Skape mer, ikke skatte mer

Vi må modernisere og effektivisere offentlig sektor, fordi det er politikernes plikt å forvalte skattebetalernes penger best mulig.

 • Anette Trettebergstuen (svar til Erna Solberg)
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Flere medier har satt søkelys på en viktig problemstilling den siste tiden, nemlig hvordan vi skal finansiere velferden i fremtiden. Dagens system er ikke bærekraftig på lang sikt, og noe må gjøres.

Kort sagt vet vi at forholdet mellom statens inntekter og utgifter etter hvert går i minus. Og det skjer om ikke altfor lenge. Samtidig avtar inntektene fra oljen og gassen. Hvordan skal den ubalansen rettes opp? Ingen kan være i tvil om at den må rettes opp. Det er ikke mulig å sikre varig velferd med store underskudd på budsjettene over tid.

Forskjellige løsninger har blitt presentert. Kutt i offentlige ytelser til syke og uføre, lavere lønnsnivå, færre velferdstjenester og høyere skatt har alle blitt nevnt som muligheter.

vi folkevalgte skaper ikke verdiene i Norge

Jeg mener det er å gå i fullstendig gal retning. Det er for eksempel ikke slik at man kan øke skattene inn i evigheten uten at det går utover verdiskapningen. Et for høyt skattenivå gir mindre vekst i økonomien. Når vi mangler penger, må det skapes mer, ikke skattes mer. Den sikreste måten å hindre at det skapes mer, er å skatte for mye.

Jeg mener mange politikere er nødt til å innse at vi folkevalgte ikke skaper verdiene i Norge. Vår jobb er å legge til rette for at gründerne og ildsjelene kan skape mer.

Derfor er Høyre så opptatt av skatt, skole og samferdsel. Fordi ved å satse på det legger vi grunnlaget for det vi skal leve av etter oljen.

Jeg erkjenner også at det ikke holder bare å skape mer. Ansvarlige politikere kan ikke late som om utfordringen med raskt økende utgifter ikke finnes, og ikke må håndteres. Ikke bare må det skapes mer, vi må også se på hvor vi kan redusere pengebruken. Det innebærer også å si nei til noen ting. Derfor var Høyre nesten alene i valgkampen om å si nei til nye kostbare utvidelser av velferdsstaten, som gratis tannhelse.

Men vi må også utnytte pengene bedre. Vi trenger en mer effektiv og moderne offentlig sektor. Det finnes en lang rekke rapporter som viser at det er enorme summer å spare på drive mer effektivt. Uten at tilbudet blir dårligere – tvert imot.

Statens Lånekasse er et eksempel, og et hederlig unntak, på en etat som har greid det. De har redusert kostnadene med 20 %, samtidig som tilbudet har blitt kvalitetsmessig bedre.

Direktøren i Lånekassen, Bertil Tiusanen har uttrykt potensialet godt: "Kan vi, med et budsjett på 300 millioner kroner, spare 50 millioner kroner, ja men herregud, tenk på hva de store etatene kan spare. Og vi har ikke engang gjort noe magisk."

Modernisering er ikke bare en prosess som går ovenfra og ned. Ofte vil de store revolusjonene komme nedenfra og opp – hvis det er rom for at det kan skje. Derfor trengs det mindre detaljstyring og bedre kultur for ledelse som greier å ha fokus på kvalitet og kostnader samtidig.

Direktoratet for forvaltning og IKT mener at bedre innkjøpsrutiner kan spare det offentlige for 20 milliarder i året. Selv kaller de det "et nøkternt anslag".

Samarbeid med private i offentlige byggeprosjekter vil også kunne spare det offentlige for betydelige midler. Vi opplever til stadighet at byggeprosjekter i offentlig regi sprekker i større og mindre grad. Grunnen er blant annet at systemet i seg selv oppmuntrer til det.

Dansken Bent Flyvbjerg har tatt doktorgrad på kostnadsoverskridelser i store offentlige prosjekter og jobber i dag ved Oxford-universitetet.

Hans hovedkonklusjoner var følgende:

 • 9 av 10 prosjekter ender med kostnadssprekk
 • Gjennomsnittlig ender prislappen 27,6 % over opprinnelig budsjett
 • Både planleggere og entreprenører har (med dagens system) incentiver til å bruke i overkant optimistiske kostnadsanslag for å få prosjektet vedtatt, og deretter få tilleggsbevilgninger for å dekke overskridelsene.

Riksrevisjonen har påvist det samme om Statens Vegvesen. Av 45 kontrollerte kontrakter hadde 22 "betydelig høyere utbetalinger enn avtalt kontraktspris".

Offentlig-privat samarbeid er en byggeform som sikrer staten mot å måtte ta kostnadene ved en eventuell sprekk. Nettopp fordi entrepenøren forplikter seg til å ferdigstille prosjektet, og å betale eventuelle overskridelser selv.

Høyre vil ikke modernisere og effektivisere offentlig sektor bare fordi vi heller vil senke skattene enn å øke dem. Men også fordi det er politikernes plikt å forvalte skattebetalernes penger best mulig.

Norge kan sikre varig velferd. Men da må vi skape mer, ikke skatte mer. Vi må modernisere offentlig sektor, og vi må våge å si nei til kostbare tiltak som for eksempel gratis tannhelse.

Publisert:

Flere artikler

 1. Arbeiderpartiet har glemt at vi må skape før vi kan dele

 2. Det offentlige blir mer digitalt: – Utfordring å hente ut gevinstene

 3. Å se det store i det små

 4. Plattform-fadeser tilsvarer fire forsvarsbudsjetter

 5. Helt uten papir: Snart kan du signere studielånet med Bank-ID