Lagmannsretten godkjenner Økokrims anke i Rollén-saken

Publisert:

Her kan du lese mer om