Dagligvarekrigen

Rapport: Forbud mot prisdiskriminering kan gi høyere priser

Ekspertutvalg advarer næringsministeren mot å forby prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

Illustrasjonsfoto.
 • Sindre Hopland
 • Karl Wig
 • Eivind Bøe
Publisert:

«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser.»

Slik konkluderer ekspertutvalget som i oktober i fjor fikk i oppgave av Nærings- og fiskeridepartementet å lage en rapport. Mandatet var å se på mulige konsekvenser av å innføre et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Utvalget understreker at det er vanskelig å fastslå med sikkerhet hvordan et forbud vil slå ut. De understreker at vurderingen bygger på «vårt faglige skjønn, og ikke på grundige empiriske analyser».

«Hvis prisforskjellene som de ulike kjedene står overfor, først og fremst drives av at den største kjeden har bedre utsideopsjoner enn de andre kjedene, kan et forbud mot prisdiskriminering føre til lavere grossistpriser og dermed også lavere sluttbrukerpriser», heter det i rapporten.

Samtidig skriver utvalget at dersom prisene bestemmes i reelle forhandlinger, vil et forbud kunne øke prisene i butikken.

Les også

Konkurransetilsynet har utført razzia hos Norgesgruppen

– Krevende konkurransesituasjon

Det er professorene og økonomene Tore Nilssen (UiO), Espen R. Moen (BI) og Tommy Staahl Gabrielsen (UiB) som står bak rapporten.

Her ramser de opp også andre mulige konsekvenser av et forbud:

Utvalget mener blant annet at en slik standardisering «kan ha utilsiktede negative virkninger i en heterogen og kompleks verden.»

Videre advarer de mot kostnadene av å håndheve et slikt forbud.

Materialet skal brukes av departementet i jobben som nå gjøres med å utforme en stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen, hvor man i år vil introdusere flere tiltak som kan gjøre konkurransen i næringen bedre.

– Vi har en krevende konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet, med få aktører og store etableringshindre. Det er ikke ett tiltak som vil løse alle utfordringene, det er behov for flere tiltak, sier daværende næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Utvalget mener utfordringer med konkurransen i bransjen bør håndteres innenfor dagens konkurranselovgivning.

– Jeg har merket meg anbefalingen deres, og det tar vi med i det videre arbeidet med en ny stortingsmelding, sier Røe Isaksen.

Les også

Boikotte selvbetjente kasser? Du redder ingen jobber med det

Norgesgruppen hadde bedre betingelser

Utvalget skriver i rapporten at det ikke er lagt frem «en tilstrekkelig overbevisende faglig basert dokumentasjon på at det er særskilte strukturelle forhold» som forsvarer et forbud.

I november la Konkurransetilsynet tall som viste at Norgesgruppen tidvis får langt bedre innkjøpspriser enn sine konkurrenter fra flere av Norges største leverandører.

Ifølge tilsynet gir enkelte av leverandørene over 15 prosent lavere priser på varer de selger til Norgesgruppen.

Konkurransetilsynet gikk også til razzia hos Norgesgruppen og flere store leverandører som følge av innkjøpsprisene som ble kartlagt.

«Dette betyr ikke at vi «friskmelder» dagligvaremarkedet», skriver utvalget, som peker på at det tidvis kan oppstå utfordringer knyttet til konkurransen også i sektorer der det ikke er behov for at myndighetene griper inn.

Les også

Fersk dagligvarerapport: Trenger «smoking guns» for å finne årsaken til forskjeller i innkjøpsprisene

Les også

Varehandelsekspert: – Vi går inn i 2020 med stor usikkerhet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Dagligvarekrigen
 2. Nærings- og fiskeridepartementet
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Dagligvarebransjen

Flere artikler

 1. Vurderer å bryte opp kjede, distribusjon og logistikk i dagligvaren

 2. Regjeringen dropper forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen

 3. Vil gjøre Konkurransetilsynets søkelys på dagligvaren permanent

 4. Kolonial-sjefen krever svar etter ekspertrapport

 5. Frp vil begrense hvor store Norgesgruppen, Rema og Coop kan bli