MANGLER PLASS: Det er for få studieplasser til IT-utdannelse i Norge.

Vidar Ruud

Kommentar: Skrikende behov for IT-kompetanse

At ungdommene vil lære seg IT hjelper bare så fint lite når altfor mange av dem ikke får tilbud om studieplass. Derfor må det opp på agendaen.

  • Liv Fiksdahl
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Ingen bransje kan be seg fritatt for digitaliseringen vi ser rundt oss. Skal man lykkes med sin forretningsvirksomhet, må man forstå og handle i tråd med kundenes forventninger og behov, og dagens kunder forventer at tjenesteleveransene nå går digitalt. Det gjør at konkurransen om de beste IT-folkene skjerpes. Dette ble spesielt tydelig for oss som bank da vi i 2013 gikk i gang med å ruste opp IT-siden for å kunne møte fremtidens kundebehov.

I dag er det ca. 3.500 studieplasser til IT-utdannelse i Norge. Dette er langt fra det vi trenger for å sikre at norske selskaper er konkurransedyktige og evner å modernisere og automatisere sine verdikjeder. Med dette som bakteppe så vi for et par siden at det ville bli vanskelig og kostbart for oss å få tak i de ressursene vi trengte i Norge. Dette var hovedårsaken til at vi satte i gang en utkontraktering av en betydelig del av IT-porteføljen.

Gjennom dette arbeidet ble det klart for oss hvilke muligheter som ligger i å etablere partnerskap med store, globale leverandører, ikke minst når det gjelder tilgang på ekspertise og tung teknologikompetanse. Å gjøre dette lettbent og fleksibelt i samarbeid med de beste i verden var for oss mye mer fristende enn å skulle ansette et 100-talls medarbeidere i et stramt norsk IT-arbeidsmarked.

Partnerskapene med de nye leverandørene har gitt oss innsyn i nye kulturer, tilgang til globale erfaringer og ikke minst økt leveringskraft. Vipps, som på kort tid er blitt Norges mest brukte betalingsapp, er et godt eksempel på hvordan vi som bank fikk tilgang til vår indiske samarbeidspartners skaleringsmuskel og fikk et nytt produkt ut i markedet på rekordtid.

Grepene vi har gjort på IT-siden, har vært helt nødvendige for vår virksomhet, og vi ser nå at mange IT-folk oppfatter vårt nye setup som spennende. Dette har vi fått bekreftet ved at vi det siste året har gjort et byks ti plasser opp, til sjetteplass, på Universums unders økelse over Norges mest attraktive IT-arbeidsplasser. Vi ser det også på at vi i løpet av de siste månedene har rekordstore søkertall på utlyste stillinger og har tiltrukket oss sterke folk fra internasjonale konsulenthus og teknologiselskaper.

Flere innen IT-bransjen mener at det er et nederlag for det norske kompetansesamfunnet at norske aktører må kjøpe fremtidens kompetanse fra blant annet India. Denne utviklingen har eskalert de siste årene og vil ikke endre seg med det første, siden gapet mellom tilbud og etterspørsel etter IT-kompetanse bare vil øke. I en analyse gjort av IKT Norge, publisert i august 2015, fremgår det at vi mangler kandidater til 8.600 IT-arbeidsplasser i Norge. Personlig tror jeg dette tallet vil øke siden farten på digitaliseringen og ønsket om å gjøre kundene selvbetjente bare blir større og større.

DNBs modell med sourcing og globale leverandører har ikke redusert behovet for gode IT-medarbeidere og IT-ledere sentralt, slik mange kanskje tror. For å kunne møte morgendagens konkurranse og kundebehov trenger vi folk som evner å kombinere forretningsforståelse med teknologikompetanse, og ikke minst dem som har egenskaper til å være bindeleddet mellom forretning og leverandører.

På innovasjonssiden trenger vi dem som raskt klarer å bevege seg fra idé til produkt, og ikke minst dem som tenker annerledes og stiller spørsmål ved etablerte sannheter. Vi tror også at oppsettet med både interne og eksterne IT-hoder gjør at vi klarer å kombinere kunnskap fra flere kulturer og bransjer og at vi bedre kan se spennende anvendelsesområder for ny teknologi.

DNB har fortsatt en stor og kompetent IT-organisasjon i Norge med cirka 600 medarbeidere. Vi er stadig i markedet for å hente inn folk til det som er morgendagens kompetanseområder. Til de unge i dag vil jeg si at det aldri vil være feil eller bortkastet å tilegne seg IT-kunnskap. Digitaliseringen gjør seg gjeldende uansett hvilken jobb eller stilling du har eller skal inn i. Dette er det heldigvis stadig flere unge som forstår. Det ser vi på det økende antallet søkere til IT-studier.

Det hjelper bare så fint lite når altfor mange av dem ikke får tilbud om studieplass. Derfor bør dette settes på agendaen. Norge må bli bedre i stand til å bygge kompetanse, og da må dagens unge mennesker nyttiggjøres og investeres i.

Publisert:

Flere artikler