Sivs statssekretær med stikk til norske kapitalister:
- Bruk rikdommen
til å bli rikere, ikke til å vise hvor rik du er

Øystein Stray Spetalen brukte taletiden til å rase mot formuesskatten. Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) svarte med en oppfordring - og et lite stikk - til landets rikinger.

ORDSKIFTE: Etter at investor Øystein Stray-Spetalen sang ut mot formuesskatten på mandagens Industrikonferanse, fulgte statssekretær Jon Gunnar Pedersen opp med å forsvare regjeringen - og med å komme med en oppfording til landets superkapitalister.

Poppe, Cornelius (NTB Scanpix) / Karlsen, Anette (NTB Scanpix)
Publisert:,

– Når jeg ser meg rundt, ser jeg nesten bare gründere fra 1980- og 1990-tallet, sa Øystein Stray Spetalen under DNBs industrikonferanse, som arrangeres i Oslo mandag.

Han ga skylden på formuesskatten, som han mener spiser kapital som kunne vært investert.

– Etter 2005 er det nesten ingen gründere. Det tror jeg har med formuesskatten å gjøre, sa Stray Spetalen.

– Den tvinger folk til å ta penger ut av bedriften og hindrer nye investeringer. Eieren av en av de bedriftene jeg har investert i, Gustav Witzøe i Salmar, må betale 300.000 i uken i formuesskatt. Witzøe har ikke noe ønske om å ta penger ut av bedriften, men det må han for å betale skatt, sa Spetalen.

Kom med stikk

Den profilerte og frittalende investoren snappet til seg ordet etter en debatt om fremtiden for norsk industri, med blant annet Akers konsernsjef Øyvind Eriksen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

JENSENS STATSSEKRETÆR: Jon Gunnar Pedersen (H) er statssekretær under Siv Jensen (Frp) i finansdepartementet.

Cornelius Poppe

Og når Spetalen først tok ordet, holdt han et flammende innlegg mot formuesskatten, som han mener er særdeles ødeleggende for nyskapningen i norsk industri.

Investoren fikk delvis svar allerede i neste innlegg, da statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet tok ordet.

Statssekretæren forsvarte regjeringens formuesskatt-politikk, og kommenterte også kapitaltilgang i næringslivet med å komme med en oppfordring – eller kanskje vi skal si et lite stikk – til norske kapitaleiere.

– Det viktige er å bruke rikdommen til å bli rikere, ikke å vise hvor rik du er, sa Pedersen til latter, som ble enda høyere da han fulgte opp med:

– Det er ikke all helikopterdur i fjellheimen som er knyttet til inspeksjon av kraftlinjer.

Forsvarte regjeringen

Pedersen forsvarte også regjeringen konkret når det kom til formuesskatten:

– Regjeringen har redusert formuesskatten noe, og forsøkt å gjøre mer enn det for øyeblikket er politisk flertall for på Stortinget, sa Pedersen.

Han var tydelig på at regjeringen ønske rå redusere formuesskatten ytterligere, men var samtidig nøye med å understreke sammenhengen mellom statens utgifter og inntekter.

– Norge er et land med svært høye offentlige utgifter, og det betyr at vi må regne med å ha et skattenivå som er høyere enn andre land, sa Pedersen.

Etter at det Scheel-utvalget i fjor høst presenterte sitt forslag til en ny skattereform, mener Pedersen det er en fordel å handle raskt. Og bredt.

– Det er en fordel om vi relativt raskt kan få til et bredt politisk skatteforlik. Politiske partier vil alltid være uenige om nivået på skattene, men vi kan få til en retning og si noe om hvordan folk og bedrifter kan forvente at skatteprofilen blir de neste 10–20 årene, sa Pedersen.

Bredt system

Høyre-politikeren ønsket åpenbart å få frem at skattesystemet etter hans og regjeringens syn må forenkles.

Det er i dag altfor mange bransjer og industrier som har andre skattesatser enn den generelle. Han viste frem en oversikt over disse bransjene, som spant fra alt fra oljenæringen til treningsbransjen.

– Noen bransjer har sågar både skatteulemper og skattefordeler på én og samme gang, sa Pedersen.

Den tidligere finanstoppen, han kom til Finansdepartementet fra meglerhuset Arctic, er tydelig på hva som etter hans syn er statens viktigste ansvar for næringslivet: Det er å lage et godt skattesystem – det vil si et bredt system med lave og næringsnøytrale satser – og å utvikle en god samferdselssektor og et godt utdanningssystem.

INVESTOR: Øystein Stray Spetalen

Håkon Mosvold Larsen

– Men hva slags forretningsinvesteringer som skal gjøres, der bør myndighetene heller ta et skritt lenger vekk enn ett skritt nærmere, sa Pedersen.

– Ikke konkurransehemmende

DNBs konserndirektør Harald Serck-Hansen mener tilgangen på kapital ikke er noe konkurransehemmende for norsk næringsliv.

– Fra et sosialøkonomisk ståsted er det jo alltid slik at det folk vil ha mer per definisjon er et knapphetsgode. Jeg vil likevel hevde at kapitaltilgang ikke er konkurransehemmende for norsk næringsliv, sa Serck-Hansen.

Han listet opp tre punkter som han mener taler for at kapitaltilgangen er god for næringslivet.

De siste 10 årene er det bygd opp – ikke minst med hjelp fra Folketrygdfondet – et av verdens beste markeder for selskapsobligasjoner. Videre er Oslo Børs en viktig kildret til kapital, påpeker DNB-direktøren.

– Tross sine svakheter er Oslo Børs et svært godt marked, sa Serck-Hansen.

De siste 10 årene er det til sammen blitt notert 233 nye selskaper på Oslo Børs, mer enn de andre børsene i Norden til sammen

Til siste pekte direktøren på at det norske bankmarkedet er svært sterkt, og har stått fjellstøtt gjennom finanskrisen.

Les også

Spetalen vil ha nye oppkjøp

Les også

Spetalen: – Naivt å bygge strømkabel til utlandet

Les også

Spetalen kan tjene 390 millioner kroner på Rec Solar-salget

Les også

Dette mener Bjerke er bra med oljeprisfallet