Regjeringen med milliardpakke til flyselskapene

Regjeringen og flere av opposisjonspartiene vil gi lånegarantier på seks milliarder kroner til flyselskapene. Norwegian alene kan få tre milliarder.

STØTTE OG KRAV: Næringsminister Iselin Nybø la frem krisepakken for luftfarten torsdag kveld. Der lovte hun støtte, men stilte også krav til flyselskapene.
 • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Norske flyselskaper er hardt rammet tiltakene som er gjort for å begrense smitten av coronaviruset. Torsdag kveld kommer en ny tiltakspakke til luftfarten fra regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp.

– Vi skal støtte de selskapene som er levedyktige. Dette er en kombinasjon av hjelp og krav vi må stille, sa næringsminister Iselin Nybø under fremleggelsen av pakken på Stortinget torsdag kveld.

Partene foreslår nå en statlig lånegaranti på inntil seks milliarder kroner. Av dette kan Norwegian totalt få tre milliarder kroner. SAS på sin side kan potensielt hente ut 1,5 milliarder kroner av ordningen. Widerøe og andre flyselskaper kan dermed få de siste 1,5 milliardene.

Garantiordningen skal organiseres gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Staten vil bidra med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Les også

Norwegian permitterer over 7.300 ansatte

Kreditorene må hjelpe Norwegian

Det stilles også et egenkapitalkrav på minst åtte prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før coronakrisen. Dette kravet tilfredsstiller både SAS og Widerøe, men Norwegian må gjennomføre tiltak for å få sikkerhet for alle pengene.

For Norwegian blir det stilt en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner. Her er den eneste betingelsen at selskapet sikrer den øvrige sikkerheten fra en annen kredittinstitusjon.

Dersom selskapet klarer å oppnå lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles ytterligere 1,2 milliarder kroner i garanti til Norwegian.

De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret egenkapitalen.

Fredag forrige uke sa Norwegian-sjef Jacob Schram at det var snakk om «uker, ikke måneder» for flyselskapet. Coronakrisen har ført til ytterligere problemer for et selskap som allerede var hardt presset.

Les også

Norwegian ber om samme støtte som SAS får

Flere tiltak

Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet er også enige om å sikre et minimumstilbud for luftfarten i Norge.

– Fagfolk i Avinor legger til grunn en struktur som sikrer et minimums rutetilbud i Norge. Der er vi villige til å sikre merkostnaden for å få det minimumstilbudet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Målet med disse rutene er å sikre at dersom det ikke er grunnlag for kommersiell trafikk, vil en garanti tre inn for å tilby et begrenset flytilbud i den kritiske perioden flytrafikken står i.

Rutene vil bli tildelt direkte til flyselskapene. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter i ordningen som Samferdselsdepartementet nå jobber med å få på plass.

Tidligere har det også blitt innført en rekke tiltak for å lette på flyselskapenes kostnader. Dette gjelder blant annet fritak for flypassasjeravgiften for en periode, fritak for luftfartsavgiften, redusert moms på transport. Ut over dette vil også tiltakene knyttet til redusert arbeidsgiveravgift, utsatt skatt og endringer i permitteringsreglene føre til kostnadsbesparelser for flyselskapene.

Tidligere denne uken valgte svenske og danske myndigheter å stille tre milliarder svenske kroner i garanti til SAS for å bøte på utfordringene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Flyselskaper
 3. Luftfart
 4. Knut Arild Hareide
 5. Iselin Nybø

Flere artikler

 1. Widerøe: – Svært fornøyd med tiltakene

 2. Foreslår at lånegarantiordningen for luftfarten forlenges ut året

 3. Statens tøffe Norwegian-krav ble vedtatt i ekspressfart – uten forhandling

 4. Parat: – Avhengig av å ha norske selskap i luften etter krisen

 5. Norske flyselskapers redningspakke er godkjent