Telenor gransker omfattende svindel i bank i Pakistan

Den Telenor-eide mikrofinansbanken Telenor Microfinance Bank skal ha blitt svindlet for store verdier i Pakistan. Både ansatte i banken og eksterne aktører er involvert, bekrefter Telenor.

SVINDEL: Telenor gransker svindel i den Telenor-eide mikrofinansbanken Telenor Microfinance Bank i Pakistan.
Publisert:

– Vi kan bekrefte at det har vært svindel i Telenor Microfinance Bank. Det har foregått et samarbeid mellom personer som har jobbet i banken og folk utenfor banken, for å svindle både banken og deres lånekunder, sier kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor ASA til VG.

VG får opplyst at det skal dreie seg om betydelige beløp, og at politiet skal ha en rekke personer i søkelyset.

Nordhus vil ikke bekrefte dette, men understreker:

– Dette er fullstendig uakseptabelt for oss. Derfor har vi nedsatt en granskningsgruppe som skal se på omfanget av denne svindelen og forsøke å forstå hvordan dette kunne skje.

GRANSKER PAKISTAN-SVINDEL: Tone Skuterud, leder for Telenor ASAs internrevisjon og granskning, her sammen med kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus.

Både kunder og banken rammet

Det er Tone Skuterud, leder for Telenor ASAs internrevisjon og granskning, som leder denne granskningsgruppen.

De har gransket saken siden oktober, får VG opplyst.

Skuterud sier at de foreløpig ikke har fått fullstendig oversikt over omfanget av svindelen, eller hvor store beløp det er snakk om.

Hun ønsker derfor foreløpig ikke å gå ut med konkrete beløp eller noe anslag over hvor mange som er involvert. Hun vil heller foreløpig ikke konkretisere hva svindelen har gått ut på.

– Denne saken ser ut til å involvere et betydelig samarbeid mellom ansatte og eksterne utenfor banken, som har svindlet både banken og kunder av banken, sier Skuterud.

– Jeg vil samtidig understreke at det ikke er snakk om kunder av banken som har innskudd i banken, sier hun.

Betydelig aktør

I Norge er Telenor mest kjent som nett- og telekommunikasjonsleverandør. Selskapet er delprivatisert og børsnotert, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor Group.

Den norske staten eier via Nærings- og fiskeridepartementet 53,97 prosent av konsernet.

Telenor er tungt inne som teleleverandør i Pakistan, der de ifølge egne nettsider har over 43 millioner mobilabonnenter. Nylig gikk de ut med en avisannonse der de beklaget overfor det pakistanske folk etter at ytre høyre-gruppen SIAN tente på en koran i Kristiansand.
Telenor Microfinance Bank eies av Telenor Group og Ant Financial, og er en betydelig aktør innen mikrofinans i Pakistan. Den ble stiftet i 2006, da under navnet Tameer Microfinance Bank.

Hovedkontoret er i Karachi, men selskapet har filialer over hele Pakistan. Nøyaktig hvor, når, over hvor lang tid og hvordan svindelen har foregått, er blant tingene granskningsgruppen ser nærmere på.

Publisert: