Romfolk i Trondheim vil ha Nav-støtte til bolig

Et titalls personer fra romfolket i Trondheim har søkt om bostøtte hos Nav. Hvis de får avslag vil de gå til retten med saken.

VIL HA BOLIGSTØTTE: En gruppe romfolk i Trondheim har nå søkt om boligstøtte fra NAV og vil gå rettens vei hvis de får avslag. Her fra romleiren på Årvoll i Oslo tidligere i sommer.
Publisert: Publisert:

Advokatfullmektig Farhad Amaru, som representerer gruppen, regner med avslag, skriver Adresseavisen.

– Jeg ønsker å prøve mine klienters muligheter til bostøtte i Norge i henhold til FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I artikkel 9 i denne konvensjonen står det at statene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet, innbefattet sosialtrygd, sier Amaru.

Det han nå ønsker er å få prøvd er om retten gjelder borgere i hvert enkelt land.

– Vi regner med å få avslag på søknaden hos Nav, ettersom klientene mine ikke fyller alle kriteriene for bostøtte. Avslaget vil gi grunnlag til å prøve saken videre i retten. FN-konvensjonen går over norsk lov, sier Amaru til Adresseavisen.

– Jeg legger til grunn at det norske folk har interesse av å avklare rettighetene til EØS-borgere på generelt grunnlag. Tiltaket tjener hele landet, fremholder advokaten.

Leder for Nav i Midtbyen i Trondheim, Hilde Merete Bygland, opplyser på generelt grunnlag at det forventes at EØS-borgere som søker jobb i Norge, selv sørger for eget livsopphold.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no