KAMP OM REVISJONSPLIKT: - Revisorkutt gir økt krim

Skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen, fastslår at Norge vil oppleve økt kriminalitet hvis 136.000 småselskaper slipper å ha revisor.

- NEI: Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen går kraftig ut mot forslaget som vil fjerne revisorene fra 136.000 selskaper.
  • Bjørn Haugan
Publisert:

Kristiansen vil i stedet utvide revisjonsplikten til også å omfatte 30000 norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

- Vi har sett en kraftig vekst i antall NUF. 2008 var det 23.000, nå er antallet oppe i 30.000 selskaper. De har hverken krav til egenkapital eller revisjon. Vi mener de bør få revisjonsplikt, og vi mener at dagens 136000 småselskaper fortsatt bør pålegges å ha revisor, sier skattekrimsjefen i landets desidert største kontrollområde.

Revisor avdekker krim

Nærings- og handelsminister Trond Giske ønsker å fjerne revisjonsplikten for småselskapene fordi det er ønskelig å forenkle hverdagen til disse selskapene. NHO er forkjemper for forslaget, men Kristiansen advarer kraftig.

- Vi vil oppleve økt økonomisk kriminalitet og skattejuks hvis så mange småselskaper skal slippe å ha revisor. Revisorene bidrar både som kvalitetssikrere og ikke minst som forebyggere; deres tilstedetilværelse bidrar til at færre prøver seg, sier Kristiansen. Han legger frem håndfaste bevis for at revisorene forebygger, fra saker de har hatt i ulike bransjer de siste ti årene:

- I drosjesvindelsaken i Oslo ble det unndratt 625 millioner kroner av 400 drosjeeiere organisert i enkeltpersonforetak (ENK) som heller ikke har revisjonsplikt. Det var faktisk en regnskapsfører som var edderkoppen som organiserte det hele. Det hadde aldri skjedd i dette omfanget hvis regnskapene hadde blitt revidert.

- I frisørbransjen gjennomførte vi 40 begrensede regnskapskontroller. Vi fant bokføringsbrudd hos alle, 36 hadde regnskapsfører, mens vi bare fant mindre feil i fire AS-er med revisor.

- I tannlegebransjen fant vi bare ulovligheter i tre AS-er, med revisorplikt, mens 34 ENK-foretak hadde regnskapsbrudd og store skatteunndragelser. De hadde regnskapsfører, men ikke revisor.

- I dagligvarebransjen fant vi samme bilde. I de 62 selskapene vi fant feil, var det 47 som ikke hadde revisor. Feilene var flest og størst der det ikke var revisor.

Sammenlignes med Danmark

- Hvordan forklare at kriminaliteten ikke har økt i Danmark?

- Etter det jeg er kjent med har den undersøkelsen som brukes for å påstå det, bare målt svært begrensende sider av noen formelle feil i virksomheten. Vår erfaring er en helt annen. Vi har overhodet ikke kapasitet til å foreta de nødvendige kontrollene hvis revisorene forsvinner fra 136000 selskaper, sier Kristiansen.

Strid i Ap

Også blant justispolitikere er det motstand mot å fjerne kontrollen med småselskapene som revisorene utgjør.

Aps justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, står mot Giske i denne saken.

Bøhler ønsker ikke å bygge ned kontrollen, og mener revisorenes tilstedeværelse har en stor forebyggende effekt.

Saken er i sin sluttfase og det jobbes iherdig med kompromisser, så Bøhler uttaler seg forsiktig:

- Jeg er opptatt av bedre skattekontroll. Det kan løses på flere måter.

Etter hva VG forstår, er et mulig kompromiss å redusere antall selskaper som omfattes av ordningen.

Etter planen skal grensen gå på fem millioner kroner. Nå kan den bli justert ned til at det bare er selskaper med omsetning under to eller tre millioner kroner, som skal få slippe å ha revisor.

I Danmark begynte man på tre millioner kroner, men grensen etter hvert ble øket til åtte millioner kroner.

I Norge står krigen mellom næring og justis:

NHO presser på Giske og har støtte fra Sp i regjeringen.

På den andre siden står justispolitikerne, kontrollørene, SV og LO.

Det er ventet en snarlig avklaring i saken, som trolig avgjøres av hvilken side finansminister Sigbjørn Johnsen faller ned på.

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Giske anklages for å åpne for snusk

  2. 1,1 milliard i unndratt skatt og moms

  3. Billigere og enklere å etablere aksjeselskap: Dropper revisor – danner selskap

  4. Tusenvis av AS vil slippe revisor

  5. Skattekrimsjef skeptisk til lavere kapitalkrav